Kızlar Ağası-Harem Ağası Osmanlı Haremi Baş Sorumlusu

0
3546
Kızlar Ağası Harem Ağası Ya Da Darüssaade Ağası Osmanlı Haremi Baş Yöneticisi Gizemli Sirlari Osmanlıdaki Gizemli Harem Hayatı Osmanli Imparatorlugu Harem Odasi
Kızlar Ağası Harem Ağası Ya Da Darüssaade Ağası Osmanlı Haremi Baş Yöneticisi Gizemli Sirlari Osmanlıdaki Gizemli Harem Hayatı Osmanli Imparatorlugu Harem Odasi

Kızlar Ağası, Harem Ağası ya da Darüssaade Ağası Osmanlı Haremi Baş yöneticisi

Kızlar ağası, Harem ağası ya da Darüssaade ağası Osmanlı Devletinde haremden sorumlu olan yüksek düzeydeki görevliye verilen isimdi.

Kızlar ağası padişah ve sadrazamdan sonra Osmanlı Devletinin 3. en yüksek görevlisiydi. Sarayın, cinsel işlevi yok edilmiş (hadım edilmiş) siyah ırktan olan erkek köleleri arasından seçilirdi. Padişahın huzuruna gerektiği zaman çekinmeden çıkabilme yetkisine sahipti.

Kızlar ağasının çocuk yaştaki bir Osmanlı  şehzadesini sünnet törenine götürmesi (1720-1732)
Kızlar ağası padişahın huzurunda samur bir kürk giyerdi. Sarayın güvenliğini sağlayan Baltacıların kumandanlığını yapardı. Padişahla sadrazam arasında ve padişahla Valide Sultan arasındaki haberleşmeyi sağlardı. Kızlar ağası yeni cariyeleri bizzat kendisi padişahın yatak odasına getirirdi. Hareme yeni cariyelerin satın alınması, haremdeki nikah, sünnet düğünü ve doğum törenlerinin düzenlenmesi hep Kızlar ağasının sorumluluğu altındaydı.

Haremde büyük bir suç işleyen cariyelerin bir çuval içine sokularak Topkapı Sarayı’nın hemen önünde Haliç’nin sularına atılarak boğdurulması görevini de Kızlar ağası üstlenirdi. Önceleri Kızlar ağasının konumu beyaz ırktan bir köle olan Kapı ağasından daha düşüktü. Ancak özellikle 17. yüzyılda nüfuzları çok arttı. Çocuk yaşta veya akli dengesi bozuk olan padişahların görev yaptığı dönemlerde olağanüstü yetkilere sahip oldular. Padişaha olan yakınlığı nedeniyle protokoldeki yerleri zamanla Kapı ağasının da üzerine çıktı.

19. Yüzyıl Osmanlı Türk Saray Musikisi Müzikleri Genel Bilgileri. Ud Müzik Enstrümanı Çalan Cariye Kız.Osmanlı Sarayları Harem Müzik Enstrümanı Çalan Güzel Cariye Kızlar Kadınlar
19. Yüzyıl Osmanlı Türk Saray Musikisi Müzikleri Genel Bilgileri. Ud Müzik Enstrümanı Çalan Cariye Kız.Osmanlı Sarayları Harem Müzik Enstrümanı Çalan Güzel Cariye Kızlar Kadınlar

Kızlar Ağası – Cüce – Ak Ağası

Kızlar ağası her zaman siyah ırktan bir erkekti. Osmanlı sarayında her zaman yüzlerce siyah köle görev yapardı. Bu siyah kölelerin cinsel işlevleri ergenliğe ulaşmadan önce yok edilmiş (hadım edilmiş) oluyordu. Osmanlılar bir erkeğin hadım edilmesini İslam dinine aykırı kabul ettikleri için kendileri bu köleleri hadım etmezlerdi ama önceden hadım edilmiş köleleri satın almakta bir sakınca görmezlerdi.

Hadım edilmiş siyah köleler genellikle Mısır ve Sudan gibi ülkelerden Mısırlı Hristiyan veya Yahudi köle tüccarları tarafından İstanbul’a getirilip pazarlanırlar, bazen de saraya hediye olarak sunulurlardı. Bazı siyah köleler kendileri için daha yüksek imkânlar bulmak amacıyla kendi istekleri veya ailelerinin istekleri üzerine hadım edilip köle olurlardı. Diğer siyah köleler ise bazen bir suç işledikleri için ceza olarak, bazen de köle tüccarları tarafından ele geçirilip hiçbir suç işlemedikleri halde kazanç amacıyla hadım edilip köle olarak satılırlardı.

Hadım edilmiş siyah kölelerin Osmanlı sarayında yaygın şekilde görev almalarının birçok nedeni vardı: Öncelikle kadınlarla cinsel ilişki kuramamaları sebebiyle haremde görev yapmalarında bir sakınca görülmüyordu. Ayrıca erken yaşta hadım edilmiş oldukları için daha yumuşak bir kişiliğe sahip olduklarına inanılıyordu. Hiç bir zaman çocukları olmayacağı için ve hiç akrabaları da olmadığı için padişah ve saraya olan sadakatlerinden kuşku duyulmuyordu. Hareme gelen bu siyah köleler en aşağı rütbede hizmete başlarlardı. Sonra sırasıyla acemi ağası, nöbet kalfası, ortanca, hasıllı, on ikinci hasıllı, yaylabaşı gulamı, yeni saray baş kapı gulamı olurlar ve en başarılı olanları Kızlar ağası olarak atanırdı. Görevden alındıkları takdirde Mısır’a gönderilerek onlara ömür boyu bir maaş bağlanırdı.

Osmanlı Padişahları Önemli Olayları Ve Eşleri Listesi Osmanlı Sarayı Harem Bölüm Yaşamı Foto Ve Görüntüler Ottoman Empire Palace
Osmanlı Padişahları Önemli Olayları Ve Eşleri Listesi Osmanlı Sarayı Harem Bölüm Yaşamı Foto Ve Görüntüler Ottoman Empire Palace

Ak Ağalar

Simgesel özelliği nedeniyle sarayın en önemli kapısı Bâb-üs Saade’dir. Divan meydanı ile Enderûn okulunun ve padişah dairelerinin yer aldığı avluya geçişi sağlayan bu kapı, Birun ile Enderûn’un düğüm noktası olması ve Culüs, bayram gibi törenlerde padişahın bu kapının önünde oturması nedeniyle sarayda birinci derece önemli bir yeridir. Akağalar kapısı da denir. Ak Ağalar da Babüssaade’yi bekleyen beyaz hadımlardır.

Padişah Abdülmecid Ailesi Haremi Eşleri Şehzadeleri Ve Kız Çocukları Osmanlı Sarayı Harem Resim Ve Görüntüleri Ottoman Empire Palace
Padişah Abdülmecid Ailesi Haremi Eşleri Şehzadeleri Ve Kız Çocukları Osmanlı Sarayı Harem Resim Ve Görüntüleri Ottoman Empire Palace

CEVAP VER