Osmanlı Devleti Saray Okulu: Enderuni Humayun Nedir

0
2181
Topkapı Sarayı Enderun Avlusu Osmanlıda Kurulan Devlet Saray Okulu
Topkapı Sarayı Enderun Avlusu Osmanlıda Kurulan Devlet Saray Okulu

OSMANLI SARAY ENDERÛN-I HÜMÂYÛN EĞİTİM. DEVLET ADAMI YETİŞTİRME MEKTEBİ

II. Murad tarafından kurulan ve zamanla farklı değişikliklere uğrayan Enderûn-ı Hümâyûn, 1908 yılına kadar varlığını sürdüren saray okuludur. Hristiyan ailelerden devşirilen çocuklar, Enderûn-ı Hümâyûn’da özel bir şekilde yetiştirilir ve Osmanlı’nın önemli kadrolarında görev yaparlardı.

Fatih Mehmed Sultan döneminde gerçek kimliğine kavuşan Enderûn-ı Hümâyûn, devşirme mektebi özelliğinden çıkıp devletin korunması için gerekli eğitim alındığı bir yere dönüşmüştür.

Enderuni Humayun Ne Demek Osmanlı Saray Eğitim Teşkilatı Osmanlı Devleti Saray Okulu Eğitimi. Devlet Görevlisi Yetiştirme Mektebi Topkapı Sarayı. Devlet Görevlisi Yetiştirme Mektebi Topkapı Sarayı
Enderuni Humayun Ne Demek Osmanlı Saray Eğitim Teşkilatı Osmanlı Devleti Saray Okulu Eğitimi. Devlet Görevlisi Yetiştirme Mektebi Topkapı Sarayı. Devlet Görevlisi Yetiştirme Mektebi Topkapı Sarayı

Türk eğitim tarihinde önemli bir yeri olan bu mektep, bugünkü Amerikan eğitim sisteminin de temelidir. Bu durum da Türkler’in dünya eğitim tarihin üzerindeki katkısını gözler önüne seriyor.

Topkapı Sarayı’nda bulunan Enderûn-ı Hümâyûn; Birun, Enderûn ve Harem bölümlerinden oluşan sarayın Enderûn kısmında bulunmaktaydı.

Acemi oğlanlardan seçilen bu öğrenciler, mektepte okutulurdu ve hazırlık olarak da Saray Mektebi’ne dağıtılırlardı. Hazırlık sarayları ise Edirne Sarayı, Galata Sarayı, İskender Sarayı ve İbrahimpaşa Sarayı olmak üzere 4 taneydi.

Topkapı Sarayı Müzesi Ve Alay Meydanı. Tarihi Eserleri. Türk Osmanlı Müzeleri Ve Sarayları. Önemli Türk Osmanlı Müzeleri Eserleri
Topkapı Sarayı Müzesi Ve Alay Meydanı. Tarihi Eserleri. Türk Osmanlı Müzeleri Ve Sarayları. Önemli Türk Osmanlı Müzeleri Eserleri

Enderûn’da Eğitim

Eğitim, 4 ana konu üzerinde toplanmıştı;

1) Beden Eğitimi

2) Saray işlerini fiili olarak öğrenme

3) Yeteneklerine uygun bir sanatta uzmanlaşma

4) Teorik bilgilerle İslami bilgileri artırma.

Bir bütün olarak yapılan bu eğitim faaliyetleri, birbirini izleyen 7 odada gerçekleştirildi. Bu odalara da “Koğuş” adı verilirdi. Her odanın gereklerini yerine getiren öğrencilerin eğitim süresi 1 ile 2 yıl arasında değişirdi.

3. Selim Ve Döneminde Osmanlı Sarayı’ndaki Kültürel Hayatın Sanat Ve Mimarideki Etkileri Endurun Kısmı 2
3. Selim Ve Döneminde Osmanlı Sarayı’ndaki Kültürel Hayatın Sanat Ve Mimarideki Etkileri Endurun Kısmı 2

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Enderûn, 7 farklı odadan oluşuyordu. Bu odalar; büyük oda, küçük oda, doğancılar odası, seferli odası, kiler odası, hazine odası ve has oda şeklinde sıralanmıştı. Öğrenciler, odanın en alt kısmından öğretime başlar, en üst kısmına kadar yükselirlerdi.

Öğretimler aynı zamanda uygulamalı ve teorik olarak iki farklı şekilde yapılırdı. Uygulamalı olan öğretimler; güreş, saray ve protokol hizmetleri, güreş, atlama, ok atma gibi spor spor çalışmaları ve hat sanatı, resim gibi güzel sanatlardı. Teorik olan eğitimler ise; Türkçe, Arapça, Farsça, Sarf, Nahiv, Edebiyat, Tarih, Fen, Cebir ve İslami Bilgiler’di.

3. Selim Ve Döneminde Osmanlı Sarayı’ndaki Kültürel Hayatın Sanat Ve Mimarideki Etkileri Endurun Kısmı 1
3. Selim Ve Döneminde Osmanlı Sarayı’ndaki Kültürel Hayatın Sanat Ve Mimarideki Etkileri Endurun Kısmı 1

Enderûn Okulunda Disiplin

Mektebin en önem verdiği konulardan biri de disiplindi. Oldukça sert bir disiplin anlayışı hakimdi. Her kademedeki gençlerin ölçülü ve saygılı olması gerekiyordu. Enderûn’daki kadılar da kurallara uyma konusunda son derece sertti. En ufak bir kusur ya da hata bile cezalandırıldı.

Bu sert ve ağır disiplinler gençleri her türlü meşakkate dayanıklı, sabırlı, büyüklerine karşı saygılı, güçlü ve zinde kılardı.

Osmanlı Musik Musiki. Ottoman Harem Resimleri. Müzikal Enstrüman Çalgıları Sarayda ÇalmaTarihi Tabloları Sultan Eşleri Gözdesi Ikbali Kadınları
Osmanlı Erkek Çocukları Şehzadeleri , kafes Yaşamı Musik Musiki. Ottoman Harem Resimleri. Müzikal Enstrüman Çalgıları Sarayda Çalma Tarihi Tabloları Sultan
Osmanlı Musik Musiki. Ottoman Harem Resimleri. Müzikal Enstrüman Çalgıları Sarayda ÇalmaTarihi Tabloları Sultan Eşleri Gözdesi Ikbali Kadınları
Osmanlı Erkek Çocukları Şehzadeleri , kafes Yaşamı Musik Musiki Eğitimi. Ottoman Harem Resimleri. Müzikal Enstrüman Çalgıları Sarayda Çalma Tarihi Tabloları Sultan

Yeteneklerine göre ileride en yüksek makamlara kadar ulaşabileceklerini bildikleri için de çalışma azimleri artardı.

Dünya tarihindeki en önemli eğitim kurumlarından biri olan Enderûn-ı Hümâyûn, Osmanlı Devleti’ne çok sayıda sadrazam, vezir, yüksek rütbeli asker ve birçok sanatçı yetiştirmiştir.

Topkapı Sarayı Yaşayan Padişahlar Ve Sultanlar Topkapı Sarayındaki Enderun Kütüphanesi
Topkapı Sarayı Yaşayan Padişahlar Ve Sultanlar Topkapı Sarayındaki Enderun Kütüphanesi

CEVAP VER