Fransız İhtilali Osmanlı Devletini Nasıl Etkiledi?

0
3116
Fransız İhtilali Osmanlı Devletini Nasıl Etkiledi Fransa Devrimi
Fransız İhtilali Osmanlı Devletini Nasıl Etkiledi Fransa Devrimi

Fransız İhtilali Osmanlı Devletini Nasıl Etkilemiştir?

Fransız İhtilaninin Osmanlıya Olumlu ve Olumsuz Etkileri nedir

Fransız İhtilali ,Osmanlı Devleti’ni hem olumlu hem de olumsuz yönden etkilemiştir.

Fransız İhtilalin olumsuz etkisi,

milliyetçilik hareketinin başlamasıyla Osmanlı ülkesinde birçok isyanın çıkmış olmasıdır.

Sırplar,Yunanlılar,Bulgarlar,Romenler, Karadağlılar…milliyetçilik duygusunun yayılmasıyla ayaklandılar.

Bu ayaklanmaların çıkmasında, başta Rusya olmak üzere Avrupa devletlerinin etkisi oldu.

Fransız İhtilalin olumlu etkileri

Fransız İhtilalin olumlu etkileri ise şunlardır:
Osmanlı aydınlarının Fransız İhtilali ile ortaya çıkan ilkelerden etkilenmeleri sonucu devlet yönetimi çıktı.

Tanzimat ve Islahat Fermanları,I. ve II. Meşrutiyet ve Jön Türklerin ortaya çıkışı bu ihtilalin etkisiyle olmuştur.

CEVAP VER