Sultan II Mahmud ve Çağdaş Tıp Eğitiminin Başlangıcı

0
2457
Tıphane Mekteb I Tıbbiye I Adliye I Şahane Kökü Osmanlı Padişahı II. Mahmut Haydarpasa Campus General 1
Tıphane Mekteb I Tıbbiye I Adliye I Şahane Kökü Osmanlı Padişahı II. Mahmut Haydarpasa Campus General 1

Sultan II Mahmud ve Çağdaş Tıp Eğitiminin İlk Adımları

Yenilikçi Padişah, Sultan II Mahmud (1785-1839).
Çağdaş tıp eğitiminin başlangıcı ve Türkiye’de yenileşme çabaları, yenilikçi ve batı yanlısı bir kimse olan Sultan II. Mahmud (Resim V-1) Dönemi’ne dayanmaktadır.
Sultan II. Mahmud’un en büyük amacı, “devleti Batı tarzını örnek alarak yeni bir düzene oturtmaktı.” Kendi zamanında hazırlattığı “Tanzimat”ın ilanını göremedi.

Ülke kalkınmasının eğitim ve teknoloji ile gerçekleşeceğini iyi anlayanlardandı (1-5). Eğitimin yaygınlaşması için ortaokullar açıldı, ilk buharlı gemi işlemeye başladı,
Yeniçerileri ortadan kaldırdı ve tekkeleri kapatarak irtica ile de savaştı. İlk nüfus sayımı yapıldı ve posta işletmesi kuruldu. İlk resmi gazete “Takvim-i Vekayi 1831” de yayımlanmaya başladı.

Sultan II Mahmud Ve Çağdaş Tıp Eğitiminin Başlangıcı Osmanlı Saray Eğitim Teşkilatı Osmanlı Devleti Saray Okulu Eğitimi. Devlet Görevlisi Yetiştirme Mektebi
Sultan II Mahmud Ve Çağdaş Tıp Eğitiminin Başlangıcı Osmanlı Saray Eğitim Teşkilatı Osmanlı Devleti Saray Okulu Eğitimi. Devlet Görevlisi Yetiştirme Mektebi

Devlet bünyesinde giyim kuşam ile ilgili yeni kararlar alındı ve “fes” giyilmeye başladı.
14 Mart 1827 Tıbhane-i Âmire ve Cerahhane-i Âmire 14 Mart 1827 Çarşamba günü, ilk olarak, İstanbul Darilfinun’u ve ilk Tıp Fakültesi (Şehzadebaşı’nda Tulumbacı- başı Konağı’nda Tıbhane-i Âmire ve Cerahhane-i Âmire) kuruldu. Prof. Dr. Ambrois Bernard ve Mekteb-i Tıbbıye-i Askeriye-i Şahane (17 Şubat 1839) II. Mahmud, 17 Şubat 1839’da Prof.Dr. Ambrois Bernard (1810-1844), vb hekimleri Viyana’dan getirerek, Galatasaray’da modern tıp eğititmini Fransızca olarak başlatmıştır. İstanbul’da Mekteb-i Tıbbıye-i Askeriye-i Şahane (Galatasaray’da), Fransızca eğitim yapmaktadır .
Ataullah Şanizade, II. Mahmud’un izni ile, Anatomi’de KADAVRA üzerinde eğitim yapmıştır.

Okul Açılış Töreni. Osmanlı Devleti Okullar Eğitim Mektebi. Türk Talim Terbiye Tedrisad Eğitim Mektep Okul İlk Modern Öğrenim Sıbyan İdadi Öğrenci Genç Çocuk Sınıfı
Okul Açılış Töreni. Osmanlı Devleti Okullar Eğitim Mektebi. Türk Talim Terbiye Tedrisad Eğitim Mektep Okul İlk Modern Öğrenim Sıbyan İdadi Öğrenci Genç Çocuk Sınıfı

CEVAP VER