OSMANLI SERGİ MARŞI Besteci: Guatelli Paşa Dolmabahçe Sarayı

0
1751

OSMANLI SERGİ MARŞI DOLMABAHÇE SARAYI KONSERI MUSİKİ BESTE: GUATELLİ PAŞA

OSMANLI SERGİ MARŞI Beste: Callisto Guatelli Paşa, İthaf: Sadrazam Vezir Mehmet Fuat Paşa için Yapılan Marş Sultan Abdülaziz Dönemi O gün Tören için Çalınan Marş (Marche de l’exposition Ottomane)
Osmanlı Devleti Saray Klasik Batı Müzikleri – Dolmabahçe Sarayı Klasikleri
Genç Osmanlı Piyanist Güneş Yakartepe, “OSMANLI SERGİ MARŞI ” Eserini Piyano ile Solo çaldı ve Klasik Kemençede: Kaan Sezerler Ona eşlik etti.
Sultan 2. Abdülaziz için, Osmanlı Musiki Marşları; ” Osmanlı Sarayı Müziği Piyano Solo Serisi: 9
Genç Osmanlı Piyanist Beğeni, Destek ve Güzel Yorumlarınızı Bekler.

Callisto Guatelli (Guatelli Paşa İtalyan müzisyen.

İstanbul’a gelerek Osmanlı sarayında dört padişah döneminde görev yapan, Musika-i Hümayün şefliğini uzun süre yürüten Guateli, gerek devrin Türk musikisi eserlerini armonize ederek, gerekse Türk makamları çok sesli marşlar besteleyerek çok sesli müziğin Osmanlı topraklarında gelişimine katkı sağlamıştır. Mehmet Ali Bey, Klarnetçi Zati Bey, Saffet Bey gibi Tür müzisyenleri yetiştirmiştir Osmaniye Marşı, Aziziye Marşı, Osmanlı Sergi Marşı gibi popüler eserlerin bestecisidir.
Marşımız Keçecizade Mehmet Fuat Paşa ya ithaf yapılmıştır .(1814 İstanbul – 1868 Nice), Osmanlı devlet adamı. Tanzimat döneminin önde gelen üç siyasi liderinden biridir. Abdülaziz saltanatında donemleri iki kez sadrazam ve toplam on yıla yakın Hariciye Nazırlığı (dışişleri bakanlığı) yapmıştır. Siyasi başarılarının yanı sıra keskin zekâsı ve nükteleriyle ün kazanmıştır.Birinin adına sunma, armağan etme Bak sunu
OSMANLI SERGİ MARŞI Beste Guatelli Paşa Dolmabahçe Sarayı Müzik OSMANLI SERGİ MARŞI Beste Guatelli Paşa Dolmabahçe Sarayı Müzik ithaf Sadrazam Vezir Mehmet Fuat Paşası Piyano Teşhir Fuar İtalyan Müzisyen İkinci Yarısı İstanbul Dört Padişah Dönemi Görev Yapan Müsika-i Hümayün Şefi Uzun Süre Türk Musikisi Eserleri Armonize Türk Makamları Çok Sesli Marşlar Bestele Toprakları Gelişimi Katkı Tür Osmaniye Aziziye Sergisi Popüler Eser Bestecisi Padişah Yıldız Saray Expo Marche De L’exposition Ottomane Müzikleri Musikisi Fuad Resmi Ulusal Mızıka-I Hümayun Milli Musiki Hanedanı Küçük Ordu Bando Osmanlısı Sarayları Müzikleri

OSMANLI MİLLİ MARŞLARI, OSMANİYE MARŞI, BESTE: CALLİSTO GUATELLİ PAŞA PİYANO RESİTAL, OTTOMAN MÜZİK

OSMANİYE-OSMANİE MARŞI, BESTE: CALLİSTO GUATELLİ PAŞA Ayrıntılı Bilgileri, Videoları

Osmanlı millî marşı olarak daha çok Don İzzet Paşa’nın marşları kullanılsa da Guatelli Paşa’nın Osmaniye Marşı bir süre millî marş olarak kullanılmıştır…
Callisto Guatelli Paşa Kimdir? Callisto Guatelli Biyografisi, Callisto Guatelli Eserleri ve Besteleri ile İlgili Bilgiler Nedir?
Callisto Guatelli (Guatelli Paşa, Besteci, Şef, İtalyan müzisyen)
İstanbul’a gelerek Osmanlı sarayında dört padişah döneminde görev yapan, Musika-i Hümayün şefliğini uzun süre Yönetmiştir.
Guateli, gerek devrin Türk musikisi eserlerini armonize ederek, gerekse Türk makamları çok sesli marşlar besteleyerek çok sesli müziğin Osmanlı topraklarında gelişimine katkı sağlamıştır.
Mehmet Ali Bey, Klarnetçi Zati Bey, Saffet Bey gibi Tür müzisyenleri yetiştirmiştir.
Osmaniye Marşı, Aziziye Marşı, Osmanlı Sergi Marşı gibi popüler eserlerin bestecisidir.

PAŞA ÖNEMLİ ESERLERİ

1. Osmanlı Kasîdesi,
2. Sultan Abdulmecid- Inno nazionale Ottomane Sultan Abdul Medgid (1850),
3. Refia sultan-Rafie Sultana (1850),
4. Sultan Abdülaziz için 1861’de bestelediği Aziziye Marşı-Aziziye March,
5. Osmaniye Marşı-Osmanie Marche (1861) ve
6. 27 Şubat 1863’te Sultanahmet Meydanı’nda açılan Sergi-i Umûmi-i Osmanî çin bestelediği Osmanlı Sergi Marşı-Marche de l’exposition Ottomane gibi eserleri vardır…
7. Osmanlı millî marşı olarak daha çok Don İzzet Paşa’nın marşları kullanılsa da Guatelli Paşa’nın Osmaniye Marşı bir süre millî marş olarak kullanılmıştır…

Callisto Guatelli Paşa’nın Sultan II. Abdülhamid Han gibi sanatkâr mizacı bilinen teferruatçı bir padişah devrinde dahî görev yeri değiştirilmemiş olması, onun kıymeti haiz bir sanatkâr olduğunun ayrıca delilidir

CEVAP VER