OSMANLI İMPARATORU SULTAN 3. SELİM

Topkapı Sarayı Sultan 3. Selim’e Ait Musiki Meşk Odası

Topkapı Sarayı Sultan 3. Selim’e ait Musiki Meşk Odası

Topkapı Sarayı’ndaki III. Selim’e ait Musiki Meşk Odası III. Selim’in döneminin büyük üstadlarıyla musiki toplantıları yaptığı, bunlardan Abdülbakî Nâsır Dede ve Hampursan Limoncuyan nota sistemini...

SULTAN ABDÜLAZİZ – Osmanlı Padişahı

SULTAN ABDÜLMECİD - Osmanlı Padişahı

Osmanlı Devleti Okullar Eğitim Mektebi. Türk Talim Terbiye Tedrisad Eğitim Mektep Okul İlk Modern Öğrenim Sıbyan İdadi Öğrenci Genç Çocuk Sınıfı

Eğitimde İlk Modernleşme Adımları ve Sınırları (1773-1856)

Eğitimde İlk Modernleşme Adımları ve Sınırları (1773-1856) 1683’ten sonra Osmanlı Devleti batı ve kuzey sınırlarındaki düşmanlarıyla eskisi gibi baş edemez olmuştur. Avusturya ve Rus orduları...

SULTAN 2. MAHMUD -Osmanlı İmparatoru

OSMANLI SARAYI PADİŞAH EŞLERİ ve HAREMİ

Hürrem Sultan Kimdir Osmanlı Sarayı Valide Sultanı Tarihe İmza Atan Haseki Kadın Kısaca Hayatı Nedir Roxelana Haseki Hürrem Sultan Sanatçı. İsmi Yer İstanbul Topkapı Sarayı

Hürrem Sultan Kimdir? Valide Sultanı Bilgileri ve Resim-Tabloları

Hürrem Sultan Kimdir? Tarihe İmza Atan Osmanlı Sarayı Haseki Kadın Kısaca Hayatı nedir? Hürrem Haseki Sultan , Haseki Hürrem Sultan veya Nikahlı Haseki Hürrem Sultan. Osmanlı padişahı...

ABDÜLMECİD EFENDİ: Son Osmanlı Halifesi

SULTAN 6. MEHMED VAHİDEDDİN- Son Osmanlı İmparatoru

İMPARATOR SULTAN 2. ABDÜLHAMİD Osmanlı Serdar-ı Hakan

ABDÜLMECİD EFENDİ: Son Osmanlı Halifesi