Reftar Kalfa Kimdir? Müzik Hayatı, Eserleri, Besteleri, Şiirleri

0
1577
Osmanlı Sarayı Hanedanı Beste Müzikle İlgili Kadın Müzisyen Orkestrası Hanedan Saray Kadınları Sultanları Hanımları Kızları Müzik Çalışmaları Beste Turkish Ottoman Music
Osmanlı Sarayı Hanedanı Beste Müzikle İlgili Kadın Müzisyen Orkestrası Hanedan Saray Kadınları Sultanları Hanımları Kızları Müzik Çalışmaları Beste Turkish Ottoman Music

REFTAR KALFA Bestakar, Osmanlı Saray Ggörevlisi

Reftar Kalfa, Dilhayat Kalfa’dan önce yaşamış mühim bir saz eseri bestekârı olan kadın sanatkârlarımızdandır.

Tahminlere göre XVII.yüzyılın sonlarına doğru ya da XVIII.yüzyılın başında öldü. Hayatı hakkında hiçbir bilgimiz yoktur. “Kalfalık” sıfatından da anlaşıldığına göre “Harem” den yetişmiş bir kimsedir. Saz eserlerindeki uslûbu Tanbur çaldığı fikrini doğurmuştur. “Türk Mûsikisi Ansiklopedisi” adındaki eserde nin bulunduğu ileri sürülüyorsa da, TRT Müzik Dairesi Başkanılığı’nda
bulunan çeşitli koleksiyonlarda adına kayıtlı eserlerin sayısı daha fazladır. Bazı nâdide makamlardan da eser bestelemiştir.

Reftar Kalfa`nın eserlerinden örnekler (Leyla Saz’ın Notaları Olan Besteleri)

CEVAP VER