Osmanlı 19. Yüzyıl Siyasi Olayları Savaşları, İsyanları, Sorunları ve Anlaşmaları

0
4061
Osmanlı 19. Yüzyıl Siyasi Olayları Savaşları İsyanları Sorunları Ve Anlaşmaları Politik Oyunları Ayaklanmaları Harpleri Problemleri Ayaklanma Halk Asker Darbeleri. Ottomane
Osmanlı 19. Yüzyıl Siyasi Olayları Savaşları İsyanları Sorunları Ve Anlaşmaları Politik Oyunları Ayaklanmaları Harpleri Problemleri Ayaklanma Halk Asker Darbeleri. Ottomane

19. Yüzyıl  ve Antlaşmaları

Osmanlı devleti bu dönemde Denge Siyaseti izleyerek ayakta kalmayı sağlamış ve rekabetlerden yararlanarak toprak bütünlüğünü korumuştur.

Sırp İsyanı

Fransız İhtilalinin etkisiyle yayılmaya başlayan milliyetçilik düşüncesi Sırplar üzerinde de etkili olmuştur. Ayrıca Rusya’nın yapmış olduğu kışkırtmalarda Sırpların ayaklanmasında etkili olmuştur. Bükreş Antlaşması ile Sırplara imtiyazlar verilmiş, 1829 yılında imzalanan Edirne Anlaşması ile özerklik kazanmış, 1878 yılında imzalanan Berlin Anlaşması ile de bağımsızlığını ilan etmiştir.

Milliyetçilik hareketleri sonucu Osmanlıdan ilk imtiyaz elde eden toplum Sırplardır.

Osmanlı Dönemi İsyanları Devleti Reform Karşı Hareketler Baş Kaldırı Islahat Yenilik Karşıtı Ayaklanma Halk Asker Darbeleri. Ottomane Empire Minyatürü
Osmanlı Dönemi İsyanları Devleti Reform Karşı Hareketler Baş Kaldırı Islahat Yenilik Karşıtı Ayaklanma Halk Asker Darbeleri. Ottomane Empire Minyatürü

Yunan İsyanı

Yayılan milliyetçilik düşüncesi ve Filiki Eterya cemiyetinin faaliyetleri Rumların ayaklanmalarına neden olmuştur. Mora’da isyan eden Rumların bastırılamaması üzerine II. Mahmut Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’dan yardım istemek zorunda kalmıştır. İsyan bastırılmış fakat Avrupalı devletler Osmanlıya baskı yaparak Yunanistan’a özerlik verilmesini istemişlerdir. Bu teklif kabul edilmeyince de Osmanlı donanmasını Navarin’de yakmışlardır. Yunanistan Edirne Anlaşması sonucunda bağımsız olmuştur.

Milliyetçilik hareketleri sonucu Osmanlıdan ayrılıp Bağımsızlığını ilan eden devlet Yunanistan’dır.

Osmanlı Dönemi İsyanları Devleti Reform Karşı Hareketler Baş Kaldırı Islahat Yenilik Karşıtı Ayaklanma Halk Asker Darbeleri Osmanli
III.Selim’in Islahat Hakkında Düşünceleri. Osmanlı Dönemi İsyanları Devleti Reform Karşı Hareketler Baş Kaldırı Islahat Yenilik Karşıtı Ayaklanma Halk Asker Darbeleri Osmanli

Mısır Sorunu (Mehmet Ali Paşa İsyanı)

Yunan bağımsızlığı ve Navarin olaylarından sonra kendisine vadedilen Mora adasını kaybeden Mehmet Ali Paşanın Suriye valiliğini istemesi üzerine yaşanan sorundur. II. Mahmut bu isyan karşısında İngiltere ve Fransa’dan yardım alamayınca Rusya’dan yardım istemek zorunda kalmıştır. Rusya yardımı üzerine isyanın etkileri büyümüş bu duruma karşı çıkan İngiltere ve Fransa isyanı Avrupa sorununa dönüştürmüştür. Rusya ile Hünkar İskelesi Anlaşması imzalanmıştır. Avrupalı devletlerin desteğini almak için Tanzimat Fermanı ilan edilmiştir.

Celali İsyanı Osmanlı Dönemi İsyanları Devleti Reform Karşı Hareketler Baş Kaldırı Islahat Yenilik Karşıtı Ayaklanma Halk Asker Darbeleri
Osmanlı Dönemi İsyanları Devleti Reform Karşı Hareketler Baş Kaldırı Islahat Yenilik Karşıtı Ayaklanma Halk Asker Darbeleri

1838 Balta Limanı Ticaret Antlaşması

Osmanlı devleti İngilizleri yanında tutabilmek için Balta Limanı Ticaret Anlaşmasını imzalayarak İngiltere’ye ticari ayrıcalıklar vermiştir. Bu anlaşma ile İngiliz mallarının girişi ve satışı kolaylaştırılmış ve Osmanlı İngiltere’nin açık pazarı haline gelmiştir.

Boğazlar Sorunu

Bu anlaşma ile boğazların Osmanlı egemenliği altında kalması kararına varılmıştır. Barış zamanında savaş gemilerinin boğazlardan geçmesi yasaklanmıştır. Boğazlar uluslararası bir statüye kavuşmuştur.

Osmanlı Dönemi İsyanları Devleti Reform Karşı Hareketler Baş Kaldırı Islahat Yenilik Karşıtı Ayaklanma Halk Asker Darbeleri. Ottomane Empire
Osmanlı Dönemi İsyanları Devleti Reform Karşı Hareketler Baş Kaldırı Islahat Yenilik Karşıtı Ayaklanma Halk Asker Darbeleri. Ottomane Empire

Kırım Savaşı (1853-1856)

Rusya’nın Osmanlı topraklarını ele geçirmek için harekete geçmesi savaşı başlatan neden olmuştur. Fransa ve İngiltere Osmanlının yanında savaşa girmiştir. Savaşta başarılı Olan Osmanlı ve müttefikleri savaşlara Paris Anlaşması ile son vermiştir. Osmanlı bu anlaşma ile Avrupalı bir devlet sayılmıştır. Avrupa’nın iç işlerine karışmasını önlemek amacıyla Osmanlı Islahat Fermanını yayınlamıştır. İlk dış borç İngiltere’den alınmıştır.

III. Selim Dönemi İsyanları Ve Osmanlı Devleti Reform Karşı Hareketleri Baş Kaldırı Islahat Yenilik Karşıtı Ayaklanma Halk Asker Darbeleri. Ottomane Empire Minyatür
III. Selim Dönemi İsyanları Ve Osmanlı Devleti Reform Karşı Hareketleri Baş Kaldırı Islahat Yenilik Karşıtı Ayaklanma Halk Asker Darbeleri. Ottomane Empire Minyatür

 

CEVAP VER