Batı (Avrupa) Tampare Sistem ve Türk Müziği Ses Sistemi

0
3170
Batı Avrupa Tampare Sistem Türk Müziği Ses Sistemi Klasik Tempare Notalama Notasyonu Film Media Music Music Score Wallpaper
Batı Avrupa Tampare Sistem Türk Müziği Ses Sistemi Klasik Tempare Notalama Notasyonu Film Media Music Music Score Wallpaper

Klasik Tempare Sistem Notalama (Notasyonu) ve Türk Müziği Ses Sistemi

Bu sistemde 24 eşit olmayan aralık ve en pest perde olarak gösterilen sesin ( ile birlikte bir sekizli içinde 25 perde bulunmaktadır.

Sistemin daha çok fizik ve matematik yönü üzerinde çalışan Uzdilek’e göre bu perdeler başlangıç sesi olarak ele alınan “kaba çargah” perdesinin üzerine tize doğru 11 tam beşli (3:2) ve 12 tam dörtlü (4:3) olmak suretiyle elde edilmektedir.
Daha sonra bu perdeler kalınlık ve inceliklerine göre sıralanarak bir oktav içerisinde 24 eşit olmayan farklı dizi oluşturulmaktadır.

Perdeler alınan dörtlü ve beşlilerin başlangıç sesine göre oktavı aşması halinde bir sekizli indirilerek bir oktavlık alan içine toplanmaktadır.

Klasik Türk müziğinde (sanat) kullanılan müzik aletleri

Türk Musiki Osmanlı Klasik Turk Müziği Tüm Konser Toplu Müzik Enstrümanlar çeşitleri çal Müzikal Aletleri çalgısı çalgılar Aleti çalgı çalmak Music Eski Tarihi Bilgisi Turkish Kopya
Türk Musiki Osmanlı Klasik Turk Müziği Tüm Konser Toplu Müzik Enstrümanlar çeşitleri çal Müzikal Aletleri çalgısı çalgılar Aleti çalgı çalmak Music Eski Tarihi Bilgisi Turkish Kopya

– Kudüm
– Def
– Darbuka
– Mahzar
– Çalpara
– Halide
– Zil
– Tambur
– Ud
– Kanun
– Lavta
– Santur
– Kopuz
– Bendir
– Mugni
– Şeştar
– Barbet
– Çeng
– Keman
– Kemençe
– Rebab
– Ney
– Klarinet
– Sinek kemanı
– Kotrbass
– Daire

Türk Musiki Osmanlı Klasik Turk Müziği Tüm Konser Toplu Müzik Enstrümanlar çeşitleri çal Müzikal Aletleri çalgısı çalgılar Aleti çalgı çalmak Music Eski Tarihi Bilgi Turkish
Türk Musiki Osmanlı Klasik Turk Müziği Tüm Konser Toplu Müzik Enstrümanlar çeşitleri çal Müzikal Aletleri çalgısı çalgılar Aleti çalgı çalmak Music Eski Tarihi Bilgi Turkish

CEVAP VER