Tanbur-Tambur Musiki Sazları Bilgileri, Çeşitleri Tarihi, Yapısı ve Özelikleri

0
6976
Tanbur Tambur Musiki Sazları Bilgileri Çeşitleri Tarihi Yapısı Özelikleri TANBUR TAMBUR Tarihi Osmanlı Türk Müziği Aleti Yaylı Musiki Enstrumanları
Tanbur Tambur Musiki Sazları Bilgileri Çeşitleri Tarihi Yapısı Özelikleri TANBUR TAMBUR Tarihi Osmanlı Türk Müziği Aleti Yaylı Musiki Enstrumanları

Klasik Türk müziğinin en önemli telli ve mızraplı çalgısıdır. Aslı Arapça “tunbur” olan sözcüğün, Sümer dilinde gene yarı küremsi gövdeli ve uzun saplı bir telli çalgının adı olan “pantur” dan geldiği kabul edilir.

Sözcük sonraları İran’da ve Orta Asya’da, daha çok bağlamaya benzeyen armudi gövdeli, uzun saplı çalgıların adı olarak kullanılmıştır. Asya Türklerinin bugün de kullandıkları benzer çalgılar tambura, dombra gibi adlar taşır.

Tanburun gövdesi, ahşap dilimlerin yan yana yapıştırılmasıyla elde edilen bir yarım küre biçimindedir ve çapı 35 cm kadardır. Perde bağları eskiden bağırsak kirişten yapılırdı. Günümüzde, Necdet Yaşar dışında hemen hemen bütün tanburiler, perdelerini naylon telle bağlatmaktadır.

Klasik Türk Osmanlı Müziği Enstrümanları Musiki Sazları Müzisyen Resim Çalgı Sazı Nota Osmanlı Music Instrument Sazları Musiki Nedir Müzik Çalgıları Eserleri
Klasik Türk Osmanlı Müziği Enstrümanları Musiki Sazları Müzisyen Resim Çalgı Sazı Nota Osmanlı Music Instrument Sazları Musiki Nedir Müzik Çalgıları Eserleri

Tanburun perde sayısı ve telleri

Tanburun perde sayısı 45–55 arasında değişir. Günümüzde tanbura genellikle yedi tel takılmaktadır. Ama XVIII. ve XIX. yüzyıl tanburlarında sekiz tel vardı. Son yıllarda bazı tanburiler sekiz telli tanburlar yaptırmaktadır.

Son büyük Tambur virtüozu Kimdir? Tanburî Cemil Bey

Son büyük lavta virtüozlarından olan Tanburî Cemil Bey (1873-1916) dir. Tanburun önemli melodi çalgısına dönüşmesinde ve gelişmesinde önemli rol oynadı.

Türk Musiki Osmanlı Klasik Turk Müziği Tüm Konser Toplu Müzik Enstrümanlar çeşitleri çal Müzikal Aletleri çalgısı çalgılar Aleti çalgı çalmak Music Eski Tarihi Bilgisi Turkish Kopya
Türk Musiki Osmanlı Klasik Turk Müziği Tüm Konser Toplu Müzik Enstrümanlar çeşitleri çal Müzikal Aletleri çalgısı çalgılar Aleti çalgı çalmak Music Eski Tarihi Bilgisi Turkish Kopya

CEVAP VER