Osmanlı Devleti İlim ve Teknik İlerlemeleri

0
2469
Osmanlı Devleti İlim Ve Teknik İlerlemeleri Osmanlı Devletin Astronomi Rasatları. Ünlü Türk Müslüman Bilim Adamları Kimlerdir Bilim Katkıları Nedir Turk Islam Bilginleri
Osmanlı Devleti İlim Ve Teknik İlerlemeleri Osmanlı Devletin Astronomi Rasatları. Ünlü Türk Müslüman Bilim Adamları Kimlerdir Bilim Katkıları Nedir Turk Islam Bilginleri

Osmanlı İmparatorluğu Bilim ve Teknoloji Gelişmeleri

Osmanlı İmparatorluğu’nda bilim ve teknoloji, imparatorluk döneminde bilim ve teknoloji alanında elde edilen başarılar ve gelişmeleri inceler. Osmanlı İmparatorluğu tarihinin bilimsel, kültürel ve entelektüel açıdan incelenmesi yeni bir alandır.

İslam’ın Altın Çağı’nın 14. yüzyılda sona erdiği kabul edilir. Fakat imparatorluğun batısında, İran ve doğuda Hindistan’da artan bilimsel çalışmalarla bu çağ 15. ve 16. yüzyıllara kadar devam etmiştir.

Matrakçı Nasuh Minyatür Sanatçısı Matematikçi Ve Tarihçi Matrakci Kimdir. Hayatı Sanatı Minyatürleri Bilgileri Bir Minyatürleri History Poet And Painter Ottoman Bilgi
Matrakçı Nasuh Minyatür Sanatçısı Matematikçi Ve Tarihçi Matrakci Kimdir. Hayatı Sanatı Minyatürleri Bilgileri Bir Minyatürleri History Poet And Painter Ottoman Bilgi

16. yüzyılda bilim öğretimi ve bilimsel eserlerin yazılışı dikkate değer biçimde artmıştır. 17. yüzyıl ortalarından itibaren de önemli ölçüde azalmıştır. 17. yüzyıl itibariyle medrese programlarında tefsir, hadis ve fıkıha ağırlık verilmiş; matematik, astronomi ve felsefe dersleri önemsenmemiştir.

Bilim hayatındaki gerilemeler IV. Murad’a sunulan İslahat Layihası’nda Koçi Bey tarafından belirtilmiştir. Ona göre bilgin insanlarla cahil insanlar ayrılsa ve bilge kişilere imkanlar sağlansa bilim eskisi gibi iyi gelişebilirdi. Katip Çelebi de bu konuda beyanat vermiştir. Mizanu’l-Hak adlı eserinde felsefe ilimlerine cahil insanların dolduğunu belirtmektedir. Fatih Sultan Mehmet’in medreselere koydurduğu felsefe derslerinin kaldırılarak İslam hukuku dersleri konulması Katip Çelebi’nin görüşlerini destekler.

Osmanlı Devleti İlim Ve Teknik İlerlemeleri Türk Islam Bilim İnsanlarının Bilinmeyen Buluşlar. Osmanlı Biliminin Öncüsü Âlimler Tarih Kültür Dergisi
Osmanlı Devleti İlim Ve Teknik İlerlemeleri Türk Islam Bilim İnsanlarının Bilinmeyen Buluşlar. Osmanlı Biliminin Öncüsü Âlimler Tarih Kültür Dergisi

Osmanlı Devletinde Eğitim

Osmanlı’da eğitim. İslam eğitim sisteminin temel kurumu olan medrese, Osmanlılar dönemininde de eğitimin temeli olmuş, Osmanlı’ya uygun biçimsel gelişmeler göstermiştir. Medrese sıbyan mektebinden sonra orta, lise, yüksek okul ve üniversite eğitimi veren, İslami kimliği sebebiyle sadece müslümanların devam ettiği bir eğitim kurumu özelliğindedir.

İmparatorluk sınırlarındaki Müslümanların eğitimi ulema adı verilen dindar zümre tarafından İslam dininin hükümlerine göre denetlenmekteydi. 2. Mahmut dönemine kadar İslami teşkilatlanma yürütülmüştür.

