Osmanlı Ordusu ve Askeri Yönetimi

0
4404
Osmanlı Ordusu Ve Askeri Yönetimi Tarihi Ordu Türk Ordusu. Osmanlı Kuvvetleri Savaş Harp Askeri Kuvvetleri
Osmanlı Ordusu Ve Askeri Yönetimi Tarihi Ordu Türk Ordusu. Osmanlı Kuvvetleri Savaş Harp Askeri Kuvvetleri

OSMANLIDA ORDU

Osmanlılarda Orhan Bey dönemine kadar eli silah tutan ve Osmanlı topraklarında yaşayan herkes savaşlara katılırdı (Ordu millet anlayışı). Orhan Bey döneminde Yaya ve Müsellem olmak üzere ilk düzenli ordu kuruldu. Daha sonra bu ordular da ihtiyaca cevap veremedi ve 1. Murat klasik ordu modelini oluşturdu.

Orduyu kara ve deniz ordusu olarak ikiye ayırdı.

Ayrıca Osman Bey döneminden itibaren fethedilen topraklara Türkmenler yerleştirildi. İskân politikası denilen bu yöntemle fethedilen topraklar Türkleştirildi ve merkezi otorite arttı.

1) Kara Kuvvetleri

        a) Kapıkulu Ordusu

 • Dünyanın ilk daimi ve profesyonel ordularından biridir.
 • Üç ayda biri ulufe denen maaş alırlardı.
 • Askerleri emekli oluncaya kadar evlenemezdi.
 • Merkezde veya merkeze yakın yerlerde otururlardı.
 • Asker ihtiyacı önce pençik sistemi daha sonra ise devşirme sistemi ile giderilmiştir.

  Türkiye Tarihi Ordu Türk Ordusu. Osmanlı Kuvvetleri Savaş Harp Askeri Kuvvetleri
  Türkiye Tarihi Ordu Türk Ordusu. Osmanlı Kuvvetleri Savaş Harp Askeri Kuvvetleri

Pençik sistemi: Savaş esirlerinden askerlik yapabilecek olanların 5 te 1’i seçilerek eğitilir. Devşirme sistemi: Osmanlıda yaşayan gayrimüslim halkın birden fazla erke çocuğu varsa bir tanesi küçük yaşta devlet tarafından alınır. Türkleştirilip ve Müslümanlaştırılması için köklü Türk ve Müslüman ailelerin yanına verilir askerlik çağına kadar eğitilirdi. Askerlik çağında ise Acemi Oğlanlar Ocağı’na alınır ve askeri eğitim alırlardı.

Kapıkulu ordusunun bölümleri;

        1. Kapıkulu Piyadeleri

 • Acemi Oğlanlar Ocağı: Günümüz acemi birliklerine benzer.
 • Yeniçeriler: Savaşta ve barışta padişahın hayatını korur ve İstanbul’un güvenlik ve asayişini sağlar.
 • Topçular: Savaşlarda topu kullanan ocak.
 • Top Arabacılar: Topları taşır ve savaş esnasında nakliyesini sağlar.
 • Cebeciler: Silah yapım, bakım ve onarımından sorumlu askerlerdir.
 • Humbaracılar: Günümüz havan topuna benzer humbara silahını kullanan askerlerdir.
 • Lağımcılar: Savaşlarda tünel, kanal, siper açan ve bu tünel ve kanallara patlayıcı yerleştirerek kale ve surların yıkılmasını sağlayan askerlerdir.

  Osmanlı Yeniçeri Ocağı Ordusu Tarihi Başarıları Ve Kaldırılması Yeniçeriler YENİÇERİ KATLİAMI
  Osmanlı Yeniçeri Ocağı Ordusu Tarihi Başarıları Ve Kaldırılması Yeniçeriler YENİÇERİ KATLİAMI

        2. Kapıkulu Süvarileri

Muhafız görevini yürüten birliklerdir. Savaş sırasında padişahı, ele geçirilen ganimetleri, yiyecekleri, önemli devlet sembollerini(bayrak, alem, tuğ, sancak), silah ve cephaneyi korurlar.

 • Sipah (Sipahi)
 • Silahtar
 • Sağ ulufeciler
 • Sol Ulufeciler
 • Sağ Garipler
 • Sol Garipler

         b) Eyalet Ordusu (Tımarlı Sipahi)

Osmanlı ordusunu en kalabalık bölümüdür. Dirlik sisteminden meydana gelir ve gönüllü Türk gençlerinden oluşurdu. Devletten maaş almaz tımar beyinden geçimleri sağlanırdı. Sadece savaş zamanı askerlik yapar, barış zamanında diğer işlerle uğraşıp evlenebilirlerdi.

III. Selim Islahat Reformları Ve Ordu Askeri Alanda Yenilikler Sultan Selim 3. Nizam Al Jadid Army Nizam ı Cedid Ordusu
III. Selim Islahat Reformları Ve Ordu Askeri Alanda Yenilikler Sultan Selim 3. Nizam Al Jadid Army Nizam ı Cedid Ordusu

        c) Yardımcı Kuvvetler

 • Akıncılar: Sınır boylarında görev yapan, komşu ülkelere akınlar yapıp istihbarat toplayan birliklerdir.
 • Azaplar: Ordunun önünde düşmanla ilk çarpışan birimdir.
 • Sakalar: Ordunun su ihtiyacını karşılayan birim.
 • Derbentçiler: Sefer güzergahı üzerindeki köprü ve geçitleri koruyan birim.

2) Deniz Kuvvetleri

Osmanlı Deniz Kuvvetleri Donanma Savaş Bahriye Gemileri Seydi Ali Reis Osmanlı Denizcisi Türk Amirali Coğrafya Ve Matematik Bilgini
Osmanlı Deniz Kuvvetleri Donanma Savaş Bahriye Gemileri Seydi Ali Reis Osmanlı Denizcisi Türk Amirali Coğrafya Ve Matematik Bilgini

 Osmanlılarda denizcilik faaliyetleri ilk kez Orhan Bey zamanında Kareasioğulları Beyliğinin alınması ile başlamıştır. Osmanlı donanmasının başında Kaptan-ı Derya bulunur, gemi kaptanlarına Reis, askerlerine ise Levend denirdi

Osmanlı Padişahı Sultan 3. Selim Dönemi Donanma Ve Tersane Askeri Deniz Osmanli Donanmasi Gemi Bahriye Savaş
Osmanlı Padişahı Sultan 3. Selim Dönemi Donanma Ve Tersane Askeri Deniz Osmanli Donanmasi Gemi Bahriye Savaş

CEVAP VER