Osmanlı Blim ve Teknik; Önemli Mucit, Kaşif, Alim, Ulema ve Bilginler

0
3049
Türk İslam Bilginleri Hangileridir Eserleri Kimdir İcatları Nelerdir Osmanlı Devleti İlim Teknik Ünlü Türk Müslüman Bilim Adamları Kimdir Bilim Nedir Turk Islam Bilgin
Osmanlı Blim ve Teknik; Önemli Mucit, Kaşif, Alim, Ulema ve Bilginleri. Osmanlı Devleti İlim Teknik Ünlü Türk Müslüman Bilim Adamları Kimdir Bilim Nedir Turk Islam Bilgin

OSMANLI DEVLETİ’NDE BİLİM VE TEKNOLOJİ

Bilim, evrenin, olayların ve olguların tümünü ya da bir kısmını konu edinip gözlem ve deneyle olay ve olgular arasındaki ilişkileri bulma çabasıdır.
Osmanlılarda bilim, Nakli Bilimler (Fıkıh, Kelam, Tefsir, Hadis) ve Akli Bilimler (Astronomi, Matematik, Mantık, Tıp, Coğrafya vb.) olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Osmanlı Devleti bu iki bilim dalını da medreselerde okutarak her iki dalda büyük bilim adamları yetiştirmiştir. Bu anlamda Osmanlı’da ilk medrese Orhan Gazi Dönemi’nde açılan İznik Medresesi’dir.

★ İlk tıp medresesi Yıldırım Bayezit tarafından Bursa’da kuruldu.
★ Sınırların genişlemesiyle Bursa ve Edirne’de yeni medreseler açıldı. Bu dönemde yetişen bilim adamlarından;

Bursalı Kadızade Rumi Bursa Semerkant Timur İmparatorluğu Ortaçağ ünlü Türk Matematik Ve Astronomi Bilgini. Asıl Adı Selahaddin Musa Kimdir İcatları Nelerdir Osmanlı Devleti İlim Teknik
Bursalı Kadızade Rumi Bursa Semerkant Timur İmparatorluğu Ortaçağ ünlü Türk Matematik Ve Astronomi Bilgini. Asıl Adı Selahaddin Musa Kimdir İcatları Nelerdir Osmanlı Devleti İlim Teknik

– Molla Fenari: Mantık
– Kadızade-i Rumi: Matematik, Astronomi
– Celalettin Hızır: Tıp
– Ahmedi: Tıp

ön plana çıkanlardır.

Kimdir İcatları Nelerdir Osmanlı Devleti İlim Teknik Osmanlı Devleti. Ünlü Türk Müslüman Bilim Adamları Kimdir Bilim Nedir Osmanlı Devleti İlim Ve Teknik Türk Islam Bilim Buluşlar
Osmanlı Devleti Bilim ve Teknoloji, İlim ve Fen Adamları. Ünlü Türk Müslüman Bilim Adamları Kimdir Bilim Nedir Osmanlı Devleti İlim Ve Teknik Türk Islam Bilim Buluşlar

★ Dünya Gücü Dönemi’nde Fatih’in bilim adamlarını koruması, her dinden bilim adamlarına değer vermesi, kendisinin bilim ile yakından ilgilenmesi, Sahnıseman Medreseleri’ni kurması İstanbul’u bir kültür merkezi olma konumuna çıkarmış ve bilimsel çalışmaların önünü açmıştır.
★ Bu dönemde İstanbul’a gelen Ali Kuşçu, medresedeki bilimsel çalışmaları ve verdiği derslerle, Mirim Çelebi, Hoca Sinan Paşa ve Molla Lutfi gibi büyük bilginleri yetiştirdi.

Ali Kuşçu Kimdir Osmanlı Devleti İlim Teknik Osmanlı Devleti. Ünlü Türk Müslüman Bilim Adamları Kimdir Bilim Katkıları Nedir Turk Islam Bilginleri
Ali Kuşçu Kimdir Osmanlı Devleti İlim Teknik Osmanlı Devleti. Ünlü Türk Müslüman Bilim Adamları Kimdir Bilim Katkıları Nedir Turk Islam Bilginleri

★ Bu dönemde öne çıkan en önemli bilim adamlarından birisi de Sabuncuoğlu Şerafettin’dir. Türk plastik cerrahisinin babası sayılan Sabuncuoğlu’nun cerrahi müdahale tekniklerini gösterdiği Cerrahiyetu’l Haniyye adlı eseri meşhurdur. Bir diğer tıp bilgini ise Üroloji alanında çalışmaları olan Altunizade’dir.

★ Kanuni Dönemi’nin en önemli gelişmesi ise Mimar Sinan’a yaptırılan Süleymaniye Camisi ve Medreseleri oldu. Ayrıca bu külliye de birde tıp medresesi açıldı.

Piri Reis Osmanlı Türkü Denizci Amiral Ve Kartografı. Haritası Osmanlı Devleti İlim Teknik Osmanlı Devleti. Ünlü Türk Müslüman Bilim Adamları Kimdir Bilim Katkıları Nedir Turk Islam Bilginleri
Piri Reis Osmanlı Türkü Denizci Amiral Ve Kartografı. Haritası Osmanlı Devleti İlim Teknik Osmanlı Devleti. Ünlü Türk Müslüman Bilim Adamları Kimdir Bilim Katkıları Nedir Turk Islam Bilginleri

CEVAP VER