Itri Kimdir? Osmanlı-Türk Besteci, Sanatcı, Şair

0
3775
BUHURİZADE MUSTAFA ITRİ EFENDİ Itri Bestekar Türk Musikisi TEKBİR Itri Segah Makamı Komalı Piyano Perde İcra Etmek Türk Osmanlı Tasavvuf Musiki Nota Kkasik Musiki Saray Tasavvuf Sufi 15
BUHURİZADE MUSTAFA ITRİ EFENDİ Itri Bestekar Türk Musikisi TEKBİR Itri Segah Makamı Komalı Piyano Perde İcra Etmek Türk Osmanlı Tasavvuf Musiki Nota Kkasik Musiki Saray Tasavvuf Sufi 15

Buhurizade Mustafa Itri Kimdir? Kısa Hayatı, Önemli Bilgileri, Videoları

Buhurizade Mustafa Itri (D. 1630 Yada 1640-İstanbul- Ö.1712). Türk Bestekarı,Sanatkarı, Şair, Mevlevi,

  1. yüzyıl büyük Türk bestekarı. Asıl adı Mustafa olup Itri mahlasıdır. Çiçekçilik ve meyvecilikle uğraştığı için bu mahlası almış olduğu söylenir.

Ustaları arasında

– Hafız Post

 – Nasrullah Vakıf Halhali

 – Kasım Paşalı Koca Osman Efendi

 – Derviş Ömer Efendi

Buharizade Mustafa Itri Kısaca Biyografisi Nedir Yaşamı Kişiliği Kimdir Bestekarı Türk Musikisi Segah Makam Koma Perde İcraTürk Osmanlı Tasavvuf Musiki Nota Klasik Müzik Saray Tasavvuf Sufi
Buharizade Mustafa Itri Kısaca Biyografisi Nedir Yaşamı Kişiliği Kimdir Bestekarı Türk Musikisi Segah Makam Koma Perde İcraTürk Osmanlı Tasavvuf Musiki Nota Klasik Müzik Saray Tasavvuf Sufi

gibi 17. yüzyıl bestecileri vardır. Çağının kaynakları mevlevi olduğunu söylemektedir. Mevlevi mukabelesinde okunan bir Segah ayin bestelemiş olduğundan bu rivayetlerde haklılık payı olabileceği düşünülmektedir.

Hayatı müddetince bir çok padişah ve devlet adamından himaye görmüş olup bunlardan en önemlileri IV. Mehmet ve Gazi Giray Han `dır.

Devlet adamlarına yakınlığı nedeniyle bir dönem esirciler kethüdalığı yapmış, sarayda da musiki dersleri vermiştir. Mezarı divan şairi Şeyhi`nin yazdığına göre Yenikapı Mevlevihanesi `ndedir. Ancak mezar taşı kaybolduğundan yeri konusunda bugün bir bilgi bulunmamaktadır.

BUHURİZADE MUSTAFA ITRİ Kimdir Türk BestekarıSanatkarı Şair Mevlevi 17. Yüzyıl Büyük Türk Bestecı. Itri Yaşamı Boyunca şairlik Hattatlık Ve Bestekarlık Gibi Sanatlarla Uğraşmıştır
BUHURİZADE MUSTAFA ITRİ Kimdir Türk BestekarıSanatkarı Şair Mevlevi 17. Yüzyıl Büyük Türk Bestecı. Itri Yaşamı Boyunca şairlik Hattatlık Ve Bestekarlık Gibi Sanatlarla Uğraşmıştır

ITRİ SANATI

Itri yaşamı boyunca şairlik, hattatlık ve bestekarlık gibi sanatlarla uğraşmıştır. Ancak hiç şüphe yok ki onun bugün ki ününün sebebi bestekarlığıdır.

Bestelerinde daha çok

– Nabi

 – Baki

 – Nazım

 – Naili

 – Nefi

 – Hafız

gibi Türk ve Fars divan şairlerinin şiirlerini kullanmıştır.

Eserleriyle bir çığır açmış ve kendinden önceki tüm bestekarlardan farklı olmuştur. Türk Klasik Musikisi`nin esas çizgilerini o çizmiş ve Türk Müziği`ni diğer doğu müziklerinden ayıran özellikleri kazandırmıştır.

O sanatının büyüklüğü ve önemi bakımından ancak Abülkadir Meragi ve Hammamizade İsmail Dede Efendi ile mukayese edilebilir.

BUHURİZADE MUSTAFA ITRİ EFENDİ Itri Bestekar Türk Musikisi TEKBİR Itri Segah Makamı Komalı Piyano Perde İcra Etmek Türk Osmanlı Tasavvuf Musiki Nota Kkasik Musiki Saray Tasavvuf Sufi 3
Buharizade Mustafa / Itri Kısaca Biyografisi Nedir? Yaşamı, Kişiliği Kimdir ?Segah Makamı Komalı Piyano Perde İcra Etmek Türk Osmanlı Tasavvuf Musiki Nota Kkasik Musiki Saray Tasavvuf Sufi 3

ITRİ`ESERLERİ, BESTELERİ

Itri`nin Neva Kar

Itri`nin Neva Kar`ı Klasik Türk Müusikisi repertuarının en yetkin eseri olarak kabul edilmektedir. Makamsal geçkiler, ezgilerin zengin ve orjinalliği bu eseri bir baş yapıt haline getirmiştir. Kar`ın sözleri Hafız`a aittir.

Itri Diğer Besteleri

Yine Segah Yürük Semaisi olan “Tuti-i Mucize ne desem laf değil” çok bilinen ve seslendirilen bir eserdir. Eserin güftesi Nefi`nindir.

Itrinin küçük formda (şarkı, türkü, köçekçe vs.) hiçbir eseri günümüze kadar gelememiştir. Eserlerin tümü büyük formlardadır.

Dini musikinin de çok önemli eserleri yine Itri`ye aittir. Bunlar arasında Segah Bayram Tekbiri, Segah Salat-ı Ümmiye, Cuma Salatı, Dilkeş-haveran Gece Salası, Rast Mevlevi Naatı çok meşhur olup bütün İslam Dünyasında meşhurdur.

İTRİ ESERLERİ ve BESTELERİ YOUTUBE VİDEOLARI

 

 

 

 

CEVAP VER