II. Mahmud Osmanlı-Rus Savaşı ve 1812 Bükreş Antlaşması

0
4163
1812 Yılı Bükreş Antlaşmasına Göre Osmanlı Devleti Sınırları. II. Mahmud Osmanlı Padişahı Ve İslam Halifesi. Ottoman Empire
1812 Yılı Bükreş Antlaşmasına Göre Osmanlı Devleti Sınırları. II. Mahmud Osmanlı Padişahı Ve İslam Halifesi. Ottoman Empire

Osmanlı-Rus Savaşı ve 1812 Bükreş Antlaşması
Bükreş Antlaşmasına göre Osmanlı Devleti sınırları

Sultan Mahmud padişah olduğunda Ruslarla sınır muharebeleri devam ediyordu. 1810‘da Ruslar ikinci defa Silistre kalesini kuşatmışlardı.

1811‘de Napolyon Ruslara savaş açınca Osmanlı sınırındaki Rus baskısı azaldı, bir rahatlama oldu. Bu sıralarda Napolyon, Rusya seferine çıkmak üzereydi.

Osmanlıya da Rusya’ya yürümesini teklif etti. Yalnız, İngiltere ve Osmanlı dışında bütün Avrupa’yı işgal etmiş olan Napolyon’un dönek siyaseti, «dünyanın merkezi olmaya ancak İstanbul lâyıktır» dediği biliniyordu.

Napolyon asla güvenilip müttefik olarak kabul edilemezdi; Sultan Mahmut teklifi reddetti. Ruslarla 28 Mayıs 1812’de Bükreş anlaşması yapıldı.

8 Eylül 1812 tarihinde imzalanan Bükreş Antlaşması ile Rusya, Eflak ve Boğdan’dan ile birlikte işgal ettiği topraklardan çekilecek, Besarabya bölgesi ise Ruslar’da kalacaktı.

CEVAP VER