FİKRİMİN İNCE GÜLÜ Piyano Klasik Türk Müziği Beste: Muallim İsmail Hakkı Bey, Makam: Acem Kürdi

0
6818

FİKRİMİN İNCE GÜLÜ Solo Piyano ve Solist Burcu ile Sevilen Türk Müziği Şarkılarını Çok Seveceksiniz
Genç Piyanist Güneş Yakartepe, ” FİKRİMİN İNCE GÜLÜ ” Şarkısını Piyano ile Çaldı ve Söyledi
Solist ; Burcu Sesi İle Ona Vokal yaptı.
Genç Piyaniste Desteklerinizi ve Güzel Yorumlarınızı Bekliyoruz.
Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü
O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın ben

Ellerin ellerimde, leblerin leblerimde
O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni

Ateşli dudakların, gamzeli yanakların
O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni

Beste: Muallim İsmail hakkı bey
Makam: Acemkürdî
Usûl: Semai

Muallim İsmail Hakkı Bey Kimdir? Saray Müzik Hayatı ve Besteleri, Eserleri

Muallim İsmail Hakkı Bey Kimdir Müzik Hayatı. Bestekar Saray Müzisyeni Eğitimi. Besteleri Eserleri Sözleri Makamı
Muallim İsmail Hakkı Bey Kimdir Müzik Hayatı. Bestekar Saray Müzisyeni Eğitimi. Besteleri Eserleri Sözleri Makamı

Muallim İsmail Hakkı Bey (1865-1927)
İsmail Hakkı Bey, “Türk Musikisinde Son Osmanlılar”ın eğitimi itibariyle “Saray” kökenli bir üyesidir. Osmanlı döneminde yetişmiş Meşrutiyet dönemini yaşamış çok az bir sürede olsa Cumhuriyet döneminde de musikiye hizmet vermiştir. Çeşitli müzik grupları kurduğu, çok sayıda talebe yetiştirdiği için “Muallim” sıfatı ile anıldı

İdare-i Hususîye memurlarından hanende Reşit Efendi’nin oğlu olan İsmail Hakkı Bey, 1865 yılında İstanbul’un Balat semtindeki Mollaaşkı mahallesinde doğdu.

İlk okulu okuduktan sonra bir örücü İbrahim Ağa’nın yanında çırak olarak çalışırken, iş yerinin yakınında bulunan camiden ezan okumaya başlayınca sesinin güzelliği fark edenler arasında dereceli Hünkar Müezzini, İsmail ‘in Mızıka-ı Hümayun’a alınmasına aracı oldu.

Mızıka-ı Hümayun ‘da Suyolcu Latif Ağa’dan musiki öğrendi ve fasıl geçti. Bir yandan da Zati Arca Bey’den Batı Müziği eğitimi aldı.

Kısa sürede “Ser-sazende” oldu. Daha sonra musiki bilgisini çalışarak doruk noktasına çıkararak “Kolağası” rütbesi ile müezzin başı oldu.

Eğitimi daha da ilerleterek kaymakamlığa kadar yükseldi.

Muallim İsmail Hakkı Bey’in kurduğu ‘‘Osmanlı Musiki Mektebi’‘ nin 12 Aralık 1919 günü Beyazıt ‘ta bir konser verdi. Konserde kadınlarla erkeklerin beraberce sahneye çıkması zamanın Şeyhülislamı Haydari zade İbrahim Efendi’yi kızdırmış ve Şeyhülislam’ın ‘‘din elden gidiyor” diye feryada başlaması üzerine İçişleri Bakanlığı konserin tekrarını ve konunun gazetelerde haber olmasını yasakladı.

Şeyhülislam Haydari zade İbrahim Efendi ‘nin bu faaliyeti yarım kalmamış ve işi resmiyete döküp o zamanki İçişleri Bakanlığı ‘nın desteğini almıştı.

Dâhiliye Nezareti ‘ne (İçişleri Bakanlığı) yazdığı yazıda o zamanın bayan hanende ve sazendeleri olan, kemani Kevser, hanende Zehra, tamburi Şerife ve udi İrfan hanımları erkeklerle meşk ederek İslami ahlaka aykırı davrandıkları diye yaygara yaparak şikayet etti.

Dâhiliye Nezareti, Şeyhülislam’ın şikâyetini hemen yerine getirdi ve 24 Aralık günü konserlerin yapılmasını, gazetelerde haber olmasını yasak etti. Bu yıllar Atatürk’ün ülkede Kurtuluş Savaşı verdiği yıllardı.

