Tüm Türk-Osmanlı Devleti Müzik ve Resmi Milli Marşları Listesi

0
4086
Tüm Türk Osmanlı Devleti Müzik Ve Resmi Milli Marşları Listesi. Ulusal İstiklal Marşı Osmanlıca
Tüm Türk Osmanlı Devleti Müzik Ve Resmi Milli Marşları Listesi. Ulusal İstiklal Marşı Osmanlıca

Tüm Osmanlı Ulusal Marşları Listesi ve Youtube Videoları

Osmanlı Devletinin bütün marşları nelerdir, tüm osmanlı marşları listesi, osmanlı devleti marşlarının sözleri ve isimleri Nelerdi?

Osmanlı Devletinin Marşları

Osmanlı Devleti Marşları Osmanlı Devleti’nin kurulduğu yıldan beri kullanmaktadır. Osmanlı devletinin 19. yüzyıla kadar ulusal bir marşı olmamıştır. Ordu ve bandonun yeniden yapılandırıldığı sırada II. Mahmut döneminde Guiezeppe Donizetti Osmanlı Devleti’ne çağırılmıştır.

Donizetti Paşa olarak da bilinen Guiezeppe Donizetti tarafından batı müziği türünde bestelenen Mahmudiye Marşı Osmanlı Devleti’nin ilk resmi marşı olmuştur. Fakat bu marşa aynı dönemdeki diğer monarşi devletlerin marşı gibi ulusal bir marş değil de kraliyet marşı olmuştur.

 Tanzimat Devri sırasında ilk ulusal marş olan Mecidiye Marşı bestelenmiş ve bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kullandığı “Beyaz ay yıldızlı al bayrak” resmi bayrak olarak kabul edilmiştir.Osmanlı Devleti resmi olarak şu marşları kullanmıştır:
OSMANLI DEVLETİNDE RESMİ MİLLİ MARŞLAR NELERDİR?

Sultan 2. Mahmud zamanında uygulamada başlayan reform hareketleriyle bir Batı musiki ve gelenekleri de kabul edilmeye başlandı. Özellikle çok sesli müzik ve türleri Osmanlıların hayatına girmeye başladı. Bu meyanda Batı’dan getirilen besteciler İmparatorluk Marşı diyebileceğimiz padişahların hükümranlığını simgeleyen marşlar bestelediler.

OSMANLI MİLLİ MARŞLARI (NATİONAL IMPERIAL OTTOMAN ANTHEM), MARŞ BESTECİLERİ, KULLANILDIĞI YILLAR, VİDEOLARI

1- OSMANLI PADİŞAHI, SULTAN II. MAHMUD İÇİN BESTELENEN MAHMUDİYE MARŞI – 1808-1839 Yılları Arası Kullanıldı. Guiseppe Donizetti Ve Kardeşi Gaetano Donizetti Besteledi.

MAHMUDİYE MARŞI İlk Osmanlı Milli Marşı, Türk Ulusal Marşları, Beste: Donizetti Ottoman Anthem Music

— AY YILDIZLI AL BAYRAK T.C. BAYRAĞI KABULÜ – Tanzimat Devri sırasında Mecidiye Marşı bestelenmiş ve bugün Türkiye Cumhuriyeti`nin kullandığı “Beyaz ay yıldızlı al bayrak” resmi bayrak olarak kabul edilmiştir. Osmanlı’da padişahlara özel resmi marşlar şunlardır:

2- MECIDIYE MARŞI – 1839-1861 YILLARI ARASI KULLANILDI. Guiseppe Donizetti Tarafından Abdülmecid İçin Bestelendi.
MECİDİYE MİLLİ MARŞI, Osmanlı Ulusal Resmi Marşları, Beste: Donizetti Paşa, Piyano Solo: Güneş Yakartepe Ottoman National Anthem, Ottomane Hymne National,

3- AZİZİYE MARŞI – 1861-1876 YILLARI ARASI KULLANILDI. Callisto Guatelli Tarafından Osmanlı Padişahı, Sultan Abdülaziz İçin Bestelendi.

Aziziye Milli Marşı, Osmanlı Resmi Marşları, Imperial March Ottoman, Guatelli Paşa, Sultan Abdülaziz

4- HAMİDİYE MARŞI – 1876-1909 YILLARI ARASI KULLANILDI. Necip Paşa Tarafından Osmanlı Padişahı, Sultan 2. Abdülhamit İçin Bestelendi.
Osmanlı Milli Marşı, Beste, Guatelli Solo Piyano, Klasik Batı Ottomane Empire Music, Piano Resitali

5- REŞADİYE MARŞI – 1909-1918 YILLARI ARASI KULLANILDI. Italo Selvelli Tarafından Osmanlı Padişahı, Sultan Mehmet Reşat İçin Bestelendi.

6- TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTİKLAL MİLLİ MARŞI. Bilindiği Gibi 724 Şiir Arasından Mehmet Akif Ersoy’un Şiiri 12 Mart 1921’de İstiklal Marşı, Milli Marş Olarak Kabul Edildi.

