Darülelhan Nedir? Osmanlı Devleti İlk Resmi Müzik Okulu-Konservatuvarı

0
3208
Darülelhan Nedir Ne Demektir Anlamı Osmanlı Saray Musikisi Darulelhan Sanatcilari Darülelhan Binası Konservatuvar Binası
Darülelhan Nedir Ne Demektir Anlamı Osmanlı Saray Musikisi Darulelhan Sanatcilari Darülelhan Binası Konservatuvar Binası

Darülelhan Nedir? Osmanlı Devleti İlk Resmi Müzik Okulları-Konservatuvarları Darülelhan

Dârülelhan, (Türkçe, Nağmelerin Evi), Osmanlı Devleti’nin ilk resmi müzik okulu olarak İstanbul’da 1917-1927 arasında faaliyet gösteren dört yıllık eğitim kurumu. Osmanlı Devleti’nde Maarif Nezareti’ne bağlı okullarda öğretmenlik yapmak üzere hem Türk hem Batı müziğinin bilen öğretmenler yetiştirmek amacı ile kurulmuştur

Osmanlı Devleti’nin ilk resmî konservatuvarı olan Dârülelhan Müzik Okuludur.

Türk müziği hakkında derleme faaliyetlerinin resmî anlamda ilk kez Dârü- lelhan aracılığıyla yapılmıştır. Batı müziği notasyonu ile gerçekleştirilmiş derleme ve yayın faaliyetleriyle Dârülelhan, Türk müzik kültürünün günümüze taşınmasında son derece önemli katkılar sağlamıştır.

Dârülelhanda gerçekleştirilmiş olan yayım faaliyetleri kapsamında yayımlanan Dârülelhan Mecmuası’ndaki makaleler bize o dönemdeki müzik eğitim anlayışı konusunda önemli bilgiler vermektedir. Bu bağlamda Dârülelhandaki müzik otoritelerinin müziğe ve müzik eğitimine ilişkin düşünceleri günümüzde de önemini korumaktadır.

Cumhuriyet Dönemi Opera Ve Tiyatro. Türkiye Tiyatrosu Ve Darülbedayi Osmanlı Kurulan İlk Tiyatronun İsmi Darülbedayi Osmanli Kurulan Ilk Tiyatronun Ismi Darul Bedayi
Cumhuriyet Dönemi Opera Ve Tiyatro. Türkiye Tiyatrosu Ve Darülbedayi Osmanlı Kurulan İlk Tiyatronun İsmi Darülbedayi Osmanli Kurulan Ilk Tiyatronun Ismi Darul Bedayi

Dârülelhan Mecmuası’nda yayımlanmış makalelerin Türk müzik eğitimine ayrıca katkılar sunar nitelikte olduğu söylenebilir. Bu makalelerde dile getirilen müzik eğitimi ile ilgili konular temel müzik eğitimi, temel çalgı eğitimi ve yüksek çalgı eğitimi konularında günümüzde de önemini fazlasıyla koruyan, müzik eğitimi ve öğretimi için vaz geçilmez derecede önemli düşüncelerdir. Günümüzde ilk ve orta öğretimdeki Müzik Eğitimi dersinin müfredat programına önemli katkılar sunabilecek nitelikte olan bu bilgilerin ayrıca Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Müzik Bölümleri, Konservatuvarlar ve Müzik Öğretmenliği Bölümlerinde gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetlerine de son derece olumlu katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

Darülelhan Nedir Anlamı Osmanlı Darül Elhan Nedir Osmanlı Devleti İlk Resmi Müzik Okulu Konservatuvarı Binası
Darülelhan Nedir Anlamı Osmanlı Darül Elhan Nedir Osmanlı Devleti İlk Resmi Müzik Okulu Konservatuvarı Binası

CEVAP VER