Osmanlı Müzik-Musiki Teorisi ve Nota-Notalama Sistemleri

0
2974
Osmanlı Müzik Musiki Teorisi Ve Nota Notalama Sistemleri Old Sheet Music Photo Visual Musiki Muzik Score Ses Nota Ottoman
Osmanlı Müzik Musiki Teorisi Ve Nota Notalama Sistemleri Old Sheet Music Photo Visual Musiki Muzik Score Ses Nota Ottoman

Osmanlı Müzik-Musikisi Teori ve Nota-Notalama  Yazma Sistemleri

Ortaçağ İslam uygarlığında, El Kindî (öl. 866) ve Fârâbî (870-¬950) ile başlayan müzik teorisi incelemeleri Urmiyeli Safiyüddin (öl. 1294) ve Meragalı Abdülkâdir (öl. 1435) ile doruğa ulaşmıştır.

Türkçe, Arapça ve Farsça kitapları günümüze ulaşmış olan ve döneminin müziği üzerine paha biçilmez bilgiler veren Meragalı Abdülkâdir, efsanevi bir besteci olarak da bütün İslam dünyasında çok saygın bir yere sahip olmuştur. Bugün bazı eserlerin ona atfedildiği yönünde görüşler vardır.

El Kindî’den itibaren, Müslüman müzik teorisyenleri, belli Arap harflerinin müzikteki belli sesleri göstermesi esasına dayalı bir notadan yararlanmışlardır. Harfler, Ebced’deki sırayla seslere karşılık geldiği için “Ebced notası” diye adlandırılan bu nota, genel olarak eserlerin unutulmasını ve değişmesini önlemek amacıyla değil, bazı teorik açıklamaları kolaylaştırmak niyetiyle kullanılmıştır.

Abdülbâkî Nâsır Dede Kimdir Mevlevî Neyzen Şâir Bestekâr Müzik Ve Nota Bilimci Old Sheet Music Musiki Muzik Score Ses Wallpaper Nota Ottoman
Abdülbâkî Nâsır Dede Kimdir Mevlevî Neyzen Şâir Bestekâr Müzik Ve Nota Bilimci Old Sheet Music Musiki Muzik Score Ses Wallpaper Nota Ottoman
Nâyî Osman Dede (1650-1730), Kantemiroğlu (1673-1723) ve Nâsır Abdülbâkî

Dede (1765-1821) ise, Ebced notasından esinlenerek, sesleri (perdeleri) Ebced’deki sırayla değil, perde isimlerinden alınan bazı harflerle göstermeye dayalı yeni ve kendilerine özgü farklı birer “harf notası” geliştirmişlerdir.Kantemir notasıyla, daha sonra Mustafa Kevserî (ö. 1770) de bir nota derlemesi yazmıştır.

Ali Ufkî Bey Notası Bobowski Klasik Türk Musikisi Bestekârı Santûrî Müzikolog Ve Mecmua I Sâz ü Söz Adlı Nota Ve Güfte Mecmuası Müellifi
Ali Ufkî Bey Notası Bobowski Klasik Türk Musikisi Bestekârı Santûrî Müzikolog Ve Mecmua I Sâz ü Söz Adlı Nota Ve Güfte Mecmuası Müellifi

Osmanlı sarayında “Santûrî Ali Bey” olarak tanınan Ali Ufkî (Albertus Bobovius) ise, Osmanlı yazısı gibi sağdan sola doğru yazdığı batı notası ile pek çok saz eserini ve aralarında halk müziğine, dinî müziğe ait bazı parçalar da bulunan pek çok sözlü eseri “Mecmua-i Saz u Söz” adını verdiği bir yazmada toplamıştır. Daha sonraları, Hamparsum Limoncuyan’ın kendi icadı olan bir notayla yazdığı defterler de Türk müziğinin önemli kaynakları arasındadır.

Hamparsum Limonciyan Kimdir Nota Yazma Metodu. Hayatı Biyografisi Eserleri Besteleri Ile Ilgili Bilgisi
Hamparsum Limonciyan Kimdir Nota Yazma Metodu. Hayatı Biyografisi Eserleri Besteleri Ile Ilgili Bilgisio

Bugün arşivlerde, en eski dönemlerden 20. yüzyıl başlarına değin bestelenmiş binlerce eserin notaları vardır. Nota kullanılmadığı için unutulanların sayısının ise bilinenlerin çok üstünde olduğu ileri sürülmektedir.Güfte derlemelerindeki bestesi unutulmuş eserlere ait güfteler bunun en önemli kanıtıdır. Notaları aracılığıyla günümüze ulaşabilmiş eserlerin çoğu sözlüdür. Sözsüz eserlerin büyük çoğunluğunu ise peşrevler ve saz semaileri oluşturmaktadır.

Türk Osmanlı Müzik Musiki Eski Notalama Sistemleri Tarihi Müzikleri Musikisi Ebced Arapça Osmanlıca Nota Yazma
Türk Osmanlı Müzik Musiki Eski Notalama Sistemleri Tarihi Müzikleri Musikisi Ebced Arapça Osmanlıca Nota Yazma

Çalgı, makam, usul ve ezgi alanlarında yeni katkılarla zenginleşen, zamanla büyük gelişim gösteren ve sürekli değişim içinde olan Klasik Türk müziğinde, süreç içerisinde yeni çalgılar önem kazanmış, yeni makamların ve usullerin ortaya çıkarılmasına her zaman büyük önem verilmiş, sözlü veya sözsüz yeni beste türleri ortaya çıkmış, eski türlerde bazı biçimsel değişiklikler gerçekleşmiştir. Klasik Türk müziği asıl gelişimini, 17. yüzyılın ortalarından itibaren göstermiştir.

Osmanlı Müzik Notasyon Ve Nota Sistem Eski Tarihi Osmanlı Müzik Musiki Notaları Defter Kitap Ottoman Old Music
Osmanlı Müzik Notasyon Ve Nota Sistem Eski Tarihi Osmanlı Müzik Musiki Notaları Defter Kitap Ottoman Old Music

CEVAP VER