Medrese nedir? İslam, Türk, Osmanlı Eğitimi

0
2955
Medrese nedir İslam, Türk, Osmanlı Eğitimi
Medrese Nedir İslam Türk Osmanlı Eğitimi Selçuklu Medreseleri . Karatay Medresesi Sultan II. İzzeddin Keykavus Emir Celaleddin Karatay Yapyı

İslam ülkelerinde, genellikle İslam dini kurallarına uygun bilgilerin okutulduğu öğretim kurumuna medrese denirdi. “Ders verilen yer, öğretim ve öğrenim kurumu” anlamına gelen medrese, İslam dininin doğuşundan cami, mescit gibi ibadethanelerin belli bir düzene göre kurulmasından sonra ortaya çıktı.
Öğretim ve eğitim kurumları, İslam ülkelerinde İslam öncesi çağlarda da vardı, ancak bunların kuruluş, amaç ve öğrenim düzeni bakımından medreselerle bir benzerliği yoktur. Medreseler, bu eski kurumlardan ayrı bir amaç ve nitelik taşır. Gerek kuruluş, gerekse kurulduğu yer bakımından ayrı bir anlamı ve önemi vardır.

Osmanlı Devleti Eğitim Ve Eğitim şekilleri Selçuklu Osmanlı Devletleri Uygulandı. Osmanlı İmparatorluğu Eğiti Öğretim Okullartekkeler Dini Okullar
Osmanlı Devleti Eğitim Ve Eğitim şekilleri Selçuklu Osmanlı Devletleri Uygulandı. Osmanlı İmparatorluğu Eğiti Öğretim Okullartekkeler Dini Okullar

İlk medreseler camilere ve mescitlere bağlı, onların yanında ya da içinde öğretime ayrılmış özel yerlerdi. İslam dininin, özellikle Sünni inançlarının yayılmaya ve tutunmaya başladığı ilk dönemlerde Kuran ile ilgili öğretim, camilerde ya da mescitlerde yapılıyordu.

Zamanla, ibadethane dışında öğretim yapmak için ayrı binalar yapılmaya başlandı. Bazı İslam ülkelerinde Şii inançlarına dayanan bilgilerin öğretildiği ilköğrenim kurumlan vardı (darülilm).

Medreseler. Medrese Eğitim şekilleri Selçuklu Ve Osmanlı Devletleri Zamanında Uygulandı. Osmanlı Devletinin Devrinde İlk Medrese Nerede Ve Ne Zaman Kim Açılmıştır
Medreseler. Medrese Eğitim şekilleri Selçuklu Ve Osmanlı Devletleri Zamanında Uygulandı. Osmanlı Devletinin Devrinde İlk Medrese Nerede Ve Ne Zaman Kim Açılmıştır

Buna karşın Sünnilerin bağımsız öğretim kurumlan yoktu; Sünni bilginler ya evlerinde ya da cami, mescit gibi yerlerde ders verirlerdi. İşte bu çalışmalar ve din bilgilerinin öğretimi gerekliliği, zamanla medreselerin kurulmasına yol açtı.
Selçuklular ve Osmanlılar döneminde ülkenin hemen her yerinde medreseler yaptırıldı. Medreseler, bir avlunun çevresinde yapılan kubbeli odalardan ve dersliklerden oluşurdu. Öğrenciler medreselerde kalırdı. Medreseleri hükümdarlar, devlet adamları ve zenginler yaptırır, giderlerini karşılamak için de mülklerinin bir bölümünü vakıf olarak ayırırlardı. Medreseler, genellikle camilerin yanında kurulurdu.
Osmanlı medreseleri ilk olarak İznik, Bursa ve Edirne’de açıldı. Fatih Sultan Mehmed, İstanbul’da Fatih Camii’nin iki yanına medreseler yaptırdı.

Osmanlı Devletinin Devrinde İlk Medrese Nerede Ve Ne Zaman Kim Açılmıştır Osmanlı Medrese Ile Ilgili Görseller Osmanlı Ilmiye Sınıfı
Osmanlı Devletinin Devrinde İlk Medrese Nerede Ve Ne Zaman Kim Açılmıştır Osmanlı Medrese Ile Ilgili Görseller Osmanlı Ilmiye Sınıfı

Kanuni Sultan Süleyman da Süleymaniye Camii’nin çevresine medreseler kurdurdu. Fatih medreseleriyle Süleymaniye medreseleri o dönemin üniversiteleri sayılır. Fatih medreselerinde İslam bilimleri, Süleymaniye medreselerinde ise daha çok matematik, tıp ve doğa bilimleri okutulurdu.

Osmanlı Devleti’nin Devrinde  Eğitim ve Medreseler ile ilgili Görseller-Resimler

osmanli-dönemi-oku
osmanli-dönemi-oku
Topkapı Sarayı Enderun Avlusu Osmanlıda Kurulan Devlet Saray Okulu
Topkapı Sarayı Enderun Avlusu Osmanlıda Kurulan Devlet Saray Okulu
Enderuni Humayun Ne Demek Osmanlı Saray Eğitim Teşkilatı Osmanlı Devleti Saray Okulu Eğitimi. Devlet Görevlisi Yetiştirme Mektebi Topkapı Sarayı. Devlet Görevlisi Yetiştirme Mektebi Topkapı Sarayı
Enderuni Humayun Ne Demek Osmanlı Saray Eğitim Teşkilatı Osmanlı Devleti Saray Okulu Eğitimi. Devlet Görevlisi Yetiştirme Mektebi Topkapı Sarayı. Devlet Görevlisi Yetiştirme Mektebi Topkapı Sarayı

CEVAP VER