Osmanlı Milli Marşı, Beste Callisto Guatelli, Ottoman-Turkish Music, Piyano Solo Resital

0
822

Osmanlı Milli Marşları, Osmaniye Marşı, Beste Callisto Guatelli Paşa, Mızıka-yı Hümayün, Klasik Batı Formu. Enstrümantal Fon Müzik

En Güzel Osmanlı Klasik Milli Marşlarını Solo Enstrümantal Piyano ile Hiç Dinlediniz mi?
Genç Piyanist Güneş Yakartepe, ” Osmaniye-Osmanie Marşı, Beste Callisto Guatelli Paşa” Klasik Batı Müziği Tarzında Bestelenmiş Eserini Kuyruklu Piyano ile İcra Etti.
Konserde Klasik Batı Müziğinden Popüler Popüler Müziğe Kadar, Klasik Türk Musikisi, Osmanlı Musikisi, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Yeşilçam Film ve Yabancı Sinema Müzikleri, Dizi Jenerik Müzikleri Olmak Üzere Çok Geniş Bir Yelpazede Yaklaşık 1,5 Saatlik Bir Performans Hedeflenmiştir.
Güneş Yakartepe; Türk Sanat, Halk ve Klasik Müziği Eserlerini Piyano ile Çalma Fikri Nasıl Doğdu.
Mimar Sinan Devlet Konservatuvarında, Klasik Batı Müziği Piyano eğitimi alan Güneş Yakartepe, Türk Müziği Şarkı ve Türkülerimize ilgisi nedeniyle, 15 yaşında iken Türkiye’mizin Güzel Şarkı ve Türkülerimizi Piyanoya uyarlama hedef seçmiştir. Türkü ve Şarkılarımızın Piyano Düzenlemelerini yaparak notalarını yazmaya başlamıştır
Bu İlginç Program, Türkiye’de İlk Defa Bu Konserde Denenmiş Olup Seyirciden Çok Olumlu Tepkiler Almıştır.
Bu Sayede Konser Her Yaştan, Her Yöreden, Her Karakterden İzleyiciyi Kucaklamak fırsatı Doğmuştur. Böylece Repartuvar Salonun Tümüne Hitap Etme Şansı Yakalamıştır.
Bu Türk Müziği Eserinin, Piyano Nota Düzenlemesi; Konservatuvar Kompozisyon Öğrencisi, Güneş Yakartepe Tarafından Yapılmıştır.
Eleştiri ve Güzel Yorumlarınızı Bekliyorum. Sevgi ve Saygılarımla…

OSMANİYE-OSMANİE MARŞI, BESTE CALLİSTO GUATELLİ PAŞA AYRINTILI BİLGİLERİ, VİDEOLARI, SÖZLERİ

Osmanlı millî marşı olarak daha çok Don İzzet Paşa’nın marşları kullanılsa da Guatelli Paşa’nın Osmaniye Marşı bir süre millî marş olarak kullanılmıştır…
Callisto Guatelli Paşa Kimdir? Callisto Guatelli Biyografisi, Callisto Guatelli Eserleri ve Besteleri ile İlgili Bilgiler Nedir?
26 Eylül 1819’da İtalya’nın Parma şehrinde doğan Callisto Guatelli 1830’da bir müzik okulunda talebeydi… 18 Aralık 1846 tarihinde Sultan Abdülmecid huzurunda bir piyano resitali verdi. Padişah’ın dikkatini çeken ve beğenilen Guatelli kaymakam rütbesiyle1856’da Muzikâ-i Hümâyûn’un başına tayin edilir. Callisto Guatelli, o sıralarda şehzade olan Ulu Hakan Sultan İkinci Abdülhamid Hân Hazretleri’ne de müzik dersleri vermiştir.
1858’de d’Aranda Paşa ile anlaşmazlığı sebebiyle Muzikâ-i Hümâyûn’daki görevinden ayrıldı ve Saray Orkestrası’nın şefliğine getirildi… Tam on sene sonra, 1868’de, Muzikâ-i Hümâyûn’un başına ikinci defa geçti…
Batı Müziği’nin havasını sevdirmek için Türk motiflerinin sıklıkla kullanıldığı eserler besteleyen Guatelli, Abdülmecid devrinde “Arie Nazionali e Canti popolari Orientali antichi e moderni- Eski ve Yeni Millî Havalar ve Popüler Oryantal Şarkılar” başlıklı İtalyanca bir şarkı kitabı yayımladı. İki ciltlik bu eser, Sultan Abdülmecid’in ve kızlarının isimlerini taşıyan piyano için yazılmış yirmi dört şarkıdan oluşur ve İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nde iki ciltlik kitabın birer nüshası hâlen vardır…
Don İzzet Paşa gibi ikinci vatanı İstanbul olan Guatelli, Sultan Abdülaziz devrinde bestelediği Marş-ı Sultanî (1875) sebebiyle “paşa” ünvanına lâyık görülerek rütbesi Mirliva’lığa, Tuğgeneralliğe yükseltildi! Guatelli Paşa, alaturka musikisine de alaka duymuş, piyano için çeşitli şarkı ve peşrevler bestelemiş ve bunları bastırmıştır…1899’da Osmanlı’nın kandilleri sönerken, ikinci vatanı İstanbul’da onun da bu dünyadaki hayat kandili sönmüş ve ışıltısını eserlerine havale ederek öteki âleme göçmüştür…

CALLİSTO GUATELLİ PAŞA ÖNEMLİ ESERLERİ ve Besteleri
1. Osmanlı Kasîdesi,
2. Sultan Abdulmecid- Inno nazionale Ottomane Sultan Abdul Medgid (1850),
3. Refia sultan-Rafie Sultana (1850),
4. Sultan Abdülaziz için 1861’de bestelediği Aziziye Marşı-Aziziye March,
5. Osmaniye Marşı-Osmanie Marche (1861) ve
6. 27 Şubat 1863’te Sultanahmet Meydanı’nda açılan Sergi-i Umûmi-i Osmanî çin bestelediği Osmanlı Sergi Marşı-Marche de l’exposition Ottomane gibi eserleri vardır…
7. Osmanlı millî marşı olarak daha çok Don İzzet Paşa’nın marşları kullanılsa da Guatelli Paşa’nın Osmaniye Marşı bir süre millî marş olarak kullanılmıştır…
Callisto Guatelli Paşa’nın Sultan II. Abdülhamid Han gibi sanatkâr mizacı bilinen teferruatçı bir padişah devrinde dahî görev yeri değiştirilmemiş olması, onun kıymeti haiz bir sanatkâr olduğunun ayrıca delilidir
OSMANLI MİLLİ MARŞLARI, OSMANİYE MARŞI, BESTE: CALLİSTO GUATELLİ PAŞA PİYANO RESİTAL, OTTOMAN MÜZİK

Osmanlı millî marşı olarak daha çok Don İzzet Paşa’nın marşları kullanılsa da Guatelli Paşa’nın Osmaniye Marşı bir süre millî marş olarak kullanılmıştır…

CEVAP VER