Halvet Nedir? Harem Halvet Nasıl Yapılır?

0
12153
Halvet Ne Demek Osmanlı Sarayı Padişah Haremi Halvet Nedir Gerçek Anlamı Ne Demek Haremden Görüntüler Padişahı Sultanlar Saray Haremi Ailesi Eşleri Gözde İkbal
Halvet Ne Demek Osmanlı Sarayı Padişah Haremi Halvet Nedir Gerçek Anlamı Ne Demek Haremden Görüntüler Padişahı Sultanlar Saray Haremi Ailesi Eşleri Gözde İkbal

Halvet Ne Demek? Osmanlı Sarayları Haremde Halvet Bilgi ve Resimleri

Halvet, Arapça bir kelime olan halvet, tenha, tenhaya çekilme, yalnızlık ve yalnız kalma anlamlarına gelir. Halvet etmek, istenilen tenha ve her şeyden boş bir mahalde, zihne takılan ve takılacak olan şeylerden kurtularak feragat köşesini her şeye tercih etmektir.

Bir başka ifade ile büsbütün yalnız durmak, biri ile tenhaca konuşmak üzere yalnız kalıp kimseyi içeri almamaktır. Halvete girmek, ibadet, zikir, riyazet ve murakabe ile meşgul olmak üzere yalnız başına tenha bir odaya, tekkelerde halvethane denilen bir hücreye, kapanmaktır. Halvete çekilmek, tenha bir yerde yalnız başına oturmaktır.

Halk arasında kırk günlük halvet eğitimine çile de denir. Bilindiği gibi “Çile” sözü, Farsça’daki çihil (kırk) kelimesinden alınmıştır. Bu deyim zamanla zorluk ve ızdırabı göğüslemek anlamında “Çile doldurmak” ya da “Çile çekmek” şeklinde kullanılmış; tekkelerdeki halvethanelere çilehane de denilmiştir.

Halvet Ne Demek Osmanlı Sarayı Padişah Haremi Halvet Nedir Gerçek Anlamı Ne Demek Haremden Görüntüler Padişahı Sultanları Saray Haremi Ailesi Eşleri Gözde İkbal
Halvet Ne Demek Osmanlı Sarayı Padişah Haremi Halvet Nedir Gerçek Anlamı Ne Demek Haremden Görüntüler Padişahı Sultanları Saray Haremi Ailesi Eşleri Gözde İkbal

Tasavvufî bir ıstılah olarak halvet, Hak ile gizli konuşmak şeklinde tanımlanabilir. Sofiyyede halvet ise, şeyhin emir ve tensibi ile müridin karanlık ve dar bir hücreye çekilip ibâdet, riyazet, murakabe, zikir ve fikirle vakit geçirmesi yerinde kullanılan bir tabirdir. Bununla birlikte tekkelerde halvet, genellikle kırk gün sürdüğü için buna “erbain çıkarmak” da denir.

Osmanlı Sarayları Haremde Halvet Görsel ve Resimleri

Halvet Ne Demek Osmanlı Sarayı Padişah Haremi Halvet Nedir Gerçek Anlamı Ne Demek Haremden Görüntüler Padişah Sultanları Saray Haremi Ailesi Eşleri Gözdesi İkbali
Halvet Ne Demek Osmanlı Sarayı Padişah Haremi Halvet Nedir Gerçek Anlamı Ne Demek Haremden Görüntüler Padişah Sultanları Saray Haremi Ailesi Eşleri Gözdesi İkbali
Halvet Ne Demek Osmanlı Sarayı Padişah Haremi Halvet Nedir Gerçek Anlamı Ne Demek Haremden Görüntüler Padişahı Sultanları Saray Haremi Ailesi Eşleri Gözdesi İkbali
Halvet Ne Demek Osmanlı Sarayı Padişah Haremi Halvet Nedir Gerçek Anlamı Ne Demek Haremden Görüntüler Padişahı Sultanları Saray Haremi Ailesi Eşleri Gözdesi İkbali
Halvet Ne Demek Osmanlı Sarayı Padişah Haremi Halvet Nedir Gerçek Anlamı Ne Demek Haremden Görüntüler Padişahı Sultanları Saray Haremi Ailesi Eşleri Gözde İkbali
Halvet Ne Demek Osmanlı Sarayı Padişah Haremi Halvet Nedir Gerçek Anlamı Ne Demek Haremden Görüntüler Padişahı Sultanları Saray Haremi Ailesi Eşleri Gözde İkbali
Osmanlı Harem I Humayunu Osmanlı Haremi Osmanlıda Harem Hayatı Osmanlıda Harem Kültürü Osmanlıda Harem Osmanlı Devleti Musikisi Müziği. Osmanlılar Saray Müzikleri
Osmanlı Harem I Humayunu Osmanlı Haremi Osmanlıda Harem Hayatı Osmanlıda Harem Kültürü Osmanlıda Harem Osmanlı Devleti Musikisi Müziği. Osmanlılar Saray Müzikleri
Haremde Dinlenen Türk Kadınları Kızı Yağlı Boya Tablosu. Osmanlılar Padişahı Sultanları Saray Haremi Ailesi Eşleri Gözdesi Osmanlılar Saray Sultanları Bilgi
Haremde Dinlenen Türk Kadınları Kızı Yağlı Boya Tablosu. Osmanlılar Padişahı Sultanları Saray Haremi Ailesi Eşleri Gözdesi Osmanlılar Saray Sultanları Bilgi

Halvet Nasıl Yapılır? Şeriat Halveti ve Tarikat Halveti Nedir?

Tarik-i aliyyede halvet önemlidir. Hem de kendine göre bir usulü vardır. Halvet kelimesindeki harflerin birçok hikmetleri ve gizli sırları vardır:

Ha harfi: Hâlî’den

Lam harfi: Leylü’den

Ve harfi: Vuslat’tan

Te Harfi: Hidayet’ten alınmıştır.

Halvet anında nefse ve şeytana ait hazlar ölüp yok oluncaya kadar mücadeleye devam edilir. Kalp; mâsiva felaketinden kurtarılmaya, Allah’ın rahmeti celbedilmeye çalışılır.

Halvet iki bölümdür: Şeriat halveti, tarikat halveti.

Şeriat halveti, İslam’ın şartlarını yerine getirmektir.

Tarikat halveti ise; bütün kusurlardan kopmak, kötü sözlerden ayrılmak, günahlardan samimi olarak tevbe etmek; hased, kin, gıybet, yalan, yemin, iftira, nemime, alaya alma, ağız kalabalığı, bunların cümlesinden temizlenmektir. Bu hali tastamam gören şeyh, halvet iznini verir. Tensib ettiği günü tayin eder. Münasip gördüğü müridi karşısına alıp halveti usûlü dairesince öğretir.

Halvet, oruç gibi olur. Umumi temizlik yapılır. Kaç gün olacaksa o gün tayin edilir. Halvet sabahı yapılması gereken zikir bildirilir. Nefs ve hevâ ordusuna harp ilan edilir. Uygun görülürse diğer dervişlere haber verilir. Değilse kimseye duyurulmaz. Girilecek yere varınca sekiz adet tekbir okunur. Böylece nefs ve heva ordusuna harp anı haber verilir. Hazreti Allah’tan başarı niyazı başta olmak üzere, mağfiret, rahmet, yardım talebinde bulunulur. Zafer beklenir. Halvet yerinin soğuk girecek yerleri kapatılır. Bu, müridin hasta olmaması içindir.

CEVAP VER