Muallim İsmail Hakkı Bey Kimdir? Müzik Hayatı. Bestekar Saray Müzisyeni

0
4285
FİKRİMİN İNCE GÜLÜ Piyano Klasik Türk Müziği Beste Muallim İsmail Hakkı Bey Makam Eğitimi. Besteleri Eserleri Sözleri Makam
FİKRİMİN İNCE GÜLÜ Piyano Klasik Türk Müziği Beste Muallim İsmail Hakkı Bey Makam Eğitimi. Besteleri Eserleri Sözleri Makam

Muallim İsmail Hakkı Bey Kimdir? Saray Müzik Hayatı ve Besteleri, Eserleri

Muallim İsmail Hakkı Bey (1865-1927)
İsmail Hakkı Bey, “Türk Musikisinde Son Osmanlılar”ın eğitimi itibariyle “Saray” kökenli bir üyesidir. Osmanlı döneminde yetişmiş Meşrutiyet dönemini yaşamış çok az bir sürede olsa Cumhuriyet döneminde de musikiye hizmet vermiştir. Çeşitli müzik grupları kurduğu, çok sayıda talebe yetiştirdiği için “Muallim” sıfatı ile anıldı

İdare-i Hususîye memurlarından hanende Reşit Efendi’nin oğlu olan İsmail Hakkı Bey, 1865 yılında İstanbul’un Balat semtindeki Mollaaşkı mahallesinde doğdu.

İlk okulu okuduktan sonra bir örücü İbrahim Ağa’nın yanında çırak olarak çalışırken, iş yerinin yakınında bulunan camiden ezan okumaya başlayınca sesinin güzelliği fark edenler arasında dereceli Hünkar Müezzini, İsmail ‘in Mızıka-ı Hümayun’a alınmasına aracı oldu.

Mızıka-ı Hümayun ‘da Suyolcu Latif Ağa’dan musiki öğrendi ve fasıl geçti. Bir yandan da Zati Arca Bey’den Batı Müziği eğitimi aldı.

Kısa sürede “Ser-sazende” oldu. Daha sonra musiki bilgisini çalışarak doruk noktasına çıkararak “Kolağası” rütbesi ile müezzin başı oldu.

Muallim İsmail Hakkı Bey Kimdir Müzik Hayatı. Bestekar Saray Müzisyeni Eğitimi. Besteleri Eserleri Sözleri Makamı
Muallim İsmail Hakkı Bey Kimdir Müzik Hayatı. Bestekar Saray Müzisyeni Eğitimi. Besteleri Eserleri Sözleri Makamı

Eğitimi daha da ilerleterek kaymakamlığa kadar yükseldi.

Muallim İsmail Hakkı Bey’in kurduğu ‘‘Osmanlı Musiki Mektebi’‘ nin 12 Aralık 1919 günü Beyazıt ‘ta bir konser verdi. Konserde kadınlarla erkeklerin beraberce sahneye çıkması zamanın Şeyhülislamı Haydari zade İbrahim Efendi’yi kızdırmış ve Şeyhülislam’ın ‘‘din elden gidiyor” diye feryada başlaması üzerine İçişleri Bakanlığı konserin tekrarını ve konunun gazetelerde haber olmasını yasakladı.

Şeyhülislam Haydari zade İbrahim Efendi ‘nin bu faaliyeti yarım kalmamış ve işi resmiyete döküp o zamanki İçişleri Bakanlığı ‘nın desteğini almıştı.

Dâhiliye Nezareti ‘ne (İçişleri Bakanlığı) yazdığı yazıda o zamanın bayan hanende ve sazendeleri olan, kemani Kevser, hanende Zehra, tamburi Şerife ve udi İrfan hanımları erkeklerle meşk ederek İslami ahlaka aykırı davrandıkları diye yaygara yaparak şikayet etti.

Dâhiliye Nezareti, Şeyhülislam’ın şikâyetini hemen yerine getirdi ve 24 Aralık günü konserlerin yapılmasını, gazetelerde haber olmasını yasak etti. Bu yıllar Atatürk’ün ülkede Kurtuluş Savaşı verdiği yıllardı.