Piyano Resital ÇARGAH MARŞI Beste: Muallim İsmail Hakkı Bey, En Güzel Osmanlı, Bilinmeyen Müzikleri

MUALLİM İSMAİL HAKKİ ESERLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Bir kerre yüzün görmeyi dünyaya değişmem
Ey mehlika ey gül beden
Fikrimin ince gülü
Gülşende yine âh ü enin eyledi bülbül
Acemkürdİ peşrevi
Ferahfezâ peşrevi
Ferahfezâ saz semâîsi
Kasik Türk Osmanlı Müziği Musikisi, İngilizce: Ottoman Empire Music March, Fransızca: Ottomane Musique, Almanca: Osmanische Musik, Osmanische Musik Marche

Piyano Solo Resital PADİŞAHIM ÇOK YAŞA Muallim İsmail Hakki Bey, Osmanlı Müzik-Şarkı Ottoman Music

Piyano Osmanlı Marşları KUR’A MARŞI Muallim İsmail Hakkı Bey, Ottoman Music, Mızıka-yı Humayun Marş

Bestekarın Notaları Olan Eserleri ( Besteleri ) İsimleri ve Makamları

 1. Acemaşiran-Aşık oldum taliim efgandedir
 2. Acemaşiran-Ben bir aşıkım sana gönül verdim
 3. Acemaşiran-Bir yıl beni etti esir nazlı bir endam
 4. Acemaşiran-Bugün kazan bugün öğren bugün sev
 5. Acemaşiran-Firakınla benim dağı nihanım aşikar oldu
 6. Acemaşiran-Gül müdür bilmem ki ruhsarın senin
 7. Acemaşiran İlahi-Elvada şehri saadet
 8. Acemaşiran İlahi-Ey şehin şahı risalet
 9. Acemaşiran İlahi-Küntü kenzin serteser
 10. Acemaşiran-Kim aldı o peymaneyi sakinin elinden
 11. Acemaşiran Longa
 12. Acemaşiran-Sermesti aşkım lutfeyle saki
 13. Acembuselik-Gün batti gece oldu yine sesler azaldı
 14. Acemkürdi-Çeşmanını aç rengi seması görünsün
 15. Acemkürdi-Elverir naz utegaful kıl terahhum kuluna
 16. Acemkürdi-Fikrimin ince gülü
 17. Acemkürdi-Firkati yar beni yaktı dem a dem ahuzar oldum
 18. Acemkürdi-Gönlüm yine ol şuhi sitemkare mi kaldı
 19. Acemkürdi-İntizarı makdeminle rehguzarın gözlerim
 20. Acemkürdi-Meftun ol gul yüzüne oldum esir
 21. Acemkürdi Peşrev
 22. Acemkürdi Saz Semaisi
 23. Arabanbuselik Peşrev
 24. Arazbarbuselik-Aşıkı bi çarenim geldim senin divanına
 25. Arazbarbuselik-Birlikte bu akşam yine mey nuş edelim gel
 26. Arazbarbuselik-Şebistanı hakikatte hilali mahı enversin
 27. Bayati-Beni vurdu güzeller
 28. Bayati-Ey zeliha ru yeter ağlatma çeşmi pürnemi
 29. Bayatiaraban İlahi-Tecellayı cemalinden habibim
 30. Bayatiaraban Oyun Havası
 31. Bayatiaraban Saz Semaisi
 32. Bayatiaraban-Yarim beni her gece aldatıyor
 33. Bayatiaraban Zeybek
 34. Besteisfahan-Ey aşıkı cemalullah
 35. Besteisfahan Saz Semaisi
 36. Besteisfahan-Zahida biz ruhi hayderden ihabet eyleriz
 37. Bestenigar-Gönül girmekle yar aguşuna kanmaz vusul ister
 38. Bestenigar-Hazretzedenim ahına canlar dayanır mı
 39. Bestenigar İlahi-Cennet evine
 40. Bestenigar İlahi-Ciğere marı heva zahm urdu
 41. Bestenigar-Nasıl aram edersin bilmem bensiz
 42. Bestenigar-Neşe istersen a canım meclisi rindane gel
 43. Bestenigar-Nevbaharımdır a goncam nalemi duy sen de gül
 44. Bestenigar-Saysam gece gündüz çekilen mihneti bitmez
 45. Bestenigar-Teşrifin ile hanemi reski irem eyle
 46. Buselik İlahi-Baktım ben ol mihraba
