III. Selim Islahat-Reformları ve Ordu-Askeri Alanda Yenilikler

0
3798
III. Selim Islahat Reformları Ve Ordu Askeri Alanda Yenilikler Sultan Selim 3. Nizam Al Jadid Army Nizam ı Cedid Ordusu
III. Selim Islahat Reformları Ve Ordu Askeri Alanda Yenilikler Sultan Selim 3. Nizam Al Jadid Army Nizam ı Cedid Ordusu

Osmanli Hünkari III. Selim döneminde yapılan ıslahat hareketleri

Askeri alanda yenilikler

Askeri alanda özellikle subay yetiştirilmesine önem verilmiştir.

III. Selim; Yeniçerilerin ve Tımarlı Sipahilerinin ıslahatıyla ilgili 72 maddelik bir ferman yayınlanmıştır.

Bu maddelerin ana başlıkları;

III. Selim Zamanında Basılmış Yüz Paralık Metal Para Hükümdar III. Selim Divan Edebiyatı Mahlası İlhami 28. Osmanlı Padişahı Ve 107. İslam Halifesi
III. Selim Zamanında Basılmış Yüz Paralık Metal Para Hükümdar III. Selim Divan Edebiyatı Mahlası İlhami 28. Osmanlı Padişahı, İslam Halifesi
 1. Yeniçerilerin Esame alımı yasaklandı.
 2. Nizam i cedit adlı ilk kez batılı tarzda ordu kurulmuştur
 3. Bu ordunun masraflarını karşılamak için İrâd- ı Cedit adlı bir hazine kurulmuştur.
 4. Askeri okullarda ilk kez yabancı dil (Fransızca) eğitimi başlamıştır.
 5. Hıdırelles’ten kasım ayına kadar olan talimler üçe çıkarıldı.
 6. 1790 yılında Tophane’de bir okul yaptırmıştır.
 7. 1792 yılında ise Halıcıoğlu’da bir Humbaracı ocağı kurmuştur. Bu kışlanın bir bölümünde istihkamcı, diğer bir kısmında ise humbaracı yetiştiriliyordu.
 8. Daha önce Eyüp’de bulunan Mühendishane-i Sultan-i Halıcıoğlu’na taşındı.
 9. 1800 yılında Humbaracı Ocağına bağlı olarak Mühendishane-i Fünun-i Berr-i Humayum kuruldu.
 10. Camialtında bulunan Tersane Mühendishanesi’ne gemi inşaat bölümü de eklenmiştir.
 11. 1805 yılında yine bu okul, inşaat ve seyrü sevafin adlı iki ana bölüme ayrılmıştır.
 12. Osmanlı’nın ilk resmi yabancı dili belirlendi (Fransızca).
 13. İlk resmi devlet matbaası kuruldu.

Yerli ticareti korumak için Avrupalıların ülke içinde Ticaret yapmaları yasaklandı,

Osmanlı Padişahı III. Selim Kimdir Kısaca Hayatı Nedir Selīm I Sālis Han. Bestekar Şair Ve Neyzen Yeni Belgesi
Osmanlı Padişahı III. Selim Kimdir Kısaca Hayatı Nedir Selīm I Sālis Han. Bestekar Şair Ve Neyzen Yeni Belgesi

CEVAP VER