Piyano Resital ÇARGAH MARŞI Beste: Muallim İsmail Hakkı Bey, En Güzel Osmanlı, Bilinmeyen Müzikleri

MUALLİM İSMAİL HAKKİ ESERLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Bir kerre yüzün görmeyi dünyaya değişmem
Ey mehlika ey gül beden
Fikrimin ince gülü
Gülşende yine âh ü enin eyledi bülbül
Acemkürdİ peşrevi
Ferahfezâ peşrevi
Ferahfezâ saz semâîsi
Kasik Türk Osmanlı Müziği Musikisi, İngilizce: Ottoman Empire Music March, Fransızca: Ottomane Musique, Almanca: Osmanische Musik, Osmanische Musik Marche

Piyano Solo Resital PADİŞAHIM ÇOK YAŞA Muallim İsmail Hakki Bey, Osmanlı Müzik-Şarkı Ottoman Music

Piyano Osmanlı Marşları KUR’A MARŞI Muallim İsmail Hakkı Bey, Ottoman Music, Mızıka-yı Humayun Marş

Bestekarın Notaları Olan Eserleri ( Besteleri ) İsimleri ve Makamları

 • Acemaşiran-Aşık oldum taliim efgandedir
 • Acemaşiran-Ben bir aşıkım sana gönül verdim
 • Acemaşiran-Bir yıl beni etti esir nazlı bir endam
 • Acemaşiran-Bugün kazan bugün öğren bugün sev
 • Acemaşiran-Firakınla benim dağı nihanım aşikar oldu
 • Acemaşiran-Gül müdür bilmem ki ruhsarın senin
 • Acemaşiran İlahi-Elvada şehri saadet
 • Acemaşiran İlahi-Ey şehin şahı risalet
 • Acemaşiran İlahi-Küntü kenzin serteser
 • Acemaşiran-Kim aldı o peymaneyi sakinin elinden
 • Acemaşiran Longa
 • Acemaşiran-Sermesti aşkım lutfeyle saki
 • Acembuselik-Gün batti gece oldu yine sesler azaldı
 • Acemkürdi-Çeşmanını aç rengi seması görünsün
 • Acemkürdi-Elverir naz utegaful kıl terahhum kuluna
 • Acemkürdi-Fikrimin ince gülü
 • Acemkürdi-Firkati yar beni yaktı dem a dem ahuzar oldum
 • Acemkürdi-Gönlüm yine ol şuhi sitemkare mi kaldı
 • Acemkürdi-İntizarı makdeminle rehguzarın gözlerim
 • Acemkürdi-Meftun ol gul yüzüne oldum esir
 • Acemkürdi Peşrev
 • Acemkürdi Saz Semaisi
 • Arabanbuselik Peşrev
 • Arazbarbuselik-Aşıkı bi çarenim geldim senin divanına
 • Arazbarbuselik-Birlikte bu akşam yine mey nuş edelim gel
 • Arazbarbuselik-Şebistanı hakikatte hilali mahı enversin
 • Bayati-Beni vurdu güzeller
 • Bayati-Ey zeliha ru yeter ağlatma çeşmi pürnemi
 • Bayatiaraban İlahi-Tecellayı cemalinden habibim
 • Bayatiaraban Oyun Havası
 • Bayatiaraban Saz Semaisi
 • Bayatiaraban-Yarim beni her gece aldatıyor
 • Bayatiaraban Zeybek
 • Besteisfahan-Ey aşıkı cemalullah
 • Besteisfahan Saz Semaisi
 • Besteisfahan-Zahida biz ruhi hayderden ihabet eyleriz
 • Bestenigar-Gönül girmekle yar aguşuna kanmaz vusul ister
 • Bestenigar-Hazretzedenim ahına canlar dayanır mı
 • Bestenigar İlahi-Cennet evine
 • Bestenigar İlahi-Ciğere marı heva zahm urdu
 • Bestenigar-Nasıl aram edersin bilmem bensiz
 • Bestenigar-Neşe istersen a canım meclisi rindane gel
 • Bestenigar-Nevbaharımdır a goncam nalemi duy sen de gül
 • Bestenigar-Saysam gece gündüz çekilen mihneti bitmez