 47. Buselik-Ne kadar arzu hulus etti ise
 48. Buselik Saz Semaisi
 49. Büzürg-Feryad ederim zülfü siyahkarın elinden
 50. Çargah-Aynayı almış dizine
 51. Çargah-Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsün güneşi
 52. Çargah-Gubarı asitanın tutiyadır ya resulullah
 53. Çargah İlahi-İki cihan doğduğu ay geldi yine
 54. Çargah Marş
 55. Çargah Saz Semaisi
 56. Çargah Sirto
 57. Dilkeşhaveran-Andelib asa bürünmüş cayi matem naleye
 58. Dilkeşhaveran-Bu demde bülbüli şuride efgan eylemez neyler
 59. Dilkeşhaveran-Her samu seher leblerini buş edeyim
 60. Dilkeşhaveran-Vechi pertev barını setreylemiş gözden nikab
 61. Dilnişin Peşrev
 62. Dilnişin Saz Semaisi
 63. Dügah-Düştü gönlüm sen gibi bir zalime
 64. Dügah-Haram olsun bana ey çehrei gülgünü müstesna
 65. Dügah İlahi-Eğer halk etmeseydi zatını hak yaresulallah
 66. Dügah-Miratı bahtı kibriya Ahmed Muhammed
 67. Dügah-Yaz geldi yine murgi dilim kondu nihale
 68. Evç-Ey lebleri gonca yuzu gul servi bülendim
 69. Evç-Geçmem değil amma geçemem doğrusu mehden
 70. Evç İlahi-Bu dünyaya neden geldin
 71. Evç İlahi-Dünyaya mağrur kişi tövbeye gel tövbeye
 72. Evç İlahi-Eflakı kıldı pür ziya
 73. Evç İlahi-Ey şehri nuzuli sure
 74. Evç İlahi-Kullarında yok sana layık meta
 75. Evç İlahi-Taştı rahmet deryası
 76. Evç İlahi-Teveccüh eyledim beytul harama
 77. Evç-Kaldığım günden beru bu aleme ben bi karar
 78. Evç-Meded Allah sana sundum elimi
 79. Evç-Merhaba ya merhaba remazan
 80. Evç-Sarı çiçek mor çiçek
 81. Evç Saz Semaisi 1
 82. Evç Saz Semaisi 2
 83. Evcara-Gözlerin ta doğduğum günden beri mahmurdur
 84. Evcara Saz Semaisi
 85. Ferahfeza-Açtı güller andelip eyler
 86. Ferahfeza-Ateşi aşkınla cana dil kebab olmaktadır
 87. Ferahfeza-Ateşli raseler veriyor iştiyakınız
 88. Ferahfeza-Bir beyaz zambak hayal ettim ben seni
 89. Ferahfeza-Çağlayan cuyi siriskle çeşmi pürhunum mudur
 90. Ferahfeza-Darbei ahım aman vah bar olur
 91. Ferahfeza-Dil ateş dide ateş
 92. Ferahfeza-Erdi bahar ey dilnuvaz
 93. Ferahfeza-Ey sine sana noldu yanar ateşe döndün
 94. Ferahfeza-Gayetle dilber bir şivekare
 95. Ferahfeza-Mehtabda güzel olur boğaziçi alemi
 96. Ferahfeza Peşrevi
 97. Ferahfeza Saz Semaisi
 98. Ferahfeza-Sen rengi şafaktan daha nevvar ve güzelsin
 99. Ferahfeza-Vuslatınla kami yab ettin beni
 100. Ferahnak-Başının altında olsa kollarım
 101. Ferahnak-Bıraktım aşkın ile namu arım ya resulallah
 102. Ferahnak-Keşke görmeseydi gözüm sen gibi yekta güzeli
 103. Ferahnak-Nedir ol şuhi istigna
 104. Ferahnak-Neydi maksadın senin
 105. Ferahnak-Şahın şehi mihri
 106. Gerdaniye-Gidiyorum yarın yar
 107. Gerdaniye-Gönül bir afeti devranın
 108. Gerdaniye Oyun Havası
 109. Gülizar-Aman çoban benim dilber kuzumu
 110. Gülizar-Gönül düşme bu rütbe ahuzare
 111. Gülizar-Kar etmez ahım sen gülizare
 112. Hicaz-Açıldı ufkundan siyah dumanlar
 113. Hicaz-Bağlar bahçeler güller ile sünbüller
 114. Hicaz-Bilmem niçin peri koymuş koyan onun adını
