Dârülelhan Nedir? Müzik Mektebi Kısaca Bilgileri

0
3144
Darülelhan Nedir Anlamı Osmanlı Darül Elhan Nedir Osmanlı Devleti İlk Resmi Müzik Okulu Konservatuvarı Binası
Darülelhan Nedir Anlamı Osmanlı Darül Elhan Nedir Osmanlı Devleti İlk Resmi Müzik Okulu Konservatuvarı Binası

Darülelhan, Türkiye’de açılan ilk resmî müzik okulu. Maarif Nezareti’ne bağlı okul­lara Türk ve Batı müziğini bilen müzik öğretmeni yetiştirmek üzere 1917’de açılan Darülelhan, 1923’e değin Evkaf Nazın Ziya Paşa başkanlığlındaki Musiki Encümeni ta­rafından yönetildi.

1923’te müdürlüğe Musa Süreyya Bey getirildi. Bu dönemde Muhiddin (Sadak), Edgar Manas, Seyfeddin (Asal), Cemal Reşid (Rey), Osman Zeki (Üngör), Veli (Kanık), Ekrem Besim (Tektaş) ve Mesud Cemil, Batı müziği bölümünde; Rauf Yek­ta, Zekâizade Hafız Ahmed Efendi (Irsoy), Muallim İsmail Hakkı Bey, Tamburi Faize (Ergin), Kemani Reşad (Erer), Tamburi Dürri (Turan), Udi Sedad (Öztoprak) ve Mesud Cemil, Türk müziği bölümünde ders verdiler.

Darülelhan Nedir Ne Demektir Anlamı Osmanlı Saray Musikisi Darulelhan Sanatcilari Darülelhan Binası Konservatuvar Binası
Darülelhan Nedir Ne Demektir Anlamı Osmanlı Saray Musikisi Darulelhan Sanatcilari Darülelhan Binası Konservatuvar Binası

1924-26 arasında Darülelhan Mecmuası adlı bir de dergi çıkaran kurum, daha sonra Türk müziği klasiklerinin ve derleme gezile­rinde saptanmış halk ezgilerinin notalarını fasiküller halinde yayımladı.

Darülelhan 1927’de İstanbul Belediyesi’ne bağlandı ve yeniden örgütlenerek İstanbul Belediye Konservatuvarı adını aldı. Kapatı­lan Türk müziği bölümünün öğretim ele­manları konservatuvara bağlı Türk Musikisi Tetkik ve Tasnif Heyeti’nde görevlendi­rildi.

Osmanli Müzik Eğitiminde Musiki Kurum Okulları Osmanlı Sarayında Müzikler Musika Mekte
Osmanli Müzik Eğitiminde Musiki Kurum Okulları Osmanlı Sarayında Müzikler Musika Mekte

CEVAP VER