 • Bestenigar-Teşrifin ile hanemi reski irem eyle
 • Buselik İlahi-Baktım ben ol mihraba
 • Buselik-Ne kadar arzu hulus etti ise
 • Buselik Saz Semaisi
 • Büzürg-Feryad ederim zülfü siyahkarın elinden
 • Çargah-Aynayı almış dizine
 • Çargah-Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsün güneşi
 • Çargah-Gubarı asitanın tutiyadır ya resulullah
 • Çargah İlahi-İki cihan doğduğu ay geldi yine
 • Çargah Marş
 • Çargah Saz Semaisi
 • Çargah Sirto
 • Dilkeşhaveran-Andelib asa bürünmüş cayi matem naleye
 • Dilkeşhaveran-Bu demde bülbüli şuride efgan eylemez neyler
 • Dilkeşhaveran-Her samu seher leblerini buş edeyim
 • Dilkeşhaveran-Vechi pertev barını setreylemiş gözden nikab
 • Dilnişin Peşrev
 • Dilnişin Saz Semaisi
 • Dügah-Düştü gönlüm sen gibi bir zalime
 • Dügah-Haram olsun bana ey çehrei gülgünü müstesna
 • Dügah İlahi-Eğer halk etmeseydi zatını hak yaresulallah
 • Dügah-Miratı bahtı kibriya Ahmed Muhammed
 • Dügah-Yaz geldi yine murgi dilim kondu nihale
 • Evç-Ey lebleri gonca yuzu gul servi bülendim
 • Evç-Geçmem değil amma geçemem doğrusu mehden
 • Evç İlahi-Bu dünyaya neden geldin
 • Evç İlahi-Dünyaya mağrur kişi tövbeye gel tövbeye
 • Evç İlahi-Eflakı kıldı pür ziya
 • Evç İlahi-Ey şehri nuzuli sure
 • Evç İlahi-Kullarında yok sana layık meta
 • Evç İlahi-Taştı rahmet deryası
 • Evç İlahi-Teveccüh eyledim beytul harama
 • Evç-Kaldığım günden beru bu aleme ben bi karar
 • Evç-Meded Allah sana sundum elimi
 • Evç-Merhaba ya merhaba remazan
 • Evç-Sarı çiçek mor çiçek
 • Evç Saz Semaisi 1
 • Evç Saz Semaisi 2
 • Evcara-Gözlerin ta doğduğum günden beri mahmurdur
 • Evcara Saz Semaisi
 • Ferahfeza-Açtı güller andelip eyler
 • Ferahfeza-Ateşi aşkınla cana dil kebab olmaktadır
 • Ferahfeza-Ateşli raseler veriyor iştiyakınız
 • Ferahfeza-Bir beyaz zambak hayal ettim ben seni
 • Ferahfeza-Çağlayan cuyi siriskle çeşmi pürhunum mudur
 • Ferahfeza-Darbei ahım aman vah bar olur
 • Ferahfeza-Dil ateş dide ateş
 • Ferahfeza-Erdi bahar ey dilnuvaz
 • Ferahfeza-Ey sine sana noldu yanar ateşe döndün
 • Ferahfeza-Gayetle dilber bir şivekare
 • Ferahfeza-Mehtabda güzel olur boğaziçi alemi
 • Ferahfeza Peşrevi
 • Ferahfeza Saz Semaisi
 • Ferahfeza-Sen rengi şafaktan daha nevvar ve güzelsin
 • Ferahfeza-Vuslatınla kami yab ettin beni
 • Ferahnak-Başının altında olsa kollarım
 • Ferahnak-Bıraktım aşkın ile namu arım ya resulallah
 • Ferahnak-Keşke görmeseydi gözüm sen gibi yekta güzeli
 • Ferahnak-Nedir ol şuhi istigna
 • Ferahnak-Neydi maksadın senin
 • Ferahnak-Şahın şehi mihri
 • Gerdaniye-Gidiyorum yarın yar
 • Gerdaniye-Gönül bir afeti devranın
 • Gerdaniye Oyun Havası
 • Gülizar-Aman çoban benim dilber kuzumu
 • Gülizar-Gönül düşme bu rütbe ahuzare
 • Gülizar-Kar etmez ahım sen gülizare
 • Hicaz-Açıldı ufkundan siyah dumanlar