 115. Hicaz-Bir zarar gelmiş mi ey ruhi revan benden sana
 116. Hicaz-Çaldırıp çalgıyı rakkaseleri oynatalım
 117. Hicaz-Cemalin nuruna nisbet
 118. Hicaz-Çoktanberidir çare ne mahrumi visalim
 119. Hicaz-Daim etsin Hazreti Sultan Hamid
 120. Hicaz-Dil harabı aşkın oldu naili vuslat diler
 121. Hicaz-Etme bu rütbe naz şivekarım
 122. Hicaz-Ey mehlika ey gül beden
 123. Hicaz-Gamzesi bir tiri sevda dideler
 124. Hicaz-Halkai zülfün dili bend eyledi sevdaya ah
 125. Hicaz İlahi-Affet bizi ya gafur
 126. Hicaz İlahi-Ey nebiler serveri
 127. Hicaz İlahi-İntisabım ta ezeldendir
 128. Hicaz İlahi-Kapına geldiler ümmet Muhammed
 129. Hicaz İlahi-Padişahın işvesin
 130. Hicaz İlahi-Senin derdinle ey canan
 131. Hicaz İlahi-Ya ilahi şahı kevneyn
 132. Hicaz-Kalkın gidelim meykadeye nuş edelim mey
 133. Hicaz Oyun Havası
 134. Hicaz Peşrev
 135. Hicaz-Saki bu fena aleme meyhane desinler
 136. Hicaz Saz Semaisi
 137. Hicaz-Seni istasyonda buldum
 138. Hicaz-Şu dağın eteğinde civanım aman
 139. Hicaz-Türk’ün Ninnisi
 140. Hicaz Uvertür
 141. Hicaz-Yari gördüm nikabı cusi
 142. Hicaz-Yekta güherim meclisi rindan sedefimdir
 143. Hicaz-Yeşillendi yine bağlar
 144. Hicaz-Zülfü zertarına bağlandı hayatım emelim
 145. Hicazbuselik Saz Semaisi
 146. Hicazkar-Aldı gönlüm bir suhiter
 147. Hicazkar-Ay mı doğmuş gün mü doğmuş alem
 148. Hicazkar-Bekliyorum salınarak çık raksa hemen
 149. Hicazkar-Dağ başında ağlarım su başında çağlarım
 150. Hicazkar-Firakınla bugün pek derdimendim
 151. Hicazkar-Gece gündüz hep hayalin gözlerim
 152. Hicazkar-Kalbi mecruha haber ver
 153. Hicazkar-Keman ebrulerinden yarimin hayli sual oldu
 154. Hicazkar Longa
 155. Hicazkar-Melul mahsun bu yerlerde
 156. Hicazkar-Niçin sevdim ben seni
 157. Hicazkar-Yabandan geldim yabandan
 158. Hicazkar Zeybek Havası
 159. Hicazzemzeme-Gideyim de göreyim tombulumu
 160. Hisar-Görmemiştim böyle dilber
 161. Hisarbuselik-Aram edemem yare nigah
 162. Hisarbuselik-Eyyamı bahar oldu yeşillendi çemenler
 163. Hisarbuselik-Makdemin baştan başa reske düşürdü gülşeni
 164. Hisarbuselik-Ne beynai hale cüret ne figana takatim var
 165. Hisarbuselik Peşrev
 166. Hisarbuselik-Ruşen et bezmimi artık gözümün nuru görün
 167. Hisarbuselik Saz Semaisi
 168. Hisarbuselik-Visalinle safayabet aman gel
 169. Hüseyni-Ben bir Türk’üm nice yıl dedelerim cihana
 170. Hüseyni-Ey resuli kibriya sertacı alem şahı din
 171. Hüseyni İlahi-Ey dil bize ver bir haber
 172. Hüseyni İlahi-Nice isyanımızı affeden Allaha şükür
 173. Hüseyni-Ruyini örtmüş görünce saçları pür
 174. Hüseyni-Sana benden efendim tuhfei canım selam olsun
 175. Hüseyni-Sen gonca dehen servi revan
 176. Hüseyni-Yaktı cismim ateşi suzanı aşk
 177. Hüseyniaşiran-Baktım lebine gülşeni sevda benim oldu
 178. Hüseyniaşiran-Ederken ol peri peyker tekellum
 179. Hüseyniaşiran Peşrev
 180. Hüseynizemzeme-Hayranı cemal olmaya cidden emelim var
 181. Huzi-Akıl padişahtır gönül vezir
 182. Hüzzam-Afitabı şuledar aşkımı tanzir eder
