OSMANLI İMPARATORU SULTAN 3. SELİM

Tanzimat Dönemi Tanzimat Fermanı Ve Islahat Fermanı Abdülmecid Abdülaziz V. Murat Ve II. Abdülhamit Tanzimat Döneminde Tahta çıkmıştır

Osmanlı Devleti`ni Islahata Yönelten Nedenler (3. Selim Devri)

(Padişah 3. Selim) Dönemi Osmanlı Devleti`ni  Islahata Yönelten Nedenler  İmparatorluk teokratik temelli olduğu için, İslam dininin kuralları olan şeriat kanunu ile yönetiliyordu. Ancak, imparatorluk çok geniş bir...

SULTAN ABDÜLAZİZ – Osmanlı Padişahı

SULTAN ABDÜLMECİD - Osmanlı Padişahı

Gülhâne Parkı İstanbul. Ferman Burada Okundu. Sultan Abdulmecit Osmanlı Devleti Islahat Ve Reformları. Islahat Fermani

Padişah Abdülmecid Tanzimat Ferman Islahat Olay ve Eserleri

ABDÜLMECİT DÖNEMI 1839–1861 * II. Mahmut’tan sonra tahta çıkan Abdülmecit’in ilk işi babasının ölümü nedeniyle yayınlayamadığı Tanzimat Fermanı’nı Mustafa Reşit Paşa’nın yardımıyla yayınlamak olmuştur. Tanzimat Fermanı 1839 *...

SULTAN 2. MAHMUD -Osmanlı İmparatoru

OSMANLI SARAYI PADİŞAH EŞLERİ ve HAREMİ

Safiye Sultan. 15 Yaşında III. Murad’ın Eşi Olmuştur. Safiye Sultan Nurbanu Sultan’ın Gelinidir. Osmanlı Devleti Tarihine Damga Vurmuş En Güçlü 9 Valide Sultan Ottoman

Safiye Sultan, Kimdir? Kısa Bilgileri, ve Hayatı

Safiye Sultan Kısaca Biyografisi Nedir? Saray Görsel ve Resimleri Safiye Sultan Osmanlı Devleti Tarihine Damga Vurmuş En Güçlü 9 Valide Sultandan biridir. Safiye Sultan. 15 Yaşında III....

ABDÜLMECİD EFENDİ: Son Osmanlı Halifesi

SULTAN 6. MEHMED VAHİDEDDİN- Son Osmanlı İmparatoru

İMPARATOR SULTAN 2. ABDÜLHAMİD Osmanlı Serdar-ı Hakan

ABDÜLMECİD EFENDİ: Son Osmanlı Halifesi