OSMANLI MİLLİ MARŞLARI, OSMANİYE MARŞI, BESTE: CALLİSTO GUATELLİ PAŞA PİYANO RESİTAL, OTTOMAN MÜZİK

OSMANİYE-OSMANİE MARŞI, BESTE: CALLİSTO GUATELLİ PAŞA Ayrıntılı Bilgileri, Videoları

Osmanlı millî marşı olarak daha çok Don İzzet Paşa’nın marşları kullanılsa da Guatelli Paşa’nın Osmaniye Marşı bir süre millî marş olarak kullanılmıştır…

OSMANLI MİLLİ MARŞI, HYMNE NATİONAL OTTOMAN ANTHEM, Tevfik Fikret, Vatan Şarkısı, Biz Fedai Milletiz Merd Oğlu Mert Osmanlıyız, Meşrutiyet marşı.
Osmanlı Milli Marşı, Hymne National Ottoman Anthem, Tevfik Fikret Vatan Şarkısı, Biz Fedai Milletiz, Beste: Sabra, 2. Meşturiyet

Bu marş, Osmanlı Milli marşı (Hymne National Ottoman) iddaa edilsede, İttihat ve Terakki Cemiyeti, İkinci Meşrutiyet Marşı olarak Tanımlamak daha doğrudur.
Nitekim 1909 tarihinde, REŞADİYE MARŞI, Italo Selvelli Tarafından Dönemin Osmanlı Padişahı, Sultan Mehmet Reşat İçin Bestelendi.

Sultan Vahideddin tahta çıktığında “Marş bestelenecek zaman değil” dediği için bu devirde Mahmudiye Marşı çalındı ve Osmanlı Tahtında çok uzun süre kalmadı.
Osmanlı Devleti’nin son millî/Ulusal Resmi marşıdır. Benim Araştırmalarıma göre başlıca 6 milli marşımız vardır.
Milli marşlar, Protokolde, Merasimlerde, bayramlarda ve Yabancı Devlet Büyüklerini Karşılarken, Padişahın şerefine çalındığı için bu marşların Belirli bir güfteleri yoktu.
Genelde Batı tarzı Enstrümantal Askeri bando Müzik Marşlarıdır. Genelde Mızıkayı Humayün Saray-Padişah Bandosu Çalması için Bestelenmiştir.
Osmanlı Padişah ve Devlet Büyükleri karşılanırken, Yabancı Devlet Askeri Bandoları da çalması için Notaları hazırlanmıştır.
Ben Bunların Elimden Geldiğince Piyano-Nota Düzenlemelerini yazmayı, Sizlere çalmayı, o zamanlardaki Duyguyu yaşamayı ve sizlere Aktarmayı hedefledim.
Bazı Marşları İlk defa ben çaldım.
Besteler; Hem Türk-Osmanlı makamsal ezgileri, Hemde Klasik Batı Müziği Ezgilerinin Güzel bir harmanıdır.
Hepsi çok güzel, Zengin ve anlamlı. Melodileri Harika. Bunları sizler için Keyif ile icra etmeye çalıştım.

Callisto Guatelli Paşa Kimdir? Callisto Guatelli Biyografisi, Callisto Guatelli Eserleri ve Besteleri ile İlgili Bilgiler Nedir?
Callisto Guatelli (Guatelli Paşa, Besteci, Şef, İtalyan müzisyen)
İstanbul’a gelerek Osmanlı sarayında dört padişah döneminde görev yapan, Musika-i Hümayün şefliğini uzun süre Yönetmiştir.
Guateli, gerek devrin Türk musikisi eserlerini armonize ederek, gerekse Türk makamları çok sesli marşlar besteleyerek çok sesli müziğin Osmanlı topraklarında gelişimine katkı sağlamıştır.
Mehmet Ali Bey, Klarnetçi Zati Bey, Saffet Bey gibi Tür müzisyenleri yetiştirmiştir.
Osmaniye Marşı, Aziziye Marşı, Osmanlı Sergi Marşı gibi popüler eserlerin bestecisidir.

CALLİSTO GUATELLİ PAŞA ÖNEMLİ ESERLERİ

1. Osmanlı Kasîdesi,
2. Sultan Abdulmecid- Inno nazionale Ottomane Sultan Abdul Medgid (1850),
3. Refia sultan-Rafie Sultana (1850),
4. Sultan Abdülaziz için 1861’de bestelediği Aziziye Marşı-Aziziye March,
5. Osmaniye Marşı-Osmanie Marche (1861) ve
6. 27 Şubat 1863’te Sultanahmet Meydanı’nda açılan Sergi-i Umûmi-i Osmanî çin bestelediği Osmanlı Sergi Marşı-Marche de l’exposition Ottomane gibi eserleri vardır…
7. Osmanlı millî marşı olarak daha çok Don İzzet Paşa’nın marşları kullanılsa da Guatelli Paşa’nın Osmaniye Marşı bir süre millî marş olarak kullanılmıştır…

Callisto Guatelli Paşa’nın Sultan II. Abdülhamid Han gibi sanatkâr mizacı bilinen teferruatçı bir padişah devrinde dahî görev yeri değiştirilmemiş olması, onun kıymeti haiz bir sanatkâr olduğunun ayrıca delilidir

CEVAP VER