 183. Hüzzam-Alamam doğrusu desti emele
 184. Hüzzam-Çektiğim alamı dehri gör de gel rahmet bana
 185. Hüzzam-Geceler karanlık olur
 186. Hüzzam İlahi-Alemdarı kerimi şahı iklimi risaletsin
 187. Hüzzam İlahi-Esiri nefsi bed hahim meded kıl ya resulallah
 188. Hüzzam İlahi-Hazreti hakkın habibi
 189. Hüzzam İlahi-Yürü yürü yalan dünya
 190. Hüzzam-Kabil midir hiç var mı benim derdime çare
 191. Hüzzam-Sevdiğim ahuya tesbih eyledim
 192. Hüzzam-Suhur içre mübarektir üç aylar
 193. Hüzzam-Usandırdım mı aya gül cemali
 194. Irak-Es selam ey seyyidi sahibi saadet
 195. Irak-Mihri subhi meşrika taha habibi ki riya
 196. Isfahan-Benim gönlüm gözüm nuri cemali
 197. Isfahan-Dilhanei viranımı
 198. Isfahan Saz Semaisi
 199. Karcığar-Göz gördü gönül sevdi
 200. Karcığar-Nedir ol şuhi istigna edanın karı bilmem ki
 201. Kürdi-Haram olsun bana ey çehrei gülgünü müstesna
 202. Kürdilihicazkar-A gız nedir gizli gizli yediğin
 203. Kürdilihicazkar-Alemi meftun etmişsin
 204. Kürdilihicazkar-Alyanak üstünde gördüğüm dilber
 205. Kürdilihicazkar-Benim ey mihri enver her ne varım varsa
 206. Kürdilihicazkar-Bi çare gönül subha dek efgan edecektir
 207. Kürdilihicazkar-Cana salınıp naz ile gülzare mi geldin
 208. Kürdilihicazkar-Geldi bahar bak bülbüle
 209. Kürdilihicazkar-Gelin kızlar tiyatroda horon tepelim
 210. Kürdilihicazkar-Gözedir yumn ile teşrifini her dide senin
 211. Kürdilihicazkar-Gülistanı hüsnüne zülfü saye mi ey gonca verd
 212. Kürdilihicazkar-Ne dem ki ruhsarıyla çeşmin hun fesan ağlar
 213. Kürdilihicazkar-Vasfından aciz hep aşıkanın
 214. Mahur-Benim nazlı dilberim
 215. Mahur-Bir gece hem meclis olsak bizbize
 216. Mahur-Bir padişaha kul olmaz kim milki zail olmaz
 217. Mahur-Dil na şadıma yaktın değil mi ah bana söyle
 218. Mahur-Ey şehin şahı cihan Sultan Hamid i kamuran
 219. Mahur-Gel meclise ey lebleri mül bir iki parlat
 220. Mahur-Kalbimdeki amali perişanımı dinle
 221. Mahur Longa
 222. Mahur Mehter Marşı
 223. Mahur-Mihnet yolu üstünde garip sevgilim oldu
 224. Mahur-Narı hicranımla yandı serteser iklimi ten
 225. Mahur Oyun Havası
 226. Mahur Peşrev
 227. Mahur-Rengi gül ruhsarımı setreylemiş püskürse ben
 228. Mahur-Ruzi şeb eyler niçin efgan gönül
 229. Mahur Saz Semaisi
 230. Mahur-Sevdalı gözlerle sen bana baktın
 231. Mahur-Yarsız kaldım gurbet elde yalnızım ah yalnızım
 232. Mahur Zeybek Havası
 233. Mahurhan-Acep şuhi mümtazım visale kail olmaz mı
 234. Mahurhan-Çare i dil durri en az ruhsare kerden muski
 235. Mahurhan-Çeşminin gayetle fettan olduğun bilmez misin
 236. Mahurhan-Hayran olurum hüsnünü ettikçe temaşa
 237. Mahurhan Peşrev
 238. Mahurhan Saz Semaisi
 239. Mahurhan-Suzi aşkı dem be dem arzeyledim cananıma
 240. Makamsız-Uyan vatan marşı
 241. Muhayyer-Bir fena dünya imişsin böyle bilmezdim seni
 242. Muhayyer-Hoş gelir mutlak benim halime
 243. Muhayyer İlahi-Neylesin netsin gönül sensiz karar etmez
 244. Muhayyer Saz Semaisi
