Sultan Abdülmecid’in İlk Memleket Gezisi (26 Mayıs-12 Haziran 1844)

0
1220
Sultan Abdülmecid İlk Memleket Gezisi 26 Mayıs 12 Haziran 1844 İzmit Eski Fotoğraflar
Sultan Abdülmecid İlk Memleket Gezisi 26 Mayıs 12 Haziran 1844 İzmit Eski Fotoğraflar

Osmanlı sultanları ilk defa XIX. yüzyılda memleket gezileri yapmaya başlamışlardır.
İlk memleket gezisine çıkan padişah II. Mahmud olmuştur.
Bu gezilerin temel amacı idarî, malî ve sosyal alanlarda yapılan yeniliklerin yansımalarını görmektir.
Aynı zamanda, gezilerde tebaanın durumu yakından görülmüş, şikâyetleri dinlenmiş ve ihtiyaçları karşılanmıştır.
Sultan Abdülmecid dört memleket gezisi yapmıştır.
Sultan Abdülmecid’in 26 Mayıs 1844 tarihinde başlayan ve 17 gün süren
İzmit,
Bursa,
Çanakkale,
Midilli ve Gelibolu.

Osmanlı Yönetimi Kocaeli Sancağı Sultan Abdulmecit. Abdülmecid Memleket Şehir Gezi. İl İzmit Eski Fotoğrafları. Şehiri Tarihi Resimler
Osmanlı Yönetimi Kocaeli Sancağı Sultan Abdulmecit. Abdülmecid Memleket Şehir Gezi. İl İzmit Eski Fotoğrafları. Şehiri Tarihi Resimler

Ziyaret edilen şehirlerde Müslim ve gayrimüslim fakirlere yardım edilmiştir. Mülkî ve askerî erkân ile din adamlarına ihsanlarda bulunulmuş, hil‘atler giydirilmiştir.
Sultan Abdülmecid seyahat esnasında giydiği batılı kıyafetlerle halka örnek olmuştur.
Mehter yerine kurulan Muzıka-ı Hümâyûna konserler verdirilerek, halkın yeni müziğe alıştırılması sağlanmıştır.
Abdülmecid’in gittiği şehirlerde merasimlerle karşılanmıştır.
Sultanı görmek isteyen ahali yollara toplanmış ve sevinç gösterilerinde bulunmuştur. Abdülmecid’in ziyaret ettiği şehirlerde Cuma selamlığı alayları da yapılmıştır.

Bursa Tarihi Eski Fotoğraflar Sultan Abdülmecid’in İlk Memleket Gezisi 26 Mayıs 12 Haziran 1844
Bursa Tarihi Eski Fotoğraflar Sultan Abdülmecid’in İlk Memleket Gezisi 26 Mayıs 12 Haziran 1844

Abstract İngilizce Özet

Ottoman sultans began to make visits in their lands in the 19th century. Mahmud II was the first sultan who made such trips. The main objective of these visits was to see reflections of administrative, financial, social reforms in place. At the same time, the problems of people were observed closely, their complaints were listened and needs were met. Sultan Abdülmecid made four visits in the country. In this study Sultan Abdulmecid’s first trip (İzmid, Bursa, Çanakkale, Midilli and Gelibolu) will be examined, which started on May 26 in 1844 and lasted for 17 days. Both Muslim and non-Muslim people were helped in these towns visited. He granted some awards and gifts to civil and military administrators and religious men and dressed them with hil‘ats (gowns). Sultan Abdulmecid himself was a model for the people with his Western clothes. Concerts were organized by Muzıka-ı Hümâyûn (The Imperial Band), established in the place of the Mehter in order to familiarize people with this new music. Abdulmecid was welcomed with ceremony in those cities he visited. People who wanted to see the sultan came together along the roads and

Sultan I. Abdülmecid Hayatı, Eserleri, Önemli Ansiklopedi Bilgileri
Sultan I. Abdülmecid Hayatı Eserleri Önemli Ansiklopedi Bilgileri Haziran 1861İstanbul 31. Osmanlı Padişahı Ve 110. İslam Halifesidir. II. Mahmud Oğlu

CEVAP VER