 • Hicaz-Bağlar bahçeler güller ile sünbüller
 • Hicaz-Bilmem niçin peri koymuş koyan onun adını
 • Hicaz-Bir zarar gelmiş mi ey ruhi revan benden sana
 • Hicaz-Çaldırıp çalgıyı rakkaseleri oynatalım
 • Hicaz-Cemalin nuruna nisbet
 • Hicaz-Çoktanberidir çare ne mahrumi visalim
 • Hicaz-Daim etsin Hazreti Sultan Hamid
 • Hicaz-Dil harabı aşkın oldu naili vuslat diler
 • Hicaz-Etme bu rütbe naz şivekarım
 • Hicaz-Ey mehlika ey gül beden
 • Hicaz-Gamzesi bir tiri sevda dideler
 • Hicaz-Halkai zülfün dili bend eyledi sevdaya ah
 • Hicaz İlahi-Affet bizi ya gafur
 • Hicaz İlahi-Ey nebiler serveri
 • Hicaz İlahi-İntisabım ta ezeldendir
 • Hicaz İlahi-Kapına geldiler ümmet Muhammed
 • Hicaz İlahi-Padişahın işvesin
 • Hicaz İlahi-Senin derdinle ey canan
 • Hicaz İlahi-Ya ilahi şahı kevneyn
 • Hicaz-Kalkın gidelim meykadeye nuş edelim mey
 • Hicaz Oyun Havası
 • Hicaz Peşrev
 • Hicaz-Saki bu fena aleme meyhane desinler
 • Hicaz Saz Semaisi
 • Hicaz-Seni istasyonda buldum
 • Hicaz-Şu dağın eteğinde civanım aman
 • Hicaz-Türk’ün Ninnisi
 • Hicaz Uvertür
 • Hicaz-Yari gördüm nikabı cusi
 • Hicaz-Yekta güherim meclisi rindan sedefimdir
 • Hicaz-Yeşillendi yine bağlar
 • Hicaz-Zülfü zertarına bağlandı hayatım emelim
 • Hicazbuselik Saz Semaisi
 • Hicazkar-Aldı gönlüm bir suhiter
 • Hicazkar-Ay mı doğmuş gün mü doğmuş alem
 • Hicazkar-Bekliyorum salınarak çık raksa hemen
 • Hicazkar-Dağ başında ağlarım su başında çağlarım
 • Hicazkar-Firakınla bugün pek derdimendim
 • Hicazkar-Gece gündüz hep hayalin gözlerim
 • Hicazkar-Kalbi mecruha haber ver
 • Hicazkar-Keman ebrulerinden yarimin hayli sual oldu
 • Hicazkar Longa
 • Hicazkar-Melul mahsun bu yerlerde
 • Hicazkar-Niçin sevdim ben seni
 • Hicazkar-Yabandan geldim yabandan
 • Hicazkar Zeybek Havası
 • Hicazzemzeme-Gideyim de göreyim tombulumu
 • Hisar-Görmemiştim böyle dilber
 • Hisarbuselik-Aram edemem yare nigah
 • Hisarbuselik-Eyyamı bahar oldu yeşillendi çemenler
 • Hisarbuselik-Makdemin baştan başa reske düşürdü gülşeni
 • Hisarbuselik-Ne beynai hale cüret ne figana takatim var
 • Hisarbuselik Peşrev
 • Hisarbuselik-Ruşen et bezmimi artık gözümün nuru görün
 • Hisarbuselik Saz Semaisi
 • Hisarbuselik-Visalinle safayabet aman gel
 • Hüseyni-Ben bir Türk’üm nice yıl dedelerim cihana
 • Hüseyni-Ey resuli kibriya sertacı alem şahı din
 • Hüseyni İlahi-Ey dil bize ver bir haber
 • Hüseyni İlahi-Nice isyanımızı affeden Allaha şükür
 • Hüseyni-Ruyini örtmüş görünce saçları pür
 • Hüseyni-Sana benden efendim tuhfei canım selam olsun
 • Hüseyni-Sen gonca dehen servi revan
 • Hüseyni-Yaktı cismim ateşi suzanı aşk
 • Hüseyniaşiran-Baktım lebine gülşeni sevda benim oldu
 • Hüseyniaşiran-Ederken ol peri peyker tekellum
 • Hüseyniaşiran Peşrev
 • Hüseynizemzeme-Hayranı cemal olmaya cidden emelim var