 245. Müstear-Derdmendim mücrimin dermana geldim ya resul
 246. Narefte Saz Semaisi
 247. Neva İlahi-Kuldan sana layık nola
 248. Neveser-Hevayı aşkı tali eyleyen murgu çemenden sor
 249. Neveser Saz Semaisi
 250. Neveser-Verdi nazım hasretinle ağlarım
 251. Nevruz-Esmerliği yıldız dolu bir yaz gecesiydi
 252. Nevruz İlahi-Ey olanlar talibi gencine esrarı hu
 253. Nevruz Kar ı Cumhuriyet
 254. Nevruz Peşrev
 255. Nevruz-Safalar vaktidir mirim efendim gel safa eyle
 256. Nevruz Saz Semaisi
 257. Nevruz-Söz yoktur ol simintene ille o billur gerdene
 258. Nevruz-Yareler açmaktadır her bir nigahın canıma
 259. Nevruz-Zevkim bu idi zevk ile eyyamı geçirmek
 260. Nihavend-Acıyaydı bana bir kerecik ol gonce femim
 261. Nihavend-Alemde eğer olmasa hercai o mehveş
 262. Nihavend-Arzı didar eyle gel ey meh cemal
 263. Nihavend-Aşk nedir sevda nedir sevmek nedir
 264. Nihavend-Bilmem yine ağlar gibiyim şimdi gülerken
 265. Nihavend-Bin reca bin niyazla kokladım güllerini
 266. Nihavend-Bir ahu nigaha oldu esir kalbi hazinim
 267. Nihavend-Bir of ahla yaktın beni
 268. Nihavend-Bu ne şahane tebessümle ne şahane bakış
 269. Nihavend-Feryad ile yad eyler iken
 270. Nihavend-Gel görki vedalaşmada ruhum bedenimle
 271. Nihavend-Kayhaneye gelinde yalınız
 272. Nihavend-Kız kulesi yakut kule takındı
 273. Nihavend Longa
 274. Nihavend-Nuri aynim pek güzelsin
 275. Nihavend-Öyle sermestem ki merak etmezem dünya nedir
 276. Nihavend Saz Semaisi
 277. Nihavend-Seni hükmü ezel asubi devran etmek istermiş
 278. Nihavend-Söz birliği edelim tiyatroya gidelim
 279. Nihavend-Tahassürle ağlar özüm
 280. Nihavend-Tiri gamzen işledi ta canıma
 281. Nihavend-Yine bu hasta gönül hicr ile efgan ediyor
 282. Nihavend-Zinhar seni öptüm diye sevdim seni sanma
 283. Nihavendikebir-Beri gel ey nesum seher ne haber var
 284. Nihavendikebir-Milki dilde hükmeder ey şuh fermanın senin
 285. Nihavendikebir-Padişahım kıldı ihya lutfu ihsanın senin
 286. Nikriz-Hiç tasavvur etmez iken böyle dilsuz firkati
 287. Nikriz İlahi-Çün doğup tutdu cihan yüzünü
 288. Nikriz Peşrev
 289. Nikriz Saz Semaisi
 290. Nikriz Sirto
 291. Nişaburek-Bir kerre yüzün görmeği
 292. Nişaburek-Saklama hali siyahı bizden ey ahu nigah
 293. Pençgah-Gazubane nigahım bi amandır
 294. Pençgah Saz Eseri
 295. Pençgah Saz Semaisi
 296. Pençgah-Zatına müştak olmuşuz ruzu şeb ah eyleriz
 297. Pesendide Saz Semaisi
 298. Rast-Akşamki baloda güzelim
 299. Rast-Bir dans güzeli aldattı beni
 300. Rast-Cüda düştüm sevdiğimden neyleyim
 301. Rast-Derman aramam derdime gözyaşımı silmem
 302. Rast-Dili zarım dem a dem cevri yari firkatin söyler
 303. Rast-Doğdu ol şemsi hakikat burci vahdetten bugün
 304. Rast-Ey şanlı mümin ey şanlı millet
 305. Rast-Gülşende yine ahu enin eyledi bülbül
 306. Rast-Günahım boydan aşkındır be gayet ya resulallah
 307. Rast İlahi-Bendesi olmak saadettir
 308. Rast İlahi-Cihan camı felek saki ecel mey
 309. Rast İlahi-El hakkur baki ve ömrü fani
