17. Yüzyıl Osmanlı Ünlü Bestecileri Kimlerdir?

0
8387
17. Yüzyıl Osmanlı Ünlü Bestecileri Kimlerdir Hafız Post ITRİ Buhurîzâde Mustafa Efendi Kimdir Yaşamı Beste Eserleribestekarı Musiki
17. Yüzyıl Osmanlı Ünlü Bestecileri Kimlerdir Hafız Post ITRİ Buhurîzâde Mustafa Efendi Kimdir Yaşamı Beste Eserleribestekarı Musiki

17. Yüzyıl Osmanlı Meşhur Bestekarları Kimdir

Onyedinci yüzyılda, besteleri zamanımıza kadar ulaşmış ve bugün de çok sevilen hayranlık uyandıran bestekârlar yetişmiştir Bunların en büyükleri

  • Hafız Post ile onun öğrencisi olan
  • Itri’dir.

HAFIZ POST (1630-1694):

Besteci Hafız Post
Besteci Hafız Post

Asıl adı Mehmed’dir fakat Hafız Post olarak anılır. Tanburî, hanende ve bestekâr olarak ün yapmıştır. 1000’den fazla bestesi olduğu söyleniyor ama zamanımıza 10 tanesi ulaşmıştır. “Gelse o şuh meclise, nazu tegafül eyleee…” mısraları ile başlayan rast yürük semaisi çok meşhurdur. Hafız Post aynı zamanda hattat ve şair idi.

ITRİ (1640 – 1712 )

BUHURİZADE MUSTAFA ITRİ EFENDİ Itri Bestekar Türk Musikisi TEKBİR Itri Segah Makamı Komalı Piyano Perde İcra Etmek Türk Osmanlı Tasavvuf Musiki Nota Kkasik Musiki Saray Tasavvuf Sufi 3
Buharizade Mustafa / Itri Kısaca Biyografisi Nedir? Yaşamı, Kişiliği Kimdir ?Segah Makamı Komalı Piyano Perde İcra Etmek Türk Osmanlı Tasavvuf Musiki Nota Kkasik Musiki Saray Tasavvuf Sufi 3

Yalnız 17. yy değil klasik Türk musikisinde bütün zamanların en büyük bestekarı sayılan Itri’nin asıl adı Mustafa’dır. Itri, şiirlerinde kullandığı mahlasıdır. Hafız Post’tan musiki dersleri almış, Kırım Hanı I. Selim Giray’ın himayesini görmüştür Padişah IV. Mehmed’in de takdirini kazandı ve Enderun’da musiki dersleri verdi.

17. Yüzyıl Osmanlı Bestecileri

Itrî, musikiden başka meyve yetiştiriciliği ile de uğraşmıştır. Bu işi bir hobi haline getirmiş ve kendi adıyla “Mustabey adıyla” anılan armut türünü o yetiştirmiştir. Hocası Hafız Post gibi o da aynı zamanda iyi bir hattat, iyi bir şair idi. Dini ve din dışı 1000’den fazla beste yapmıştır. Bunlardan günümüze kalanlar 40 kadardır ve bunların 10’u dinî, diğerleri din dışıdır. Dini bestelerinin en meşhurları Bayram Tekbiri ve salatlarıdır.

CEVAP VER