İlk Konservatuar (Dârülbedâyi)

0
4509
Lk Konservatuar Dârülbedâyi
İlk Konservatuvar,Müzik Okulu Dârülbedâyi Klasik Batı Müziği - Osmanlı Klasik Müzikleri - Marşları

İLK KONSERVATUAR (DÂRÜLBEDÂYİ)

İstanbul Şehremanetinin girişimi ile 1914 yılında kurulan Dârülbedayi tiyatro ve mûsikî bölümlerinden oluşmaktaydı.

Tiyatro bölümünün başına ünlü Fransız sanat adamı Andre Antoine getirilmiş, müzik bölümünün idaresi ise Ali Rıfat Bey’e (Çağatay) verilmiştir.

Müzik bölümünde Türk ve Batı Müziği’nin birlikte ele alınması prensibi benimsenmiştir.

Türk ve Batı Müziği alanında kısa bir süre eğitim veren kuruluşun mûsikî şubesi savaş şartları nedeni ile 1916 yılında kapanmış, akademik müzik eğitimi çalışmaları 1917’de Maarif Nezâreti tarafından açılan Dârülelhan’da devam etmiştir.

Bu okul aynı zamanda Osmanlı da kurulan ilk müstakil mûsikî okuludur

CEVAP VER