NİHAVEND LONGA Klasik Türk Musiki-Müzik, Piyano Keman Ney, Enstrümantal Saz Eserleri, Kevser Hanım

0
1441

Kadın Bestecilerimizin En Güzel Klasik Türk Musikisi Saz Eserlerini Komalı Piyano Keman Ney ile Hiç Dinlediniz mi?
Genç Piyanist Güneş Yakartepe, ” Nihavend Saz Semaisi ” Kevser Hanım, KlasikTürk müziği Eserini Kuyruklu Komalı Piyano ile Çaldı. Keman ve Ney Piyaniste eşlik Yaptı.
Konserde Klasik Batı Müziğinden Popüler Müziğe Kadar, Klasik Türk Musikisi, Osmanlı Musikisi, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Yeşilçam Film ve Yabancı Sinema Müzikleri, Dizi Jenerik Müzikleri Olmak Üzere Çok Geniş Bir Yelpazede Yaklaşık 1,5 Saatlik Bir Performans Hedeflenmiştir.
Güneş Yakartepe; Türk Sanat, Halk ve Klasik Müziği Eserlerini Piyano İle Çalma Fikri Nasıl Doğdu.
Mimar Sinan Devlet Konservatuvarında, Klasik Batı Müziği Piyano Eğitimi Alan Güneş Yakartepe, Türk Müziği Şarkı ve Türkülerimize İlgisi Nedeniyle, 15 Yaşında İken Türkiye’mizin Güzel Şarkı ve Türkülerimizi Piyanoya Uyarlama Hedef Seçmiştir. Türkü ve Şarkılarımızın Piyano Düzenlemelerini Yaparak Notalarını Yazmaya Başlamıştır
Bu İlginç Program, Türkiye’de İlk Defa Bu Konserde Denenmiş Olup Seyirciden Çok Olumlu Tepkiler Almıştır.
Bu Sayede Konser Her Yaştan, Her Yöreden, Her Karakterden İzleyiciyi Kucaklamak Fırsatı Doğmuştur. Böylece Repartuvar Salonun Tümüne Hitap Etme Şansı Yakalamıştır.
Piyano ve Nota Düzenleme: Gunes Yakartepe
Genç Piyanist Güneş Yakartepe, 18 Yaş (2015) Konserleri
Ümit ederim Seversiniz. Değerli Yorumlarınızı bekliyorum

KEVSER HANIM KİMDİR HAKKINDA BİLGİLERİ;

Makam: Nihavent
Usül: Nim Sofyan

Kemani Kevser Hanım Kim? Müzik Hayatı ve Besteleri Nedir?

Kevser Hanım: 1880’li yıllarda doğduğu tahmin edilen Kevser Hanım, Darülelhan Konservatuvarda keman öğretmenliği yapmıştır.
Sinekmânî ve piyanist olan olan Kevser Hanım’ın 1950’li yılında vefat ettiği tahmin edilmektedir.
Osmanlı padişahı sultan 2. Abdülhamid Dönemimde Doğan ve yetişen Kevser Hanım Osmanlı Sarayı Kadın bestekarıdır.

Kemani Kevser Hanım Kaç Bestesi vardır

Son araştırmalara göre; Kevser Hanım’ın, bugün için elimizde dört eseri bulunmaktadır:
1- Nihavend Longa (Sirto)
2- Çanakkale Marşı-Türküsü (Çanakkale Türküsü)
3- “Tercümân olsun rebâb-ı sîneme her kârda” (Şedaraban şarkı / Semai)
4- “İçin dostlar cabadan, hovardayım babadan” (Hicaz Kanto / Düyek)
Erkeklerin egemen olduğu bir çağda, en zorlu saha olan sanat alanında “ben de varım” diyen bir Müzisyen ve Besteci Türk kadını.
Hem de sanatı ile dünyaya meydan okuyabilecek nitelikte eserler bırakarak bu dünyadan ayrılan bir kadın Bestekar.
Bu kadar ilham verici bir kişi hakkında günümüz koşullarında yeterli bilgi bulamamak ise çok şaşırtıcı ve üzücü.
Yaşadığı dönemde parmakla gösterilen güçlü ve yaratıcı bir kadın Kevser Hanım.
Dört güzel eser B Nihavend Longa Besteci: Kemani Kevser Hanım Eser Özellikleri
Ortaya çıkardığı eşsiz eserler hakkında bilgilerin hatalı aktarımı ile birlikte (belki de bazı dönemlerde bilinçli yok saymalarla) günümüze kadar beslenerek büyüyen yanlışlıklar dizisi ile karşılaştım araştırmalarımda.
1880’li yıllarda İstanbul’da doğdu ve büyüdü. Piyano ve keman ustasıdır. 1 Ocak 1917 tarihinde Osmanlı Devleti’nin ilk resmî konservatuvarı olan Dârülelhan (Nağmelerin Evi) Müzik Okulu’nda müzik öğretmeni olarak çalışmaya başladı.
Okulun ilk keman hocaları arasında adı geçer. Darülelhan’ın açıldığı yıllar savaşa rastladığı için eğitim hep zor koşullarda gerçekleşmiştir.

NIHAVEND LONGA Beste:Kevser Hanım Saz Semaisi Eserleri Klasik Türk Musikisi Piyanist Güneş Yakartepe Videoları;


Piyano Resitali NİHAVEND LONGA Kevser Hanım, Klasik Türk Musikisi. Piyano Nota Düzenleme; Güneş Yakartepe, En Güzel Saz Eseri

NİHAVEND LONGA Beste; Kevser Hanım. Klasik Türk Müziği Saz Eseri, Piyano Aranje; Güneş Yakartepe. En Güzel Saz Eserleri

CEVAP VER