Alemdar Mustafa Paşa Kimdir? II. Mahmud Sadrazamı-Devlet Adamı

0
1305
Alemdar Mustafa Paşa Kimdir II. Mahmud Sadrazamı Devlet Adamı .Osmanlı Sarayı Yönetimi Teşkilatı Sadrazam Ya Da Vezir I Azam Nedir
Alemdar Mustafa Paşa Kimdir II. Mahmud Sadrazamı Devlet Adamı .Osmanlı Sarayı Yönetimi Teşkilatı Sadrazam Ya Da Vezir I Azam Nedir

Alemdar Mustafa Paşa (1755, Hotin – 15 Kasım 1808, İstanbul), II. Mahmud saltanatında 29 Temmuz 1808 – 15 Kasım 1808 tarihleri arasında üç ay on sekiz gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

II. Mahmud tarafından sadrazamlığa atanan Alemdar Mustafa Paşa ilk iş olarak III. Selim’in katlinde payı olanları cezalandırdı ve ele başlarını öldürttü. Eylül 1808’de İstanbul’a aralarında Serezli İsmail Bey, Kalyoncu Mustafa, Cebbarzade Süleyman Bey, Karaosmanoğlu vb Rumeli ve Anadolu ayanları çağrıldı. İstanbul şehri, ayanların milis güçleri ile doldu. Ayanlar Çağlayan Kasrı’nda bir “meşveret-i amme” denilen toplantıya katıldılar.

Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa bu toplantıda konuşma yaparak merkezi hükümetin ayanların nüfuzlarını kendi bölgelerinde meşru olduğunu kabul edeceğini belirtti. Buna karşılık ayanlar padişahın her emrine uyacaklarına ve istenildiği zaman ona askeri yardım sağlayacaklarına söz vermeleri gerekmekteydi.

Alemdar Mustafa Paşa Kimdir II. Mahmud Sadrazamı Devlet Adamı .Osmanlı Sarayı Yönetimi Teşkilatı
Alemdar Mustafa Paşa Kimdir II. Mahmud Sadrazamı Devlet Adamı .Osmanlı Sarayı Yönetimi Teşkilatı

29 Eylül 1808’de bu koşullar bir belgeye konulup Sened-i İttifak adı verilen bu belge ayanlar tarafından imzalandı. Bu belge bir taraftan merkezi otoriteyi kuvvetlendirmekle beraber padişahın teorik mutlak iktidarına gölge düşürmekteydi. Aynı zamanda merkezi otoritenin askeri konularda bile ayanlara bağlı olduğunu içermekteydi.

Nizam-ı Cedit ocağının yerine 14 Ekim 1808’de Sekban-ı Cedid adı verilen yeni modern ordu kurulduğu ilan edildi. Rusçuk Yaranı’ndan olan Behiç Efendi “Umur-i Cihadiye Nazırı” alarak Sekban-ı Cedid için mali kaynaklar bulmaya memur edildi.

Kapıkulu ocaklarında asker olmayıp maaş alanları tespit edilip bunların “esame” adı verilen maaş cüzdanları toplanmaya başlandı. Para karşılığı elde edilen bir “esame cüzdanı”nı eline geçiren her kişinin üç ayda bir devlet hazinesinden ulufe alma hakkı bulunuyordu. “Umur-i Cihadiye Nazırı” olan Behiç Efendi’ye verilen bir diğer görev piyasa rayiç bedelini ödeyerek asker olmayanlardan eski “esame” cüzdanlarını toplamaktı. Böylece toplanan “esame” cüzdanları yakılarak defterlerde kayıtlı olan kapıkulu askeri sayısında azalma sağlandı ve böylece Sekban-ı Cedid kısmen finanse edildi.

Alemdar Mustafa Paşa Kimdir II. Mahmud Sadrazamı Devlet Adamı .Osmanlı Sarayı Yönetimi Teşkilatı
Alemdar Mustafa Paşa Kimdir II. Mahmud Sadrazamı Devlet Adamı .Osmanlı Sarayı Yönetimi Teşkilatı

CEVAP VER