Tanzımat Fermanı’nın Bașlıca Esasları Nedir?

0
3148
1839 Tanzimat Fermanı Ve 1856 Islahat Fermanı
1839 Tanzimat Fermanı Ve 1856 Islahat Fermanı

TANZIMAT FERMANI’NIN BAȘLICA ESASLARI NEDIR?

Özet olarak Tanzimat Fermanı’nın bașlıca esasları șunlardır:

-Müslüman ve Hıristiyan bütün halkın ırz, namus, can ve malı devlet garantisi altında bulunacak.
-Vergiler herkesin gelirine göre, düzenli bir șekilde alınacak.
-Askerlik ișleri düzene konulacak.
-Mahkemeler açık olacak. Hiç kimse mahkeme edilmeden cezalandırılmayacak.
-Herkes malına sahip olup, miras bırakılabilecektir.
-Her türlü rüșvet ve iltimas kalkacaktır.
-Herkes kanun önünde eșit olacak.

Tanzimat Ve Tanzimat Dȍnemi Nedir ISLAHATLAR. Sultan Abdulmecit Osmanlı Devleti Islahat Ve Reformları Tanzimat Fermani Abdulmecid Tarihi Olaylar Islahat Fermani
Tanzimat Ve Tanzimat Dȍnemi Nedir ISLAHATLAR. Sultan Abdulmecit Osmanlı Devleti Islahat Ve Reformları Tanzimat Fermani Abdulmecid Tarihi Olaylar Islahat Fermani

Bu fermanla birlikte birçok yenilik gelmiştir. Bu yazıda bu yeniliker ve sonuçları aşağıdaki başlıklar altına toplanabilir.

1. TEMEL HAK VE HURRİYETLER
2. MERKEZ YÖNETİMİ-ÜLKE YÖNETİMİ
3. GÜVENLİKLE İLGİLİ DUZENLEMELER-ASKERLİK VE ZAPTİYE
4. EĞİTİM-ÖĞRETİM
5. BASIN-YAYIN-HABERLEŞME
6. YARGI-HUKUK
7. EKONOMİ VE MALİYE
8. SANAYİ VE TİCARET

Sultan Abdulmecit Osmanlı Devleti Islahat Ve Reformları Tanzimat Fermani Abdulmecit
Sultan Abdulmecit Osmanlı Devleti Islahat Ve Reformları Tanzimat Fermani Abdulmecit

 

CEVAP VER