Ney, Tasavvuf Müziği – Mevlevihane İslam Dini Musiki Özel İlahi Nefesli Çalgısı

0
5520
Ney Tasavvuf Müziği Mevlevi İslam Dini Musiki Özel İlahi Nefesli Çalgısı Osmanlı Klasik Türk Müzik Üflemeli Neyzen Nefes Aletleri
Ney Tasavvuf Müziği Mevlevi İslam Dini Musiki Özel İlahi Nefesli Çalgısı Osmanlı Klasik Türk Müzik Üflemeli Neyzen Nefes Aletleri

NEY VEYA NAY Dini Tasavvufi Sazları. Türk

Klasik Türk müziğinin başlıca üflemeli çalgısı. Terimin kökeni, “kamış” anlamındaki Farsça nây sözcüğüdür. Çalgının yedi perde deliğinden altısı önde, biri arkadadır. Çalgının üflenen ucunda genellikle manda boynuzundan tornada yapılan bir başpare takılır.

Dem sesleri nedir

Osmanlı Devletinde Musiki (Müzik) Sanatı Hakkında
Osmanlı Devletinde Musiki (Müzik) ney Sanatı Hakkında

Kamışın her iki ucuna, çatlamaması için genellikle gümüşten birer parazvane geçirilir. En pest seslere “dem sesleri” denir. Klasik Türk müziğine özgü ara sesler, bazı deliklerin yarım veya çeyrek açılmasıyla elde edilir. Başın hafifçe eğilmesiyle bulunan perdeler de vardır.

Kudüm ile birlikte Mevlevî müziğinin iki ana çalgısını oluşturan ney, çok eski dönemlerden beri dindışı müzikte de çok yaygın olarak kullanılmaktadır.

Padişah 3. Selim Osmanlı Türk Musiki Teori Notasyon Gelişimine Katkıları Mevlevihane Sema Osmanlı Musikisi Mevlevi Ney Nota
Padişah 3. Selim Osmanlı Türk Musiki Teori Notasyon Gelişimine Mevlevihane Sema Osmanlı Musikisi Mevlevi Ney Nota

Ney çeşitleri

Değişik boylarda neyler yapılmış ve bunlara, pestten tize doğru bolahenk, davut, şah, mansur, kızneyi, müstahsen, sipürde gibi özel adlar verilmiştir. Bu adlar, klasik Türk müziğinde akort (ahenk) adları olarak da kullanılır.

On iki boy neyden yedisinin temel sesi ana (natürel) sesler, beşininki ise ise ara seslerdir. Temel sesi bir ara ses olan neylerin adı mabeyn’dir. Bolahenk ve davut gibi çok uzun boylu neylerin yarısı kadar olan ve bir sekizli daha tiz ses veren küçüklerine genel olarak nısfiye denir.

Neyzen İsmail Dede Hamamîzâde İsmail Dede Efendinin Daha Genç çağdaşı Olan Neyzen İsmail Dede Zikir Dervişler Mevlevihane Sema Osmanlı Musikisi
Neyzen İsmail Dede Hamamîzâde İsmail Dede Efendinin Daha Genç çağdaşı Olan Neyzen İsmail Dede Zikir Dervişler Mevlevihane Sema Osmanlı Musikisi

CEVAP VER