III. Selim Osmanlı-Avusturya İlişkileri Savaşları ve Anlaşmaları

0
1891
III. Selim Osmanlı Avusturya İlişkileri Savaşları Ve Anlaşmaları Sultan Selim III And The Parade Of The Nizam Al Jadid Army Nizam ı Cedid Ordusu
III. Selim Osmanlı Avusturya İlişkileri Savaşları Ve Anlaşmaları Sultan Selim III And The Parade Of The Nizam Al Jadid Army Nizam ı Cedid Ordusu

Sultan III. Selim Avusturya ile İlişkiler, Harpler, Anlaşmalar

Avusturya ile Osmanlı Devleti Ziştovi Antlaşması

Osmanlılar 1529 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın Viyana’yı kuşatmasından beri defalarca Avusturya ile savaşa girmişlerdi. III. Selim tahta geçtiğinde de Avusturya Rusya’yla birlikte Osmanlı Devleti ile tekrar savaş halindeydi. Osmanlılar Avusturya’ya karşı İsmail zaferini kazandılar.

Ancak Avusturyalılar Sebeş, Muhadiye, Lazarethane ve Pançova’yı işgal etmeyi başardılar. Belgrad’ı 8 Ekim 1789 tarihinde ve Semendire’yi daha sonra ele geçirdiler. Ancak Avusturya gene de Osmanlılara karşı kesin bir üstünlük sağlayamadı. Hem savaş yorgunluğu hem de içişlerindeki sorunlardan dolayı Avusturya Osmanlı Devleti ile antlaşma istedi. 4 Ağustos 1791’de imzalanan Ziştovi Antlaşması ile Avusturya ele geçirdiği toprakları Osmanlılara geri verdi ve ayrıca Rusya’ya yardımda bulunmayacağına söz verdi. Bu savaş Osmanlıların Avusturyalılarla yaptığı son savaş oldu. Bu tarihten sonra Rusya Osmanlıların en önemli düşmanı ve rakibi oldu.

III. Selim Dönemi Avrupa Osmanlı Ülkeleri Ile İlişkiler Sultan III. Selim Kısaca Hayatı Kısa Biyografi Nedir Gazi Halife Bestekar Şair Ve Neyzen Yeni Belge
III. Selim Dönemi Avrupa Osmanlı Ülkeleri Ile İlişkiler Sultan III. Selim Kısaca Hayatı Kısa Biyografi Nedir Gazi Halife Bestekar Şair Ve Neyzen Yeni Belge

CEVAP VER