 • Huzi-Akıl padişahtır gönül vezir
 • Hüzzam-Afitabı şuledar aşkımı tanzir eder
 • Hüzzam-Alamam doğrusu desti emele
 • Hüzzam-Çektiğim alamı dehri gör de gel rahmet bana
 • Hüzzam-Geceler karanlık olur
 • Hüzzam İlahi-Alemdarı kerimi şahı iklimi risaletsin
 • Hüzzam İlahi-Esiri nefsi bed hahim meded kıl ya resulallah
 • Hüzzam İlahi-Hazreti hakkın habibi
 • Hüzzam İlahi-Yürü yürü yalan dünya
 • Hüzzam-Kabil midir hiç var mı benim derdime çare
 • Hüzzam-Sevdiğim ahuya tesbih eyledim
 • Hüzzam-Suhur içre mübarektir üç aylar
 • Hüzzam-Usandırdım mı aya gül cemali
 • Irak-Es selam ey seyyidi sahibi saadet
 • Irak-Mihri subhi meşrika taha habibi ki riya
 • Isfahan-Benim gönlüm gözüm nuri cemali
 • Isfahan-Dilhanei viranımı
 • Isfahan Saz Semaisi
 • Karcığar-Göz gördü gönül sevdi
 • Karcığar-Nedir ol şuhi istigna edanın karı bilmem ki
 • Kürdi-Haram olsun bana ey çehrei gülgünü müstesna
 • Kürdilihicazkar-A gız nedir gizli gizli yediğin
 • Kürdilihicazkar-Alemi meftun etmişsin
 • Kürdilihicazkar-Alyanak üstünde gördüğüm dilber
 • Kürdilihicazkar-Benim ey mihri enver her ne varım varsa
 • Kürdilihicazkar-Bi çare gönül subha dek efgan edecektir
 • Kürdilihicazkar-Cana salınıp naz ile gülzare mi geldin
 • Kürdilihicazkar-Geldi bahar bak bülbüle
 • Kürdilihicazkar-Gelin kızlar tiyatroda horon tepelim
 • Kürdilihicazkar-Gözedir yumn ile teşrifini her dide senin
 • Kürdilihicazkar-Gülistanı hüsnüne zülfü saye mi ey gonca verd
 • Kürdilihicazkar-Ne dem ki ruhsarıyla çeşmin hun fesan ağlar
 • Kürdilihicazkar-Vasfından aciz hep aşıkanın
 • Mahur-Benim nazlı dilberim
 • Mahur-Bir gece hem meclis olsak bizbize
 • Mahur-Bir padişaha kul olmaz kim milki zail olmaz
 • Mahur-Dil na şadıma yaktın değil mi ah bana söyle
 • Mahur-Ey şehin şahı cihan Sultan Hamid i kamuran
 • Mahur-Gel meclise ey lebleri mül bir iki parlat
 • Mahur-Kalbimdeki amali perişanımı dinle
 • Mahur Longa
 • Mahur Mehter Marşı
 • Mahur-Mihnet yolu üstünde garip sevgilim oldu
 • Mahur-Narı hicranımla yandı serteser iklimi ten
 • Mahur Oyun Havası
 • Mahur Peşrev
 • Mahur-Rengi gül ruhsarımı setreylemiş püskürse ben
 • Mahur-Ruzi şeb eyler niçin efgan gönül
 • Mahur Saz Semaisi
 • Mahur-Sevdalı gözlerle sen bana baktın
 • Mahur-Yarsız kaldım gurbet elde yalnızım ah yalnızım
 • Mahur Zeybek Havası
 • Mahurhan-Acep şuhi mümtazım visale kail olmaz mı
 • Mahurhan-Çare i dil durri en az ruhsare kerden muski
 • Mahurhan-Çeşminin gayetle fettan olduğun bilmez misin
 • Mahurhan-Hayran olurum hüsnünü ettikçe temaşa
 • Mahurhan Peşrev
 • Mahurhan Saz Semaisi
 • Mahurhan-Suzi aşkı dem be dem arzeyledim cananıma
 • Makamsız-Uyan vatan marşı
 • Muhayyer-Bir fena dünya imişsin böyle bilmezdim seni
 • Muhayyer-Hoş gelir mutlak benim halime
 • Muhayyer İlahi-Neylesin netsin gönül sensiz karar etmez
