OSMANLI İMPARATORU SULTAN 3. SELİM

Osmanlı İmparatorluğu Beste Şiir Ve Edebiyat Kısaca Kimdir Resim Ottoman Empire Görsel Tablo Müzik Şiir Edebi Türkçe Nota Hayatı

Osmanlı İmparatorluğu Beste, Şiir ve Edebiyat

Osmanlı şiiri, dünyanın en zengin şiirlerinden biridir. Türk tasavvuf edebiyatının en büyük şairi olan Yunus, (1240-1320), bir Sakarya çocuğuydu, Sarıköylü’ydü ve burada doğdu. Yunus Emre, Osmanlı...

SULTAN ABDÜLAZİZ – Osmanlı Padişahı

SULTAN ABDÜLMECİD - Osmanlı Padişahı

Sultan Abdülmecid İlk Memleket Gezisi 26 Mayıs 12 Haziran 1844 İzmit Eski Fotoğraflar

Sultan Abdülmecid’in İlk Memleket Gezisi (26 Mayıs-12 Haziran 1844)

Osmanlı sultanları ilk defa XIX. yüzyılda memleket gezileri yapmaya başlamışlardır. İlk memleket gezisine çıkan padişah II. Mahmud olmuştur. Bu gezilerin temel amacı idarî, malî ve sosyal...

SULTAN 2. MAHMUD -Osmanlı İmparatoru

OSMANLI SARAYI PADİŞAH EŞLERİ ve HAREMİ

15. Yüzyıl Haremin İlk Kuruluşu Fatih Sultan Mehmed Ve 3. Murad Osmanlı İmparatorluğu Sultanları Osmanlı PadişahıFatih Sultan 2. Mehmet Han Kimdir

15. Yüzyıl Haremin İlk Kuruluşu: Fatih Sultan Mehmed ve 3. Murad

ILK OSMANLI SARAR HAREMINI KIM VE NE ZAMAN VE NASIL KURDU? GELIŞIMI Fatih, İstanbul’u fethettikten sonra, bugün Beyazıt’ta üniversitenin bulunduğu yerde yaptırdığı Saray’ın içinde de...

ABDÜLMECİD EFENDİ: Son Osmanlı Halifesi

SULTAN 6. MEHMED VAHİDEDDİN- Son Osmanlı İmparatoru

İMPARATOR SULTAN 2. ABDÜLHAMİD Osmanlı Serdar-ı Hakan

ABDÜLMECİD EFENDİ: Son Osmanlı Halifesi