OSMANLI İMPARATORLUK MARŞI Sultan Abdülmecit Han, Guatelli Callisto, 12 Şarkı Piyano Albümü

0
680
OSMANLI İMPARATORLUK MARŞI Sultan Abdülmecit Han, Guatelli Callisto, 12 Şarkı Piyano Albümü
OSMANLI İMPARATORLUK MARŞI Sultan Abdülmecit Han, Guatelli Callisto, 12 Şarkı Piyano Albümü

OSMANLI İMPARATORLUK MECİDİYE MARŞI Sultan Abdülmecit Han, Guatelli Callisto, 12 Şarkı Piyano Albümü

En Güzel, Bilinmeyen ve Hiç Dinlemediğiniz Osmanlı Marşı. Notalarını Bulamayacağınız Muhteşem Osmanlı Müzikleri ve Marşları
Abdülmecid Devrinde “Arie Nazionali E Canti Popolari Orientali Antichi E Moderni” (Eski Ve Yeni Millî Havalar Ve Popüler Oryantel Şarkılar) Başlıklı İtalyanca Şarkı Kitabı Yayımladı.
İki Ciltlik Eser, Sultan Abdülmecid’in Ve Kızlarının İsimlerini Taşıyan Piyano İçin Yazılmış 24 Şarkıdan Oluşur.
Bu Solo Çaldığım Eser: Kitabın Benim En Sevdiğim Eser, Abdülmecit İthafen Bestelenen Osmanlı İmparatorluk Mecidiye Marşıdır. Beste: Guatelli Callisto

Osmanlı İmparatorluğu Müzikleri. Mızıka-Yı Hümayun (Resmi Devlet Saray Bandosu) – 19. Yüzyıl Müzik – Osmanlı İmparatorluğu Piyano Müziği Düzenlemeleri
Ve Yeni Millî Havalar Ve Popüler Oryantel Şarkılar- Başlıklı İtalyanca Şarkı Kitabı Yayımladı. İki Ciltlik Eser,
Bu Kitap, Sultan Abdülmecid’in Ve Kızlarının İsimlerini Taşıyan Piyano İçin Yazılmış 24 Şarkıdan Oluşur.
Benim Anladığıma/Tercümeme Göre; Oryantal Antik ve Modern Arie Ulusal Ve Halk Şarkıları Bir Koleksiyon Yayınlayarak, Rapor Fedelmenie Oldu Ve İstekli Olası Her Özenle, İş Takdir Yapabileceği.
Kendi İmparatorluk Highnesses Tarafından Uyum Ve Onların Bileşimleri İmza Yayınlamak İçin İzin Onur, Onlar Bunun Ayrılmaz Bir Parçası Olarak Benim Toplama Dahil Edilmesi Olduğuna İnanıyordu.
Böylece Şimdiye Kadar Tamamen Bu İşi İyi Müzikal Halk Tarafından Kabul Edilecek Umut Cesaret, Göz Ardı Türden Kesin Bir Fikir Sunuyor.
Osmanlı Mızıkayı Hümayun Askeri Bando Şefi; Besteci Ve İcracılar
• Piyano Resital SERGİ-FUAR MARŞI Osmanlı-Türk Marşları, Klasik Batı Müzik En Güzel Enstrümantal Şarkı

CALLİSTO GUATELLİ Kimdir?