 • Muhayyer Saz Semaisi
 • Müstear-Derdmendim mücrimin dermana geldim ya resul
 • Narefte Saz Semaisi
 • Neva İlahi-Kuldan sana layık nola
 • Neveser-Hevayı aşkı tali eyleyen murgu çemenden sor
 • Neveser Saz Semaisi
 • Neveser-Verdi nazım hasretinle ağlarım
 • Nevruz-Esmerliği yıldız dolu bir yaz gecesiydi
 • Nevruz İlahi-Ey olanlar talibi gencine esrarı hu
 • Nevruz Kar ı Cumhuriyet
 • Nevruz Peşrev
 • Nevruz-Safalar vaktidir mirim efendim gel safa eyle
 • Nevruz Saz Semaisi
 • Nevruz-Söz yoktur ol simintene ille o billur gerdene
 • Nevruz-Yareler açmaktadır her bir nigahın canıma
 • Nevruz-Zevkim bu idi zevk ile eyyamı geçirmek
 • Nihavend-Acıyaydı bana bir kerecik ol gonce femim
 • Nihavend-Alemde eğer olmasa hercai o mehveş
 • Nihavend-Arzı didar eyle gel ey meh cemal
 • Nihavend-Aşk nedir sevda nedir sevmek nedir
 • Nihavend-Bilmem yine ağlar gibiyim şimdi gülerken
 • Nihavend-Bin reca bin niyazla kokladım güllerini
 • Nihavend-Bir ahu nigaha oldu esir kalbi hazinim
 • Nihavend-Bir of ahla yaktın beni
 • Nihavend-Bu ne şahane tebessümle ne şahane bakış
 • Nihavend-Feryad ile yad eyler iken
 • Nihavend-Gel görki vedalaşmada ruhum bedenimle
 • Nihavend-Kayhaneye gelinde yalınız
 • Nihavend-Kız kulesi yakut kule takındı
 • Nihavend Longa
 • Nihavend-Nuri aynim pek güzelsin
 • Nihavend-Öyle sermestem ki merak etmezem dünya nedir
 • Nihavend Saz Semaisi
 • Nihavend-Seni hükmü ezel asubi devran etmek istermiş
 • Nihavend-Söz birliği edelim tiyatroya gidelim
 • Nihavend-Tahassürle ağlar özüm
 • Nihavend-Tiri gamzen işledi ta canıma
 • Nihavend-Yine bu hasta gönül hicr ile efgan ediyor
 • Nihavend-Zinhar seni öptüm diye sevdim seni sanma
 • Nihavendikebir-Beri gel ey nesum seher ne haber var
 • Nihavendikebir-Milki dilde hükmeder ey şuh fermanın senin
 • Nihavendikebir-Padişahım kıldı ihya lutfu ihsanın senin
 • Nikriz-Hiç tasavvur etmez iken böyle dilsuz firkati
 • Nikriz İlahi-Çün doğup tutdu cihan yüzünü
 • Nikriz Peşrev
 • Nikriz Saz Semaisi
 • Nikriz Sirto
 • Nişaburek-Bir kerre yüzün görmeği
 • Nişaburek-Saklama hali siyahı bizden ey ahu nigah
 • Pençgah-Gazubane nigahım bi amandır
 • Pençgah Saz Eseri
 • Pençgah Saz Semaisi
 • Pençgah-Zatına müştak olmuşuz ruzu şeb ah eyleriz
 • Pesendide Saz Semaisi
 • Rast-Akşamki baloda güzelim
 • Rast-Bir dans güzeli aldattı beni
 • Rast-Cüda düştüm sevdiğimden neyleyim
 • Rast-Derman aramam derdime gözyaşımı silmem
 • Rast-Dili zarım dem a dem cevri yari firkatin söyler
 • Rast-Doğdu ol şemsi hakikat burci vahdetten bugün
 • Rast-Ey şanlı mümin ey şanlı millet
 • Rast-Gülşende yine ahu enin eyledi bülbül
 • Rast-Günahım boydan aşkındır be gayet ya resulallah
 • Rast İlahi-Bendesi olmak saadettir
 • Rast İlahi-Cihan camı felek saki ecel mey