 310. Rast İlahi-Sakın dünyaya aldanma
 311. Rast İstiklal Marşı
 312. Rast Kanto
 313. Rast-Kestim ümmidi fakat
 314. Rast-Kıskanır her gece senden beni zülfi tannaz
 315. Rast-Mevsimi gül geldi yine
 316. Rast-O dilrubanın herkes esiri
 317. Rast Ordu Marşı
 318. Rast-Padişahım çok yaşa
 319. Rast Saz Eseri
 320. Rast Saz Semaisi
 321. Rast Sirto
 322. Rast Tahliye Marşı
 323. Rast Türk’ün İlahisi
 324. Rast Yürüyelim Marşı
 325. Rast Zeybek Havası
 326. Rastıcedid-Aşıklığıma gözlerimin yaşı nişandır
 327. Rehavi-Canu gönülden ey melek sevdim seni
 328. Saba-Derdi aşka düşmesin kimsen aman
 329. Saba-Gir gör de cananım haber ver kalbi suzanım
 330. Saba İlahi-Yine firkat narına yandı cihan
 331. Saba-İsterim ben herkes olsun sevdigim senden uzak
 332. Saba-Sarmadan evvel belinden
 333. Saba Saz Semaisi
 334. Saba-Sefful halkı filmahşer Muhammed sahibul minber
 335. Saba-Şu yıkılmış gönlüm abad olmuyor
 336. Sabazemzeme İlahi-Merhaba ey sevgili mehi mübarek merhaba
 337. Sazkar-Almış ele cam ı mülü
 338. Sazkar-Cananımın o vechi dilarasına baktım
 339. Segah-Daima etmektesin uşşaki zaina itab
 340. Segah İlahi-Adımı dosttan yana atalım şimdengeru
 341. Segah İlahi-Ey Huda gönlüm seni zikr etmek ister her zaman
 342. Segah-Vuracak sine arar gizlice tigi niganım
 343. Segaharaban-Lalin var iken nuş edemem
 344. Segahmaye-Güldü dilber aşıkı gamharına
 345. Segahmaye-Makamı mülteca Ahmed Muhammed Mustafa’dır
 346. Selmek-Dün fenerde gördüm ol nazik teni
 347. Selmek-Rahmi yok bir yare düştüm ey gönül yok çaresi
 348. Sultaniyegah-Niçin bülbül figan eyler
 349. Suzidil-Görünce ruyini oldum esirin
 350. Suzidil İlahi-Hor görmeyin toprağı
 351. Suzidil Marş
 352. Suzidil-Mehcur olalı talı dilin nazlı teninden
 353. Suzidil-Sakiya sundu aceb peymanede
 354. Suzidilara-Vadetmiş idin ey güli ter vakti şitada
 355. Suzinak-Bak halime cana ne kadar etti tebeddül
 356. Suzinak-Baktım o güzel bisterine şöyle uzanmış
 357. Suzinak-Ben mi yandım bu cihan mı yanıyor bilmem aman
 358. Suzinak-Derdi firkat kalbi mahzunun delup hem dağlıyor
 359. Suzinak-Doğduğum günden beri
 360. Suzinak-Ey yesi envarı cihantabi muhabbet
 361. Suzinak-Gönlümü aldı bir huri talat
 362. Suzinak-Kadıköyü’nün abu havası ne güzeldir
 363. Suzinak-Kakülün dökmüş hilal üstüne
 364. Suzinak-Mahrumi emel etmeyiniz vuslatımızdan
 365. Suzinak Saz Eseri
 366. Suzinak-Senden geçemez lütfen acı kalbi harabe
 367. Suzinak-Vechi pürnurun dururken afitabı istemem
 368. Şedaraban-Ah efendim yok çekilmez bu hayat
 369. Şedaraban-Ateşi hicran ile yanmakta ah canım benim
 370. Şedaraban-Dil hastasıyım yok mu benim derdime çare
 371. Şedaraban-Durmayıp akmaktadır gözden siriski hasretim
 372. Şedaraban-Görülmemiş devri yusuf dan beri böyle güzel
 373. Şedaraban-Ne hoş oluyor dans geceleri
 374. Şedaraban-Ruhsarına giysuleri döktün taramazsın
 375. Şedaraban Saz Semaisi
 376. Şedaraban-Senin aşkın ile ihya olurum
 377. Şedaraban-Söylemem celladı canım gizlerim esrarımı
