OSMANLI İMPARATORU SULTAN 3. SELİM

Osmanlı Sultanı, 3. Selim Kimdir? Kişiliği ve Hayatı

Osmanlı Padişahı, Selim III Han Kimdir?  Dönemi, Önemli Olaylar, Yenilikler, Yaptıkları, Şahsiyeti ve Yaşamı (1761 - 1808)... Sultan Üçüncü Selim, 24 Aralık 1761 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Üçüncü Mustafa, annesi Mihrişah...

SULTAN ABDÜLAZİZ – Osmanlı Padişahı

SULTAN ABDÜLMECİD - Osmanlı Padişahı

Aya İrini Kilisesi Mecma I Esliha I Atika Müzesi Eski İstanbul Fotoğrafları Arşivi. Aya İrini Klisesi Topkapı Sarayı Müzesi Hagia Eirene Muze

Aya İrini Kilisesi, Mecma-i Esliha-i Atika Müzesi (Topkapı Sarayı)

Topkapı Sarayı avlusundaki bu Bizans Kilisesinin inşa tarihi 4. yüzyıla dayandığından, Saray-ı Hümayun’dan 1200 yıl Ayasofya’dan da 200 yıl daha yaşlıdır. Fatih Sultan Mehmed Sur-ı...

SULTAN 2. MAHMUD -Osmanlı İmparatoru

OSMANLI SARAYI PADİŞAH EŞLERİ ve HAREMİ

Sultan II. Mahmud Annesi Nakş ı Dil Valide Sultan Han. Osmanlı İmparatorluğu Hükümdarı Hakanı

Sultan II. Mahmud Annesi; Nakş-ı Dil Valide-Sultan

Sultân Mahmud’u doğuran Nakş-ı Dil Hanım Sultan II. Mahmud Nakş-ı Dil Vâlide-Sultân (1768?- 1817), Oğlu İkinci Mahmud adıyla tahta çıkınca Vâlide Sultân olarak (28.7.1808-28.8.1817) 9 yıl...

ABDÜLMECİD EFENDİ: Son Osmanlı Halifesi

SULTAN 6. MEHMED VAHİDEDDİN- Son Osmanlı İmparatoru

İMPARATOR SULTAN 2. ABDÜLHAMİD Osmanlı Serdar-ı Hakan

ABDÜLMECİD EFENDİ: Son Osmanlı Halifesi