Osmanlı Padişahı, Sultan 6. Mehmed Vahideddin (Vahdettin) Dönemi Müzik

0
3474
Osmanlı PadişahıSultan 6. Mehmed Vahideddin Vahdettin Dönemi Müzik. Ottoman Empire Ottomano Sultano Padishah Mehmet Vahdettin. 1s
Osmanlı PadişahıSultan 6. Mehmed Vahideddin Vahdettin Dönemi Müzik. Ottoman Empire Ottomano Sultano Padishah Mehmet Vahdettin. 1s

Osmanlı Sultanı Padişah Vahdettin 6. Mehmed (1861-1926) Vahideddin

36. Osmanlı Padişahı ve Osmanoğulları’ndan 28. İslam Halifesi Sultan Abdülmecid’in en küçük oğlu olan 6. Mehmed Vahdeddin, amcasının oğlu veliaht Yusuf İzzeddin Efendi’nin intihar etmesi üzerine, 1916 yılında veliaht oldu ve ağabeyi 5.Mehmed Reşad’ın ölümü sebebiyle 1918 yılında tahta çıktı.
Hiç sevmediği halde, eniştesi Damat Ferit Paşa’yı (İngiliz’lerin siyasetine yanaşmaması ve aniann da baskısı yüzünden) dört defa iktidara getirmiş ve onun hiyanetlerine katlanmıştır. Anadolu’daki Milli Mücadele’nin başarıyla bitişi ve Kurtuluş Savaşı ile ölmezliğini bütün dünyaya ilan eden milletimizin, ebed’i Şef ATATÜRK’ün hür Türkiye’si padişahlığı ortadan kaldırınca Vahideddin bir gece, bir İngiliz zırhlısı ile yurdu terketmiş ve 1926 yılında, 56 yaşında olduğu halde İtalya’nın San Remo şehrinde ölmüştür.

Osmanlı Sultanı Padişah Vahdettin 6. Mehmed 1861 1926 Vahideddin. Sultan Mehmed VI Of The Ottoman Empire
Osmanlı Sultanı Padişah Vahdettin 6. Mehmed 1861 1926 Vahideddin. Sultan Mehmed VI Of The Ottoman Empire

Sultan Mehmed Vahideddin, Batı ve Türk musikilerine vakıftı. Eniştesi ve Mızıkay-ı Hümayun Reisi Damat Necip Paşa’dan musiki tahsil etmiştir. Piyano ve bazı Türk Musikisi sazları çalardı. Türk Musikisi’ne ait en büyük kolleksiyonlarından birini şehzadeliği sırasında toplamıştır. Bu kolleksiyon 1924’te dağıtılmış ve sonra yanmıştır. Hanende ve Kanuni’dir. Klasik Türk Musikisi’nde hocası Hacı Faik Bey’dir.
Ekseriyeti şarkı olmak üzere, birkaç beste, sema! ve iki marş (biri Suzidil makamında olup, güftesi Rıza Tevfık Bölükbaşı’nındır) bestelemiştir. Bestelerinin adedi 70’ten fazladır.

 

 

CEVAP VER