 • Rast İlahi-El hakkur baki ve ömrü fani
 • Rast İlahi-Sakın dünyaya aldanma
 • Rast İstiklal Marşı
 • Rast Kanto
 • Rast-Kestim ümmidi fakat
 • Rast-Kıskanır her gece senden beni zülfi tannaz
 • Rast-Mevsimi gül geldi yine
 • Rast-O dilrubanın herkes esiri
 • Rast Ordu Marşı
 • Rast-Padişahım çok yaşa
 • Rast Saz Eseri
 • Rast Saz Semaisi
 • Rast Sirto
 • Rast Tahliye Marşı
 • Rast Türk’ün İlahisi
 • Rast Yürüyelim Marşı
 • Rast Zeybek Havası
 • Rastıcedid-Aşıklığıma gözlerimin yaşı nişandır
 • Rehavi-Canu gönülden ey melek sevdim seni
 • Saba-Derdi aşka düşmesin kimsen aman
 • Saba-Gir gör de cananım haber ver kalbi suzanım
 • Saba İlahi-Yine firkat narına yandı cihan
 • Saba-İsterim ben herkes olsun sevdigim senden uzak
 • Saba-Sarmadan evvel belinden
 • Saba Saz Semaisi
 • Saba-Sefful halkı filmahşer Muhammed sahibul minber
 • Saba-Şu yıkılmış gönlüm abad olmuyor
 • Sabazemzeme İlahi-Merhaba ey sevgili mehi mübarek merhaba
 • Sazkar-Almış ele cam ı mülü
 • Sazkar-Cananımın o vechi dilarasına baktım
 • Segah-Daima etmektesin uşşaki zaina itab
 • Segah İlahi-Adımı dosttan yana atalım şimdengeru
 • Segah İlahi-Ey Huda gönlüm seni zikr etmek ister her zaman
 • Segah-Vuracak sine arar gizlice tigi niganım
 • Segaharaban-Lalin var iken nuş edemem
 • Segahmaye-Güldü dilber aşıkı gamharına
 • Segahmaye-Makamı mülteca Ahmed Muhammed Mustafa’dır
 • Selmek-Dün fenerde gördüm ol nazik teni
 • Selmek-Rahmi yok bir yare düştüm ey gönül yok çaresi
 • Sultaniyegah-Niçin bülbül figan eyler
 • Suzidil-Görünce ruyini oldum esirin
 • Suzidil İlahi-Hor görmeyin toprağı
 • Suzidil Marş
 • Suzidil-Mehcur olalı talı dilin nazlı teninden
 • Suzidil-Sakiya sundu aceb peymanede
 • Suzidilara-Vadetmiş idin ey güli ter vakti şitada
 • Suzinak-Bak halime cana ne kadar etti tebeddül
 • Suzinak-Baktım o güzel bisterine şöyle uzanmış
 • Suzinak-Ben mi yandım bu cihan mı yanıyor bilmem aman
 • Suzinak-Derdi firkat kalbi mahzunun delup hem dağlıyor
 • Suzinak-Doğduğum günden beri
 • Suzinak-Ey yesi envarı cihantabi muhabbet
 • Suzinak-Gönlümü aldı bir huri talat
 • Suzinak-Kadıköyü’nün abu havası ne güzeldir
 • Suzinak-Kakülün dökmüş hilal üstüne
 • Suzinak-Mahrumi emel etmeyiniz vuslatımızdan
 • Suzinak Saz Eseri
 • Suzinak-Senden geçemez lütfen acı kalbi harabe
 • Suzinak-Vechi pürnurun dururken afitabı istemem
 • Şedaraban-Ah efendim yok çekilmez bu hayat
 • Şedaraban-Ateşi hicran ile yanmakta ah canım benim
 • Şedaraban-Dil hastasıyım yok mu benim derdime çare
 • Şedaraban-Durmayıp akmaktadır gözden siriski hasretim
 • Şedaraban-Görülmemiş devri yusuf dan beri böyle güzel
 • Şedaraban-Ne hoş oluyor dans geceleri
 • Şedaraban-Ruhsarına giysuleri döktün taramazsın
 • Şedaraban Saz Semaisi
 • Şedaraban-Senin aşkın ile ihya olurum