(1820?-1899) İtalyan asıllı müzisyen ve Mızıkay-ı Hümâyûn şefi.
İstanbul Beyoğlu’nda Naum Titarosu’nda İtalyan Opera orkestrasının şefliğini yaparken, 1856 Donizetti Paşa’nın ölümü üzerine Mızıkây-ı Hümâyûn’u yönetmek üzere göreve alındı.
2 yıl sonra yerine Pizani getirildi, fakat 10 yıl sonra tekrar Mızıkây-ı Hümâyûn’un başına getirildi. V. Murat, II. Abdülhamit, Fatma Sultan, Mehmet Ali Bey, Safvet Atabinen, Zâti Karaca, Zeki Ün, İ. Hakkı Bey gibi kişilere müzik dersi vermiştir.
Ârif Bey, Şevki Bey ve Rıfat Bey’in pek çok şarkısını piyano ile çok seslendirdi (bunların bir kısmı basılmıştır).
Ayrıca Batı armoni sistemi ile düzenlediği 24 adet Türk şarkı ve türküsü, 24 Arie Nazionali e Canti Popolari Orientali, Antichi e Moderni adlı İtalyanca mecmuada yayınlandı.
Genç Piyanist Güneş Yakartepe, ” OSMANLI İMPARATORLUK MECİDİYE MARŞI Besteci: Guatelli Callisto” Osmanlı Marşı Eserini, Kuyruklu Piyano İle Solo Çaldı.

Güneş Yakartepe; Türk Müziği ve Osmanlı Eserlerini Piyano İle Çalma Fikri Nasıl Doğdu?

• Osmanlı Milli Marşları, Osmaniye Marşı, Beste: Callisto Guatelli Paşa Piyano Resital, Ottoman Müzik

Mimar Sinan Devlet Konservatuvarında, Klasik Batı Müziği Piyano Eğitimi Alan Güneş Yakartepe, Türk Müziği Şarkı ve Türkülerimize İlgisi Nedeniyle, 15 Yaşında İken Türkiye’mizin Güzel Şarkı ve Türkülerimizi Piyanoya Uyarlama Hedef Seçmiştir. Bunun Yanında Türk Tarihi ve Osmanlı Müziği Sevgisi Nedeni İle Bu Müziklerin Piyano Düzenlemelerini Yaparak Notalarını Yazmaya Başlamıştır. Makamsal Türk Musikisi Üzerine Araştırma Yaparak, Gerektiğinde Komalı Piyano’da Çalarak Eserleri O Zaman ki Makam ve Usüller İle Çalabilmeyi Hedef Seçmiştir.
Bestelere Ulaşabilmek İçin Yıldız, Dolmabahçe Sarayı, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi ve Türkiye Osmanlı Devlet Arşivleri Araştırılmıştır. Eserlerin Klasik Batı Müziğindeki Gibi Piyano Notaları Olmadığından Piyano Eşlik Notalarını Kendisi Armonize Etmeye Çalışmıştır.
• Osmanlı Milli Marşı, Beste, Guatelli Solo Piyano, Klasik Batı Ottomane Empire Music, Piano Resitali

Konserlerinde, Klasik Batı Müziğinden Popüler Müziğe Kadar, Klasik Türk Musikisi, Osmanlı ve Saray Musikisi, Mehter-Askeri-Milli Marşlar,Türk Halk-Sanat Müziği, Dizi-Sinema Film Müzikleri Olmak Üzere Çok Geniş Bir Yelpazede Yaklaşık 1,5 Saatlik Bir Performans Hedeflenmiştir.
Bu İlginç Program, Türkiye’de İlk Defa Bu Konserde Denenmiş Olup Seyirciden Çok Olumlu Tepkiler Almıştır.
Bu Sayede Konser Her Yaştan, Her Yöreden, Her Karakterden İzleyiciyi Kucaklamak Fırsatı Doğmuştur. Böylece Repartuvar Salonun Tümüne Hitap Etme Şansı Yakalamıştır.
Genç Piyanist Güneş Yakartepe, 16 Yaş (2013) Konser ve Piyano çalışmaları
Enstrümantal Osmanlı ve Türk Klasik Müziği Saz Eserleri Solo Piyano Serisi: 1
Piyanist Güneş Yakartepe, Komalı Piyano İle Osmanlı Sarayı Müzikleri
Ümit Ederim Seversiniz. Değerli Yorumlarınızı Bekliyorum.
Osmanlı Müziği Eseri Piyano ve Nota Düzenleme: Gunes Yakartepe

• OSMANLI İMPARATORLUK MECİDİYE MARŞI Sultan Abdülmecit Han, Guatelli Callisto, 12 Şarkı Piyano Albümü

CEVAP VER