OSMANLI İMPARATORU SULTAN 3. SELİM

Mızıkayı Humayun Nedir, Kuruluşu, Tarihi

Musika-i Hümayun sarayda bulunan tüm musiki kurumlarını bünyesinde barındıran bir çatı kurumdur. Çalışmamızın bu bölümünde Musika-i Hümayun başlığı altında ele aldığımız bölüm ise bu...

SULTAN ABDÜLAZİZ – Osmanlı Padişahı

SULTAN ABDÜLMECİD - Osmanlı Padişahı

Osmanlı İmparatoru Sultan Abdülmecid Kimdir. Şehzade Abdulmecit. 25 Nisan 1823 İstanbul 26 Haziran 1861İstanbul 31. Osmanlı Padişahı

Sultan I. Abdülmecid Han Kimdir? Yaşamı Olayları, Eserleri

SULTAN I. ABDÜLMECİD HAN KİMDİR? HAYATI, ANSİKLOPEDİK BİLGİLERİ SULTAN I. ABDÜLMECİD HAN "Bu dönemde Medine'nin en önemli su kaynakları ve Medine kalesi tamir edildi. Şehrin tek...

SULTAN 2. MAHMUD -Osmanlı İmparatoru

OSMANLI SARAYI PADİŞAH EŞLERİ ve HAREMİ

Osmanlı İmparatorluğu Sarayları: Valide Sultanlar ve Harem

665 Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’den Osmanlı tarihinin en merak edilen konularından Harem ve Osmanlı Devleti’nin padişahlarını yetiştiren, annelikten önce padişah yetiştirmekle görevli valide sultanlar...

ABDÜLMECİD EFENDİ: Son Osmanlı Halifesi

SULTAN 6. MEHMED VAHİDEDDİN- Son Osmanlı İmparatoru

İMPARATOR SULTAN 2. ABDÜLHAMİD Osmanlı Serdar-ı Hakan

ABDÜLMECİD EFENDİ: Son Osmanlı Halifesi