Osmanlı Musikisi – Geleneksel Tarihi Klasik Türk Müziği

0
3927
Osmanlı Musikisi Geleneksel Tarihi Klasik Türk Müziği Müzikler Musika Osmanlılar Saray Musikisi
Osmanlı Musikisi Geleneksel Tarihi Klasik Türk Müziği Müzikler Musika Osmanlılar Saray Musikisi

Osmanlı Devleti Dönemi Musikisi – Geleneksel Klasik Türk müziği

Geleneksel Türk müziği, Osmanlı döneminde halk ve üst kültür çevresinde gelişen olmak üzere ikiye ayrılır. Geleneksel olarak Türk müziği çeşitli ortamlarda şöyle belirir:

 • Şehirlerde, saray çevresinde ve konaklarda
  Kâr, beste, semai, şarkı
 • Camilerde
  Ezan, dua, sela, tekbir, temcit, münacaat
 • Tekkelerde
  Naat, ayin, durak, ilahi, nefes, niyaz
 • Köylerde
  Türkü, bozlak, uzun hava, zeybek, oyun havası
 • Sınır boylarında
  Serhat türküsü
 • Kışlalarda
  Mehter müziği

  Osmanlı Klasik Türk Müziği Ottoman Classical Turkish Music Tanzimat Dönemi Güzel Sanatlar Musiki Müzik Genel Bakış Sanatı
  Osmanlı Klasik Türk Müziği Ottoman Classical Turkish Music Tanzimat Dönemi Güzel Sanatlar Musiki Müzik Genel Bakış Sanatı

Halk müziği ve “klasik” Türk müziği arasında çok önemli bir bağ vardır.

Nitekim türkülerin pek çoğunda klasik musiki makamları kullanılmıştır.

Aynı şekilde, türkü, köçekçe, oyun havası, sirto, vb. halk musikisi formları klasik Türk musikisinde kullanılmıştır. İ

smail Dede Efendi, Şakir Ağa, Şevki Bey gibi büyük klasik musiki bestekarlarının hemen hepsinin halk musikisi formlarını kullandıkları gözlemlenir.

Osmanlı Klasik Türk Müziği Tarihi Musikilerimiz Ottoman Classical Turkish Music Sarayı Müzik Musiki Nedir. Tarihi Gelişimi Özellikleri
Osmanlı Klasik Türk Müziği Tarihi Musikilerimiz Ottoman Classical Turkish Music Sarayı Müzik Musiki Nedir. Tarihi Gelişimi Özellikleri

CEVAP VER