Piyano Resitali SERGİ-FUAR MARŞI Osmanlı-Türk Marşları, Klasik Batı Müziği, Besteci: Callisto Guatelli

0
1106
Maxresdefault 2
Maxresdefault 2

Muzıka-yi Hümayun Komutanı-Şefi, Callisto Guatelli Paşa Bestelediği Osmanlı Müziği Zengin Klasik Batı Formu Bestesi Bir Marş.
Osmanlı-İtalyan Besteci; Callisto Guatelli’nin (1820-1899) Bestelediği Bir Sergi Marşı
March Composed By An Ottoman-Italian Composer Callisto Guatelli (1820-1899).
Uluslararası Tarihi Su Yolu Buluşmaları açılışında F. Handel Water Music’den piyano ve piyano / çello partisyonları ve bu organizasyon için bestelediği Fuzuli’nin “Su Kasidesi’nden” eserini sundu.
İlk olarak c. Guatelli’nin Osmanlı Marşı ve Sergi Marşını icra eden Güneş Yakartepe, F. Handel’in “Water Music” Suitinden Air, Allegro ve Finale piyano partisyonları ardından “Hornpipe” piyano çello partisyonun çaldı.
Kendisine çelloda Mehmet Dinleyen eşlik etti.
Son olarak Fuzuli’nin “Su Kasidesi”nden bestelediği segah yakarışı sunan Yakartepe bu eserini iki kez seslendirdi.

OSMANLI MİLLİ MARŞI – OTTOMAN OSMANİE MARCHE VE BESTECİ: CALLİSTO GUATELLİ PAŞA HAKKINDA BİLGİLER


Bestesi; Muzıka-i Hümayun Komutanı-Şefi, Callisto Guatelli Paşa’ya ait Sultan Abdülaziz Açaçağı Sergi İçin Bestelenen Marş.
Paşa unvanını böylece alan Guatelli’nin 1861’de bestelediği Osmaniye Marşı adlı solo piyano eseri, bir süre milli marş olarak kullanıldı
Bu eserde Türk musikisi usulü olan “düm teke tek tek düm tek düm tek” usulünü kullanmıştı.
Bu ritmi, diğer marşlarında da sıklıkla kullandı. Osmaniye Marşı’na benzer bir marşı 27 Şubat 1863’te Sultanahmet Meydanı’nda açılan Sergi-i Umumi-i Osmani için besteledi.
SERGİ MARŞI adlı bu marş, Sadrazam Mehmed Fuad Paşa’ya ithaf etti.
Nisan 1863’te padişah Abdülaziz’le birlikte saray bandosunun şefi olarak pâdişahın Mısır seyahatine katıldı.
1868’de yeniden Mûsikâ-i Hümâyûn komutanı oldu. Görevi V. Murad ve 2. Abdülhamid dönemlerinde de devam etti. V. Murad’a ve Abdülhamid’e müzik dersleri verdi.

OSMANLI’NIN İLK ULUSLARARASI FUARI

Osmanlı Devleti’nde, Tanzimat Fermanı ile başlatılan çağdaşlaşma hareketleri, Sultan Abdülaziz’in tahta yeni geçmesiyle, bir değişim atmosferi yaratmıştı. Sultan Abdülaziz, dünyadaki gelişmeleri dikkatle takip ediyor, ülke ekonomisinde yenilikler yapacak adımlar atıyordu. Bu süreçte, Osmanlı’nın uluslararası ilk fuarı olan Sergi-i Umumi-i Osmani’nin düzenlenmesine ön ayak oldu.
Sergi-i Umumi-i Osmani, Sanayi Devrimi sonrası teknoloji, deniz ve demir yolu ulaşım olanaklarının artmasının ardından, Londra, Paris ve New York’ta gerçekleştirilen fuarlardan örnek alınarak hazırlanmıştı. Osmanlı ekonomisine rekabet gücü kazandırarak, ülkede üretilen malların çeşitliliğinin ortaya konması ve üretici sorunlarının tespit edilmesi amaçlanmıştı.
Devletin bir Osmanlı sanayisi oluşturma, milli sanayiyi destekleme kararlılığını da ortaya koyan bu sergide, sadece yerli ürünler değil, Osmanlı’nın gelişimi için faydalı olacağı düşünülen Avrupa ülkelerinde icat edilmiş makine ve aletler de yerini almıştı.
SULTANAHMET ATMEYDANI BİR İLKE ŞAHİT OLUYOR. İLK OSMANLI FUARI-SERGİSİ

Osmanlı’nın bu ilk fuarı için, Maliye Nazırı Mustafa Fazıl Paşa’nın sorumluluğunda, Sultan Ahmet Camii önündeki At Meydanı’na, geçici bir fuar alanı kuruldu. Leon Parville’in iç tasarımını yaptığı 3.500 metrekare büyüklüğündeki alan, on üç bölüme ayrılmıştı.
Tekstilden deri işlerine, tarım ürünlerinden maden örneklerine kadar, on binden fazla örneğin sergilendiği fuarın açılışına Sultan Abdülaziz’in yanı sıra, Sadrazam Yusuf Kamil Paşa, Mısır Hıdivi İsmail Paşa, Hariciye Nazırı Ali Paşa ve Serasker Fuad Paşa katıldı.
Çarşamba ve cumartesi günleri sadece kadınlara tahsis edilen bu fuar, beş ay boyunca haftanın her günü açıktı. Fuarı, 150 binden fazla yerli ve yabancı ziyaret etti.
Ottoman Empire Music March, Fransızca: Ottomane Musique, Almanca: Osmanische Musik Marche, İtalyanca; Ottomano Musica İnno, İspanyolca; Otomano Música himno

CEVAP VER