Tanzimat Fermanı Tarihi Nedir, Ne Zaman İlan Edildi?

0
4156
Tanzımat Fermanı Nedir Yenilikleri Sonuçları Gülhâne Parkı İstanbul. Ferman Okunurken. Tanzimat Fermanı Tarihi Nedir Ne Zaman İlan Edildi
Tanzımat Fermanı Nedir Yenilikleri Sonuçları Gülhâne Parkı İstanbul. Ferman Okunurken. Tanzimat Fermanı Tarihi Nedir Ne Zaman İlan Edildi

Tanzimat Fermanı Yılı, Kaç Yılında (Senesinde) İlan Oldu? Ne zaman olmuştur?

Sultan Abdülmecit’in emri ile Koca Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane Parkı’nda okunan Tanzimat Fermanı 3 Kasım 1839 tarihinde ilan edilmiştir.

Tanzimat Fermanı, reformlar,düzenlemeler anlamına gelmektedir. Yani Tanzimat Fermanı ile bir çeşit reform yapılmış ve Osmanlı için bir modernleşme dönemine adım atılmıştır. Tanzimat Fermanı’nın çıkarılmasında ve modernleşme hareketlerinin başlamasında ileri gelen kişiler 1839-1855 yılları arasında Mustafa Reşit Paşa, 1850′lerden 1871′e kadar Mehmet Emin Ali Paşa ve Keçecizade Mustafa Paşa’dır. Fuat Paşa 1868′de, Ali Paşa 1871′de hayatını kaybettikten sonra buyenilenme süreci sekmeye uğramış ve karışıklıklar baş göstermiştir.

1876 yılında II.Abdülhamit’in tahta çıkması ve ardından Meşrutiyet’in ilan edilmesi ile Tanzimat Dönemi sona ermiş kabul edilir.Ancak Tanzimat Dönemi’nden sonra da yenileşme hareketleri devam ettiği için Omanlı Reformu’nun 1922′de Osmanlı’nın yıkılışına kadar sürdüğü söylenebilir.

Tanzimat Fermanı Hangi Tarihte İlan Edildi bilgisi

CEVAP VER