Osmanlı Bahriyesinde İlk Denizaltılar: Abdülhamid ve Abdülmecid

0
1472
Tarihi Resimler
Osmanlı Deniz Donanması Denizcilik Denizaltı Abdülhamid Ve Abdülmecid. Osmanlı Bahriyesi İlk Denizaltılar Abdülhamit Abdulmecit

Osmanlı Bahriyesinde İlk Denizaltılar: Abdülhamid ve Abdülmecid

The First Turkish Submarines in Ottoman Navy:

Osmanlı Bahriyesi tarafından Nordenfelt şirketinden sipariş edilen Abdülhamid ve Abdülmecid denizaltılarının dönemin konjonktü- rel gelişmeleri göz önünde bulundurularak hangi amaç doğrultusunda sipariş edildiği ve söz konusu denizaltılara ne tür taktik roller biçildiği, bu makalenin problemini oluşturmaktadır. XIX. yüzyı- lın son çeyreğinde denizaltılara; başlangıçta, ablukayı kırmak ve daha sonraları ise savunma amaçlı kıyı ve liman ağızlarını koruma görevleri uygun görülmüştür.

Osmanlı Deniz Donanması Denizcilik Denizaltı Abdülhamid Ve Abdülmecid. Osmanlı Bahriyesi İlk Denizaltılar Abdülhamit Tarihi Resimler
Osmanlı Deniz Donanması Denizcilik Denizaltı Abdülhamid Ve Abdülmecid. Osmanlı Bahriyesi İlk Denizaltılar Abdülhamit Tarihi Resimler

Dönemin hâkimiyet stratejisinin merkezinde denizlerin olması, ülkeler arasında alevlenen silahlanma yarışında denizaltıyı önemli bir savunma silahı haline getirmiştir. Yunanistan’ın 1886 yılında Nordenfelt’den bir denizaltı sipariş etmesiyle tarihte ilk defa bir ülke denizaltı gemisine sahip olmuştur. Buna karşılık, Osmanlı İmparatorluğu da Ege’deki rakibinin sahip olduğu gizli silahın daha teknolojik uyarlamasını ve sayısal olarak iki katını alarak taktik ve psikolojik üstünlük sağlamayı amaçlamış- tır. Anahtar Kelimeler: II. Abdülhamid, Tahtelbahir, Denizaltıcılık, Osmanlı Bahriyesi, Nordenfelt.

Osmanlı Deniz Donanması Denizcilik Denizaltı Abdülhamid Abdülmecid. Osmanlı Bahriyesi İlk Denizaltıları Abdülhamit Abdulmecit Deniz Kuvvetleri
Osmanlı Deniz Donanması Denizcilik Denizaltı Abdülhamid Abdülmecid. Osmanlı Bahriyesi İlk Denizaltıları Abdülhamit Abdulmecit Deniz Kuvvetleri

CEVAP VER