OSMANLI İMPARATORU SULTAN 3. SELİM

Sultan 3. Selim Kimdir Makam Mucidi Ve Bestekar Müzik Hayatı. Şair Tanburi Neyzen Hanende Bestekar Hünkarı Devleti Aliyeyi Osmanlı

Sultan 3. Selim Kimdir? Makam Mucidi ve Bestekar

Sultan 3. Selim Kimdir? Müzik Hayatı. Şair, Tanburi Neyzen Hanende ve Bestekar Padişah Osmanlı İmparatorluğu tahtının otuzuncu padişahı Sultan III. Selim, Sultan III. Mustafa'nın oğludur. 24 Ocak...

SULTAN ABDÜLAZİZ – Osmanlı Padişahı

SULTAN ABDÜLMECİD - Osmanlı Padişahı

Gülhâne Parkı İstanbul. Ferman Burada Okundu. Sultan Abdulmecit Osmanlı Tanzimat Fermanı Getirdiği Yenilikler Nelerdir

Tanzimat Fermanının Getirdiği Yenilikler Nelerdir?

Tanzimat fermanının getirdiği yenilikler nelerdir? (3 KASIM 1839)  II. Mahmut’un 1839’da vefatı üzerine yerine oğlu Abdülmecit geçti. Bu sırada Osmanlı Devleti’nin du­rumu hiç iç açıcı değildi....

SULTAN 2. MAHMUD -Osmanlı İmparatoru

OSMANLI SARAYI PADİŞAH EŞLERİ ve HAREMİ

ABDÜLMECİD EFENDİ: Son Osmanlı Halifesi

SULTAN 6. MEHMED VAHİDEDDİN- Son Osmanlı İmparatoru

İMPARATOR SULTAN 2. ABDÜLHAMİD Osmanlı Serdar-ı Hakan

ABDÜLMECİD EFENDİ: Son Osmanlı Halifesi