Sultan Birinci Abdülmecid Kimdir? Bilgileri, Hayatı ve Çocukları

0
1571
Zerendûd Sultan Abdülmecid Tuğrası .Osmanlı Devleti Tuğrası. Simgesi Nişanı Tevkîsi Alâmeti Devleti Arma Tughra Arması Sembolü
Zerendûd Sultan Abdülmecid Tuğrası .Osmanlı Devleti Tuğrası. Simgesi Nişanı Tevkîsi Alâmeti Devleti Arma Tughra Arması Sembolü

31. Sultan 1. Abdülmecit Han Kısaca hakkında Bilgiler, Yaşamı Erkek ve Kız Çocukla

 • Babası: İkinci Mahmud
  Annesi: Bezmiâlem Valide Sultan
  Doğumu: 25 Nisan 1823
  Vefatı: 25 Haziran 1861
  Saltanatı: 1839 – 1861 (21 Sene)Abdülmecid İstanbul’da dünyaya geldi.
 • Babası ona iyi bir tahsil yaptırmak için çok titiz davrandı.
 • Kendisi biraz zayıfça idi.
 • Çok zeki, terbiyeli, merhamet ve şefkatli bir kimseydi.
 • Tâhta çıktığında 16 yaşındaydı.
 • Yeni gelişmeleri çok sıkı bir şekilde takip eder ve hemen Devlet-i Aliye’de tatbik edilmesini isterdi.

İkinci Mahmud’un oğlu olan Sultan Abdülmecid tahta 1839’da, henüz onyedisinde iken çıktı; 25 karısı ve 43 çocuğu oldu, 22 sene saltanat sürdü ve bu hızlı hayata 1861’de, 39 yaşında veda etti.

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid Han Kimdir. Ottoman Empire Ottomano Sultano Padishah Abdulmecid İmperial Of Ottomane 2
Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid Han Kimdir. Ottoman Empire Ottomano Sultano Padishah Abdulmecid İmperial Of Ottomane 2

Sultan Birinci Abdülmecid Devrinde olan önemli olaylar:

1839 senesinde Gülhane Hattı Hümayunu okundu. 1846’da Mustafa Reşid Paşa Sadrazam oldu. Maarif alanında pek çok ilerlemeler oldu. Birçok meslek okulları açıldı. 1848’de Macar isyanı dolayısıyla Macaristan’dan çok sayıda ilticalar oldu. Eflak ve Bogdan’da ihtilal oldu. Mübarek yerler meselesi ortaya çıktı. dersimiz.com

1853’de Rusya harbi başladı. Sinop baskını oldu. 1854’de Ruslar karada büyük kayıplar verdiler. Meşhur Silistre müdafaası yapıldı ve Ruslar bozuldu. Yerköyü Muharebesi kazanıldı. Fransa ve İngiltere de Türkiye’nin yanında yer aldılar ve Kırım’a çıkarma yapıldı.

1855’de Sivastopol alındı. Telgraf ve demiryolu hatları yapıldı. 1856’da Paris Anlaşması yapıldı. Ruslara karşı büyük menfaatler sağIandı. Abdülmecid Dolmabahçe Sarayı’nı yaptırdı ve Ortaköy’deki Mecidiye Camiini inşa ettirdi.

25 Haziran 1861’de babası gibi verem hastalığına tutularak vefat etti. Öldüğünde 38 yaşındaydı. Fatih’teki Sultan Selim Camii avlusundaki türbesine gömüldü. (Allah rahmet eylesin)

Silsile-i Saadât-ı Nakşıbendiyye’den Hâfız Ebü Said Sâhib (k.s.) Hazretleri bu devirde vefat etmiştir.

Osmanlı İmparatoru Sultan Abdülmecid Kimdir. Şehzade Abdulmecit. 25 Nisan 1823 İstanbul 26 Haziran 1861İstanbul 31. Osmanlı Padişahı. 1
Osmanlı İmparatoru Sultan Abdülmecid Kimdir. Şehzade Abdulmecit. 25 Nisan 1823 İstanbul 26 Haziran 1861İstanbul 31. Osmanlı Padişahı. 1

Padişah Abdülmecid Erkek Çocukları:

Ahmed, Mehmed Burhaneddin, Bahaüddin, Rüştü Mehmed, Seyfüddin, Osman, Ziyaeddin Mehmed, Abid Mehmed, Abdüssamed Mehmed, Fuad Mehmed, Nureddin, Vamuk Mehmed, Abdülhamid, Mehmed Vahidüddin, Süleyman, Kemaleddin, Nizameddin, Mehmed Reşad.

Padişah Abdülmecid Kız Çocukları:

Bedihe, Behice, Samiye, Mediha, Refia, Şehime, Sabiha, Aliye, Fatma, Cemile, Seniha, Fehime, Mühibe, Mukbile, Münire, Naime, Neyyire, Behiye.

İkinci Mahmud’un oğlu olan Sultan Abdülmecid tahta 1839’da, henüz onyedisinde iken çıktı; 25 karısı ve 43 çocuğu oldu, 22 sene saltanat sürdü ve bu hızlı hayata 1861’de, 39 yaşında veda etti.

Sultan Abdülmecid 25 Nisan 1823 İstanbul 26 Haziran 1861 Genç Abdülmecid1840 Osmanlı İmparatoru Sultan Kimdir. Şehzade Abdulmecit
Sultan Abdülmecid 25 Nisan 1823 İstanbul 26 Haziran 1861 Genç Abdülmecid1840 Osmanlı İmparatoru Sultan Kimdir. Şehzade Abdulmecit

CEVAP VER