Şehzade Seyfeddin Efendi Osmanoğlu Kimdir? Tarihi Eski Köşkü

0
2142
EHZADE SEYFEDDİN EFENDİ KÖŞKÜ Köşk Kısıklı Caddesi Ile Küçük Çamlıca Caddesi Arasında Harebe Tarihi Köşk Camlica Siyah Beyaz Fotograf
EHZADE SEYFEDDİN EFENDİ KÖŞKÜ Köşk Kısıklı Caddesi Ile Küçük Çamlıca Caddesi Arasında Harebe Tarihi Köşk Camlica Siyah Beyaz Fotograf

TARİHİ ŞEHZADE MEHMED SEYFEDDİN EFENDİ KÖŞKÜ

Köşk, Kısıklı Caddesi ile Küçük Çamlıca Caddesi arasında ve Yağlıkçı Ayazma Namazgâhı ve 1275 (1858-59) tarihinde yaptırılan Ömer Bey Çeşmesi’nin ilerisinde ve Marmara’ya nazır yüksek bir mevkide idi.(Üsküdar)Yeri için Esma Sultan Kasrı bahsine bakınız. Köşk, eski meşhur Kamondo ailesi tarafından yaptırılmış sonradan Şehzade Seyfeddin Efendi tarafından satın alınmıştı.

Babası gibi denizcilige meraklı olan Şehzade, Kamondo’nun üzüm baglarını bozdurarak yerine büyük bir havuz yaptırmıştı. Havuzun kenarına Bogaziçi semtlerinin isimleriyle bir takım iskeleler kurdurmuş ve Seyfeddin Efendi çatanasıyla bu iskeleler arasında saraylıları taşımakla vakit geçirmege başlamıştı.

Semih Mümtaz Bey, Hayal Olmuş Hakikatler adlı eserinde, köşkün, eski Şura-yı Devlet azasından Vahit Bey’in babası Necip Molla’ya (öl. 1890) ait oldugunu ve Miladi tarihe göre 1310 (1894) Temmuzunda zuhur eden depremden sonra, Şehzade tarafından evvelâ kira ile tutuldugunu ve sonrada satın alındıgını beyan etmektedir.

Mehmet Seyfeddin Efendi, Sultan Abdülaziz’in beş oglundan en küçügü olup 9 Şaban 1291 (21 Eylül 1874)’te Gevherîn Kadın’dan, Beşiktaş Sarayı’nda dünyaya gelmiş, iki yaşındayken babasını yitirmiştir. 4 Aralık 1899 günü Necmifelek, 23 Şubat 1902′ de Nervaliter Hanım’larla evlenmiş, ilk oglu Mehmet Abdülaziz Efendi 1901’de dünyaya gelmiş, ikinci eşinden 1903’te ikinci oglu Mahmut Şevket Efendi, 1904’te Ahmet Tevhid ile Fatma Gevheri (şimdi Osmanoglu) adını verdigi ikiz çocukları dogmuştur.

Denizcilige ve gemi yapımına pek merakı olan ve Osmanlı Donanması’nda onursal amiral bulunan Şehzade Seyfeddin Efendi, ayrıca resim yapıp, piyano çalardı.

Piyano Solo HÜZZAM PEŞREV Seyfeddin Osmanoğlu, Son Osmanlı Saray Şehzade Eser Bestesi, Ottoman Music

Öteki Osmanogulları ile birlikte 1924 Martında (49 yaşında) Türkiye’den çıkarıldıgında 3. Veliaht idi. 19 Ekim 1927 günü, 53 yaşında oldugu halde Nice’de ölmüştür. Naşı, sonradan Şam’a nakledilip Sultan Selim Camii hazîresine, Sultan Vahdettin’in yanına gömülmüştür. Seyfeddin Efendi, Türk musikisinin büyük hâmilerinden biri idi.

Tanburi Cemil Bey, Çamlıca’daki bu köşkte haftalarca kalırdı.

Kızı, Fatma Gevheri Osmanoglu da bestekârdı.

Bu Hanım Fatma Gevheri Sultan, 11 Aralık 1980 tarihinde vefat etmiş ve Sultan Mahmut Türbesi’nde, dedesi Abdülaziz’in yanına gömülmüştür.

Seyfeddin Efendi’nin ikinci oglu Mahmud Şevket Efendi, Gazi Osman Paşa’nın torunu ve Müşir Damat Kemaleddin Paşa ile, II. Abdülhamit’in kızı Naime Sultan’ın (1876-1954) kızı Adile Hanım Sultan (dog. 12 Kasım 1900, Ortaköy Sarayı) ile 4 Mayıs 1922 tarihinde Çamlıca’daki, saray denebilecek kadar büyük olan bu köşkte evlenmişti.

CEVAP VER