Osmanlı Devletinde Müzik Eğitimi Kurumları Genel Bilgi

0
4748
Osmanlı Devletinde Müzik Eğitimi Kurumları Genel Bilgi Minyatür Müzisyenler
Osmanlı Devletinde Müzik Eğitimi Kurumları Genel Bilgi Minyatür Müzisyenler

Osmanli  İmparatorluğu, Türk Müziği ve Musikisi Eğitimi Veren Önemli Yerler

Tarih  sahnesinde  yaklaşık  altı asır  boyunca  varlığını  sürdüren  Osmanlı Devletinin, bu kadar uzun süre hayatta kalmasının en önemli nedenlerinden  biri kurmuş olduğu kendine özgü eğitim sistemidir. Hayat boyu eğitim prensibine dayanan bu sistemin en önemli unsurlarından biri de müzik eğitimidir.

Osmanlı devletinde müzik eğitim ülke çapına yayılmış çeşitli kurumlar tarafından verilmiştir.

Osmanli Türk Müziği ve Musikisi Eğitimi Veren Kurumlar

Musika I Hümayun Nedir Askeri Saray Bandosu Müzik Musiki Eğitimi Mızıka Yı Humayun Asker Saray Bando Müzikleri Musikileri Eğitim Terbiyesi
Musika I Hümayun Nedir Askeri Saray Bandosu Müzik Musiki Eğitimi Mızıka Yı Humayun Asker Saray Bando Müzikleri Musikileri Eğitim Terbiyesi

Kurumların en önemlilerinden olan

  1. Enderûn-ı Hümâyûn,
  2. Mehterhâne-yi Hümâyûn ,
  3. Musika-I Hümâyûn,
  4. Mevlevîhâneler ve
  5. Tanzimat sonrası açılan müzik okullarında

verilen   derslerin   içerikleri   ve   uygulanan   öğretim   metotları   bilgileri çok ilginçtir.

Osmanlı İmparatorluğu tarih boyunca sanatın tüm dallarıyla ilgilenmiş ve bu alanlarda oluşturduğu akımlarla, gerek doğudaki gerekse batıdaki pek çok medeniyeti etkilemeyi  başarmıştır.  Doğu  ve  batı  arasında  bir  köprü  olması  her  iki  kültürün etkileşiminde rol oynamasını sağlamıştır.

Mızıka Yı Musika ı Humayun Ve Cumhuriyet Dönemi Askeri Bando MuzıkaMızıka Yı Hümayun Abdulaziz Ordusu Musika I Hümayun 2
Mızıkayı Musika ı Humayun Ve Cumhuriyet Dönemi Askeri Bando Muzıka-ı Hümayun Musikai Hümayun

Kökeni Orta Asya’ya kadar uzanan müzik kültürü ise bu   etkileşimlerde hem besleyici bir kaynak hem de kendini zenginleştiren bir unsur olmuştur. Anadolu’nun fethiyle beraber başlayan sosyal hayattaki yerleşik düzenin, Türkleri eskisinden daha zengin bir sanat ve kültür hayatının içine çektiği görülmektedir. Osmanlı Devleti’nin kurulmasından sonra ise bu kültür-sanat hayatı adeta bir kimlik kazanmıştır. Bu yeni kimlik dünya sanat literatürüne “Osmanlı Sanatı” ifadesini kazandırmıştır. Bu durum doğal olarak Osmanlı Sanatının ana unsurlarından olan mûsikînin de Osmanlı mûsikîsi olarak anılmasını sağlamıştır.

İmparatorluk sınırlarında yaşayan her milletten insanı etkilemeyi başaran müzik anlayışı, Osmanlı devleti yönetimi altında yaşayan her milletten birçok bestekâr ve müzik adamının da yetişmesini sağlamıştır. Batıda Doğu Roma, güneyde Arap Yarımadası ve anavatan Orta Asya’dan gelen müzikal etkilenmeler, icrâ edilen melodileri ve makamsal yapıyı da oldukça zenginleştirmiştir. Bu zenginlik doğal olarak bir eğitim anlayışını da beraberinde getirmiş, makamsal yapı, usûl anlayışı, hânende eğitimi, sâzende eğitimi, güfte-vezin gibi konular bu eğitimin temelini oluşturmuştur.

Mevlevihaneler Tasavvuf Müzik Ve Musiki Eğitimi Mevlevihanelerde Tasavvufi Müzikleri Ve Musikiler Eğitim Terbiyesi Sema Dervis
Mevlevihaneler Tasavvuf Müzik Ve Musiki Eğitimi Mevlevihanelerde Tasavvufi Müzikleri Ve Musikiler Eğitim Terbiyesi Sema Dervis

Eğitim anlayışı zamanla daha geniş bir perspektif çizerek her kesime hitap etmeye başlamıştır. Özellikle saray ve çevresinin verdiği destek müzik eğitimini kurumsal düzeye taşıyarak birçok eğitim kurumunun açılmasını sağlamıştır. Bunlar arasında; askeri müzik icrâ ve eğitiminin yapıldığı Mehterhâneler, halka müzik eğitimiveren mevlevîhâneler, devlet yöneticilerini ve saray personelini eğitmek için kurulmuş olan Enderûn mektebi , mûsıkî esnaf loncaları, pek çok özel meşkhâne ve tanzimat’tan sonra açılmaya başlayan müzik okulları bulunmaktadır. Eğitim kurumlarının yaygınlaşmasıyla beraber müzik eğitiminin Anadolu’ya da yayıldığı görülmektedir. İstanbul’un dışındaki pek çok şehirde açılan mevlevîhâneler bu görevi bir nebze olsun üstlenmişlerdir.

IMPORTANT INSTUTIONS THAT ONCE GAVE MUSIC EDUCATION IN THE OTTOMAN STATE

ABSTRACT 

Mehterhane, Mehter Takımı, Mehteran Bölüğü MEHTER MARŞI Askeri Müze Mehteri Bando Osmanlı Marş
Mehterhane, Mehter Takımı, Mehteran Bölüğü MEHTER MARŞI Askeri Müze Mehteri Bando Osmanlı Marş


The Ottoman Empire is renowned for its establishment of a unique education system. Music was integral to this system that was based on a life-long education principle.
The Ottoman State promoted spread throughout the country.

its education through various institutions

Our study offers information regarding the contents of the courses and education methods that were taught in the Enderûn-i Hümâyûn Mehterhâne-yi Hümâyûn, Musika-yı Hümâyûn, Mevlevihane and music schools that were established after the Decree of Reorganization (Tanzimat).

These were the important institutions that once offered music education in the Ottoman State.

Also includes information about the Meşk system, which is the oldest method of Turkish music education. Lastly evaluations were made in our study about the applicability of the Ottoman period music education system to the modern education system.

CEVAP VER