Şehrud Osmanlı Türk Müziği Aletleri- Telli Tarihi Musiki Sazı

0
3651
Ehrud Osmanlı Türk Müziği Aletleri Telli Tarihi Musiki Sazı ŞEHRUD Musiki Çalgıları Bilgileri Çeşitleri Tarihi Yapısı Ve Özelik
Ehrud Osmanlı Türk Müziği Aletleri Telli Tarihi Musiki Sazı ŞEHRUD Musiki Çalgıları Bilgileri Çeşitleri Tarihi Yapısı Ve Özelik

Musiki Çalgıları Bilgileri, Çeşitleri Tarihi, Yapısı ve Özelikleri

Organolojinin «kısa saplı lavtalar» arasında incelediği çalgılardandır. Şehrud teriminin kökeni Farsça şâh-i rûd’dur ve “büyük rûd” anlamına gelir.

Fârâbî ve şehrud

Fârâbî’nin (öl. 950) Kitâbü’l-Musiki başlıklı eserindeki şâhrûd çiziminden, tanımlanmak istenen çalgının yapısal özelliklerini anlamak çok güçtür. Şu kadarını belirtmek gerek ki, bu eski şâhrûd, birkaç asır sonraya ait İran minyatürlerinde sık sık karşılaştığımız büyük ud biçimindeki şehruddan tamamen farklıdır.

Öyle anlaşılıyor ki, eski bir çalgı adı, zamanla yeni ve farklı bir çalgıya ad olmuş. İran ve Osmanlı minyatürlerinde en çok betimlenmiş çalgılardan biri olan şehrud, genellikle aşırı büyük çizilmiştir. Bu bakımdan minyatürlerin gerçekçi olmadığı açıktır. Bazı minyatürlerdeki ud benzeri çalgının ise ud mu, şehrud mu olduğunu söylemek güçtür.

Kullanılış Alanlarına Fonksiyonlarına Göre Çalgıların Sınıflandırılması Kopuz Ottomans Empire Türk Musiki Osmanlı Klasik Turk Müziği Tüm Konser Toplu Müzik Enstrümanlar çeşitleri
Kullanılış Alanlarına Fonksiyonlarına Göre Çalgıların Sınıflandırılması Kopuz Ottomans Empire Türk Musiki Osmanlı Klasik Turk Müziği Tüm Konser Toplu Müzik Enstrümanlar çeşitleri

İran ve Osmanlı şehrudları arasında, yapı bakımından önemli bir fark görülmüyor. Ama minyatürlerden, İran’da sapı aşağıya doğru eğ

Türk Musiki Osmanlı Klasik Turk Müziği Tüm Konser Toplu Müzik Enstrümanlar çeşitleri çal Müzikal Aletleri çalgısı çalgılar Aleti çalgı çalmak Music Eski Tarihi Bilgi Turkish
Türk Musiki Osmanlı Klasik Turk Müziği Tüm Konser Toplu Müzik Enstrümanlar çeşitleri çal Müzikal Aletleri çalgısı çalgılar Aleti çalgı çalmak Music Eski Tarihi Bilgi Turkish

ilerek, Osmanlılarda ise tersine, yukarı kaldırılarak çalındığı anlaşılıyor.

CEVAP VER