Bu dönemde batı tarzı kurumlar oluşturulmadan önce, memur yetiştirmek amacıyla: Acemi Oğlanlar Ocağı ve Enderûn Mektebi; sivil halkın eğitimi amacıyla Sıbyan Mektepleri ve Medreseler kurulmuş idi. İlk medrese 1331’de kurulan İznik Orhaniyesi’dir.

Osmanlı Devletinde Medreselerin Gelişimi

Osmanlı Devletinin Devrinde İlk Medrese Nerede Ve Ne Zaman Kim Açılmıştır Osmanlı Medrese Ile Ilgili Görseller Osmanlı Ilmiye Sınıfı
Osmanlı Devletinin Devrinde İlk Medrese Nerede Ve Ne Zaman Kim Açılmıştır Osmanlı Medrese Ile Ilgili Görseller Osmanlı Ilmiye Sınıfı

Konu hakkında ayrıntılı bilgi için Medrese maddesine bakınız.

Selçuklu döneminde ortaya çıkan medreseler Osmanlı döneminde en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

Teknik Eğitim

Osmanlı Devletinde Eğitim Öğrenim Ve Okullarİmparatorluk Eğitim Okullar Mekteblerendurunlar Medrese Ilgili Görsel SVikipedi Mosque Madrasa
Osmanlı Devletinde Eğitim Öğrenim Ve Okullarİmparatorluk Eğitim Okullar Mekteblerendurunlar Medrese Ilgili Görsel SVikipedi Mosque Madrasa

Dünyanın özellikle mühendislik eğitimini hedefleyen ilk enstitülerinden biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi 1773 yılında kuruldu. Bu üniversite III. Mustafa tarafından Mühendishane-i Bahr-i Humayun adı altında gemi mühendislerini eğitmek amacıyla faaliyete geçirildi. 1795’te enstitünün alanı genişletildi ve Avrupa standartlarını yakalamak ve orduyu modernize etmek için ordu mensuplarına da teknik eğitim verilmeye başlandı. 1845’te mühendislik fakültesi geliştirildi ve buna ilaveten mimarlık eğitimi verilmeye başlandı.

Ordu

III. Selim Islahat Reformları Ve Ordu Askeri Alanda Yenilikler Sultan Selim 3. Nizam Al Jadid Army Nizam ı Cedid Ordusu
III. Selim Islahat Reformları Ve Ordu Askeri Alanda Yenilikler Sultan Selim 3. Nizam Al Jadid Army Nizam ı Cedid Ordusu

Fatih Sultan Mehmet’in Macar usta Urban’a döktürdüğü Şahi adlı toplar Konstantinapolis’in (İstanbul) surlarını yıkmıştır. Gününün en iyi topları sayılmaktadır.

Donanma

Fatihin Donanmaya Emri Ve Gemilerin Karadan Yürütülmesi. Fausto Zonaronun Eseri
Fatihin Donanmaya Emri Ve Gemilerin Karadan Yürütülmesi. Fausto Zonaronun Eseri

Tahtelbahir 1719 yılında Osmanlı Devleti tarafından yapılan dünyanın ilk denizaltısıdır. III. Ahmed zamanında tersanenin başmimarı İbrahim Efendi tarafından yapıldı. Timsah şeklinde olan denizaltının deneme sürüşü III. Ahmed’in çocuklarının sünnet merasimine denk getirilmiştir.

Osmanlı Devleti İlim Ve Teknik İlerlemeleri Ünlü Türk Ya Da Müslüman Bilim Adamları Kimlerdir Bilime Katkıları Nelerdir Turk Islam Bilginleri
Osmanlı Devleti İlim Ve Teknik İlerlemeleri Ünlü Türk Ya Da Müslüman Bilim Adamları Kimlerdir Bilime Katkıları Nelerdir Turk Islam Bilginleri

Osmanlı İmparatorluğu Yetişen bazı ilim adamları

Hezarfen Ahmet Çelebi
Lagari Hasan Çelebi
Piri Reis
Takiyyüddin
Ali Kuşçu
Bursalı Kadızade Rumi

Hezarfen Ahmet Çelebi Kimdir Osmanlı Müslüman Türk Bilgini Müslüman Türk Alimleri Kısaca Hayatı Kısa Biyografisi Nedir
Hezarfen Ahmet Çelebi Kimdir Osmanlı Müslüman Türk Bilgini Müslüman Türk Alimleri Kısaca Hayatı Kısa Biyografisi Nedir

CEVAP VER