 • Şedaraban-Söylemem celladı canım gizlerim esrarımı
 • Şehnaz-Gel meclise ey goncai gülzarı letafet
 • Şehnaz İlahi-Hak cemalin isteyip hayran olan gelsin beri
 • Şevkefza-Düşündüğün o her zaman işittiğim onun sesi
 • Şevkefza İlahi-Ey bu cümle kainatı var eden
 • Şevkefza-Sinei giryan eden nalan eden bir ney gibi
 • Şevkefza-Tahmin edemez vusatı alamını kimse
 • Şevkefza-Toplandı güzeller yine peymanei dilde
 • Şevkefza-Üzme Allah aşkına atık yeter
 • Şevkutarab-Cana tesir eylemiştir yareler
 • Şevkutarab-Ey dil eyle canu dilden bir kez ah
 • Şevkutarab-Hiç kabul eyler mi aya kıylü kali gözlerim
 • Tahir-Ehli aşka bir bela zindandadır bu maşiva
 • Tahir İlahi-Kandillerle donandı minareler
 • Tahir Saz Semaisi
 • Tahirbuselik-Aç yüzün göster cemalin ey peri
 • Tahirbuselik-Afet misin ey hüsni mücessem bu ne halet
 • Tahirbuselik-Haclei bi yare benzer şahnı gülzare bahar
 • Tahirbuselik-Narı aşkın yaktı canım ey peri
 • Tahirbuselik-Sarılmış tüllere gördüm hayalin
 • Tahirbuselik Saz Semaisi
 • Tahirbuselik-Suzi dil arttı visali yeri her dem gözlerim
 • Tahirbuselik-Yandım sana ey gonca ter
 • Tarzınevin Saz Semaisi
 • Tebriz-Çeşmine müjganına dil müpteladır sevdiğim
 • Tebriz-Eylülde bir akşamdı o kız sevgilisiyle
 • Tebriz-Nalehanım firakı yar ile
 • Tebriz Peşrev
 • Tebriz-Ruhi pak Mustafa’ya etmişim canım feda
 • Tebriz-Sen şehi peygamberan idin efendim ol zaman
 • Tebriz-Sevdazedeyim halime rahmeyle efendim
 • Tebriz Terbiye i Bedeniye Marşı
 • Tebriz-Tiri sitemin ey kaşı yay cane dokandı
 • Tebriz-Yakın gel kaçma ey şuhi cihan
 • Uşşak-Ey padişahı saltanat arayı yegane
 • Uşşak-Eylemiş zalim felek alamına menem beni
 • Uşşak-İkimiz de bir ende bir boyda
 • Uşşak İlahi-Başlan bismillah ile
 • Uşşak İlahi-Dalgalandı serden aştı
 • Uşşak İlahi-Dü cihanın meftarı
 • Uşşak İlahi-Sen de ey şehri güfran
 • Uşşak İlahi-Varının bahşeyleyen canana uşşakileriz
 • Uşşak İlahi-Vaslın bağına girmek diler can bülbülü
 • Uşşak-Mürüvvet eyle nev nihal
 • Uşşak Oyun Havası
 • Uşşak Peşrev
 • Uşşak-Sendeki bu gördüğüm halet nedir
 • Uşşak-Tanzir ederek bir periyi nazu edada
 • Uşşak-Tevhid ile olur her derde derman
 • Uşşak Zeybek Havası 1
 • Uşşak Zeybek Havası 2
 • Yegah-Ey bülbüli şeyda gamı mihnet sana kaldı
 • Yegah İlahi-Ayetinin safhasında gör ne yazmış ol kadim
 • Zavil-Duşi derdi aşk olan biçare dil feryad eder
 • Zavil-Evlerinin önü yoldur yolaktır
 • Zavil-Ey gonca açıl koklayalım aşıkın üzme
 • Zavil İlahi-Gavsi aktabı velayet Hazreti Abdülkadir
 • Zavil Peşrev
 • Zavil-Sakiya mesti müdam eylesen olmaz mı beni
 • Zavil Saz Semaisi
 • Zavil-Söyle doktor yanar kalbim nedendir
 • Zevkutarab-Aldanma sakın semti muhabbetde sefa yok
 • Zevkutarab-Bir vefasız yare oldum müptela
 • Zirkeşide İlahi-Dildeki narı mahabbet cevheri candır bize

CEVAP VER