Osmanlı-Türk Milli Marşları Nelerdir? Bestecileri Kimdir? Ulusal Marş Listesi ve Videoları Nedir?

0
1738
Osmanlı Türk Milli Marşları Nelerdir Bestecileri Kimdir Ulusal Marş Listesi Ve Videoları Nedir. Türkiye Bayrağı Ve Osmanlı Bayrağı
Osmanlı Türk Milli Marşları Nelerdir Bestecileri Kimdir Ulusal Marş Listesi Ve Videoları Nedir. Türkiye Bayrağı Ve Osmanlı Bayrağı

Kaç Tane Osmanlı-Türk Milli Marşı Vardır? Ulusal Marşlar Listesi, Bestecileri ve Videoları. Ottoman National Anthem

Osmanlı Devleti Marşları Osmanlı Devleti’nin kurulduğu yıldan beri kullanılmaktadır.
Osmanlı devletinin 19. yüzyıla kadar ulusal bir marşı olmamıştır. Askeri Ordu ve bandonun yeniden yapılandırıldığı sırada II. Mahmut döneminde Guiezeppe Donizetti Osmanlı Devleti’ne çağırılmıştır.

Donizetti Paşa olarak da bilinen Guiezeppe Donizetti tarafından batı müziği türünde bestelenen Mahmudiye Marşı Osmanlı Devleti’nin ilk resmi marşı olmuştur.
Fakat bu marşa aynı dönemdeki diğer monarşi devletlerin marşı gibi ulusal bir marş değil de kraliyet marşı olmuştur.
Şu an Kullandığımız, “Beyaz ay yıldızlı al bayrak” bayrak Türk Bayrağımızın Kabülü

Tanzimat Devri sırasında ilk ulusal marş olan Mecidiye Marşı bestelenmiş ve bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kullandığı “Beyaz ay yıldızlı al bayrak” resmi bayrak olarak kabul edilmiştir.

Osmanlı Devleti Resmi Olarak Hangi Marşları Kullanmıştır? Resmi Milli Marşlar Nelerdir?

Osmanlı Devleti’nde, Sultan 2. Mahmud zamanında uygulamada başlayan reform hareketleriyle bir Batı musiki ve gelenekleri de kabul edilmeye başlandı.
Özellikle çok sesli müzik ve türleri Osmanlıların hayatına girmeye başladı. Bu meyanda Batı’dan getirilen besteciler İmparatorluk Marşı diyebileceğimiz padişahların hükümranlığını simgeleyen marşlar bestelediler.

OSMANLI MİLLİ MARŞLARI (NATİONAL IMPERIAL OTTOMAN ANTHEM), MARŞ BESTECİLERİ, KULLANILDIĞI YILLAR, VİDEOLARI

1- OSMANLI PADİŞAHI, SULTAN II. MAHMUD İÇİN BESTELENEN MAHMUDİYE MARŞI
1808-1839 Yılları Arası Kullanıldı.
Guiseppe Donizetti ve Kardeşi Gaetano Donizetti Besteledi.

MAHMUDİYE MARŞI İlk Osmanlı Milli Marşı, Türk Ulusal Marşları, Beste: Donizetti Ottoman Anthem Music

– AY YILDIZLI AL BAYRAK T.C. BAYRAĞI KABULÜ – Tanzimat Devri sırasında Mecidiye Marşı bestelenmiş ve bugün Türkiye Cumhuriyeti`nin kullandığı “Beyaz ay yıldızlı al bayrak” resmi bayrak olarak kabul edilmiştir. Osmanlı’da padişahlara özel resmi marşlar şunlardır:

2- MECIDIYE MARŞI – 1839-1861 YILLARI ARASI KULLANILDI. Guiseppe Donizetti Tarafından Abdülmecid İçin Bestelendi.
MECİDİYE MİLLİ MARŞI, Osmanlı Ulusal Resmi Marşları, Beste: Donizetti Paşa, Piyano Solo: Güneş Yakartepe Ottoman National Anthem, Ottomane Hymne National,

3- AZİZİYE MARŞI – 1861-1876 YILLARI ARASI KULLANILDI.
Callisto Guatelli Tarafından Osmanlı Padişahı, Sultan Abdülaziz İçin Bestelendi.

Aziziye Milli Marşı, Osmanlı Resmi Marşları, Imperial March Ottoman, Guatelli Paşa, Sultan Abdülaziz

4- HAMİDİYE MARŞI – 1876-1909 YILLARI ARASI KULLANILDI.
Necip Paşa Tarafından Osmanlı Padişahı, Sultan 2. Abdülhamit İçin Bestelendi.

Osmanlı Milli Marşı, Beste, Guatelli Solo Piyano, Klasik Batı Ottomane Empire Music, Piano Resitali

5- REŞADİYE MARŞI – 1909-1918 YILLARI ARASI KULLANILDI.
Italo Selvelli Tarafından Osmanlı Padişahı, Sultan Mehmet Reşat İçin Bestelendi.

6- TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTİKLAL MİLLİ MARŞI.
Bilindiği Gibi 724 Şiir Arasından Mehmet Akif Ersoy’un Şiiri 12 Mart 1921’de İstiklal Marşı, Milli Marş Olarak Kabul Edildi.

OSMANLI MİLLİ MARŞLARI, OSMANİYE MARŞI, BESTE: CALLİSTO GUATELLİ PAŞA PİYANO RESİTAL, OTTOMAN MÜZİK

OSMANLI MİLLİ MARŞI, HYMNE NATİONAL OTTOMAN ANTHEM, Tevfik Fikret, Vatan Şarkısı, Biz Fedai Milletiz Merd Oğlu Mert Osmanlıyız, Meşrutiyet marşı.

Meşrutiyet İlan Edilince İttihatçılar Modern Bir Millî Marş Aradılar. Beethowen’in Türk Marşı Teklif Edildiyse De “Bir Fedâi Milletiz/Merd Oğlu Merd Osmanlıyız” Diye Başlayan Marş Benimsendi.
Rusça gazete Stambulskiye Novosti’de gazetesinde Marş, hakkında verilen bilgilere göre, Türkiye’deki ihtilalden ilham alarak, Fransızların ‘Marselyeza’sını andıran güzel bir marş bestelemiş olduğunu yazıyor.
Yazıda denildiğine göre, Tevfik Fikret, bu muhteşem müziğin rûhuna denk düşen çok güzel sözler yazmış; böylece ortaya tam bir milli marş çıkmıştır.
Bu eser, hem Paris’te çok büyük ilgi görmüş, hem İstanbul’daki müzik yarışmasında birinciliği almış. Yarışma sonrası Osmanlı milli marşı olarak kabul edilmiş, deniliyor.
Yazıda denildiğine göre, Tevfik Fikret, bu muhteşem müziğin rûhuna denk düşen çok güzel sözler yazmış; böylece ortaya tam bir milli marş çıkmıştır [Стамбульские новости. 1909: № 8 ]
Osmanlı Milli Marşı için Tevfik Fikret’in Vatan Şarkısı şiirinden Bestelenmiştir.
Bestecisi,Lübnanlı Wadia Sabra’dır (1876-1952). “Paris’te yüksek müzik okulundan mezun olan V. Sabra Efendi, Doğu ve Batı müzik kültürlerini iyi bilen ve araştıran, ikisini da kendi bestelerinde kaynak olarak faydalanan, nadir bulunur Osmanlı müzisyeni olarak yetişmiştir”Ve Wadia Sabra, Lübnan Cümhüriyetinin Milli Marşınında bestecisidir.
“Bir Fedâi Milletiz marşından Sonra Salvalo’nun Reşadiye Marşı resmen ilan edildi.
Osmanlı Milli Marşı, Hymne National Ottoman Anthem, Tevfik Fikret Vatan Şarkısı, Biz Fedai Milletiz, Beste: Sabra, 2. Meşturiyet

Osmanlı Milli Marşı, Hymne National Ottoman Anthem, Tevfik Fikret, Vatan Şarkısı, Biz Fedai Milletiz Merd Oğlu Mert Osmanlıyız, Meşrutiyet marşı.

Bu marş, Osmanlı Milli marşı (Hymne National Ottoman) iddaa edilsede, İttihat ve Terakki Cemiyeti, İkinci Meşrutiyet Marşı olarak Tanımlamak daha doğrudur.

Nitekim 1909 tarihinde, REŞADİYE MARŞI, Italo Selvelli Tarafından Dönemin Osmanlı Padişahı, Sultan Mehmet Reşat İçin Bestelendi.
Sultan Vahideddin tahta çıktığında “Marş bestelenecek zaman değil” dediği için bu devirde Mahmudiye Marşı çalındı.
Osmanlı Devleti’nin son millî marşıdır. Protokolde hükümdarın şerefine çalındığı için bu marşların muayyen güfteleri yoktu.

Tüm Osmanlı Devleti Müzik ve Resmi Milli Marşları Listesi. Ottoman İmperial Anthem
OSMANLI MİLLİ – ULUSAL MARŞ YABANCI DİL KARŞILIKLARI:
İngilizce: Ottoman National Anthem March, Almanca: Ottomane Nationalhymne Marche, Fransızca: Ottoman Hymne National , İtalyanca; Ottomano İnno Nazionale İnno, İspanyolca; Otomano Himno Naciona, Portekizce: Otomano Hino Nacional
Ottoman Empire Music March, Fransızca: Ottomane Musique, Almanca: Osmanische Musik Marche, İtalyanca; Ottomano Musica İnno, İspanyolca; Otomano Música himno

CEVAP VER