 378. Şehnaz-Gel meclise ey goncai gülzarı letafet
 379. Şehnaz İlahi-Hak cemalin isteyip hayran olan gelsin beri
 380. Şevkefza-Düşündüğün o her zaman işittiğim onun sesi
 381. Şevkefza İlahi-Ey bu cümle kainatı var eden
 382. Şevkefza-Sinei giryan eden nalan eden bir ney gibi
 383. Şevkefza-Tahmin edemez vusatı alamını kimse
 384. Şevkefza-Toplandı güzeller yine peymanei dilde
 385. Şevkefza-Üzme Allah aşkına atık yeter
 386. Şevkutarab-Cana tesir eylemiştir yareler
 387. Şevkutarab-Ey dil eyle canu dilden bir kez ah
 388. Şevkutarab-Hiç kabul eyler mi aya kıylü kali gözlerim
 389. Tahir-Ehli aşka bir bela zindandadır bu maşiva
 390. Tahir İlahi-Kandillerle donandı minareler
 391. Tahir Saz Semaisi
 392. Tahirbuselik-Aç yüzün göster cemalin ey peri
 393. Tahirbuselik-Afet misin ey hüsni mücessem bu ne halet
 394. Tahirbuselik-Haclei bi yare benzer şahnı gülzare bahar
 395. Tahirbuselik-Narı aşkın yaktı canım ey peri
 396. Tahirbuselik-Sarılmış tüllere gördüm hayalin
 397. Tahirbuselik Saz Semaisi
 398. Tahirbuselik-Suzi dil arttı visali yeri her dem gözlerim
 399. Tahirbuselik-Yandım sana ey gonca ter
 400. Tarzınevin Saz Semaisi
 401. Tebriz-Çeşmine müjganına dil müpteladır sevdiğim
 402. Tebriz-Eylülde bir akşamdı o kız sevgilisiyle
 403. Tebriz-Nalehanım firakı yar ile
 404. Tebriz Peşrev
 405. Tebriz-Ruhi pak Mustafa’ya etmişim canım feda
 406. Tebriz-Sen şehi peygamberan idin efendim ol zaman
 407. Tebriz-Sevdazedeyim halime rahmeyle efendim
 408. Tebriz Terbiye i Bedeniye Marşı
 409. Tebriz-Tiri sitemin ey kaşı yay cane dokandı
 410. Tebriz-Yakın gel kaçma ey şuhi cihan
 411. Uşşak-Ey padişahı saltanat arayı yegane
 412. Uşşak-Eylemiş zalim felek alamına menem beni
 413. Uşşak-İkimiz de bir ende bir boyda
 414. Uşşak İlahi-Başlan bismillah ile
 415. Uşşak İlahi-Dalgalandı serden aştı
 416. Uşşak İlahi-Dü cihanın meftarı
 417. Uşşak İlahi-Sen de ey şehri güfran
 418. Uşşak İlahi-Varının bahşeyleyen canana uşşakileriz
 419. Uşşak İlahi-Vaslın bağına girmek diler can bülbülü
 420. Uşşak-Mürüvvet eyle nev nihal
 421. Uşşak Oyun Havası
 422. Uşşak Peşrev
 423. Uşşak-Sendeki bu gördüğüm halet nedir
 424. Uşşak-Tanzir ederek bir periyi nazu edada
 425. Uşşak-Tevhid ile olur her derde derman
 426. Uşşak Zeybek Havası 1
 427. Uşşak Zeybek Havası 2
 428. Yegah-Ey bülbüli şeyda gamı mihnet sana kaldı
 429. Yegah İlahi-Ayetinin safhasında gör ne yazmış ol kadim
 430. Zavil-Duşi derdi aşk olan biçare dil feryad eder
 431. Zavil-Evlerinin önü yoldur yolaktır
 432. Zavil-Ey gonca açıl koklayalım aşıkın üzme
 433. Zavil İlahi-Gavsi aktabı velayet Hazreti Abdülkadir
 434. Zavil Peşrev
 435. Zavil-Sakiya mesti müdam eylesen olmaz mı beni
 436. Zavil Saz Semaisi
 437. Zavil-Söyle doktor yanar kalbim nedendir
 438. Zevkutarab-Aldanma sakın semti muhabbetde sefa yok
 439. Zevkutarab-Bir vefasız yare oldum müptela
 440. Zirkeşide İlahi-Dildeki narı mahabbet cevheri candır bize

CEVAP VER