İslami Tasavvufi Sufi Yorumları Nedir? Nakşibendi Tarikatı

0
3818
Tasavvuf Nakşibendilik Nakşibendi Tarikatı Zikri İslami Tasavvufi Sufi Düşünce Akımları Tarikatlar Önemli Kişiler Kimdir Nedir Zikir
Tasavvuf Nakşibendilik Nakşibendi Tarikatı Zikri İslami Tasavvufi Sufi Düşünce Akımları Tarikatlar Önemli Kişiler Kimdir Nedir Zikir

İslam Tasavvuf -Sufi  Tarikatları; Nakşibendi Tarikatı

Tasavvuf nedir?
 İslam dininde yer alan ahlaki esasları hayata geçirmeyi amaçlayan, Peygamber Efendimizin sünnetine dayalı bir hayat tarzını yaşam biçimi haline getirmeyi ilke edinen ilim dalıdır.
Mutasavvıf Kimdir??

Tasavvufi hayat tarzını benimsemiş ve yaşam tarzı haline getirmiş kişi.

İslam’ın ilk dönemlerinde tasavvufi yorumlar yoktu. Çünkü o zamanlar Müslümanlar sade ve gösterişten uzak bir hayat yaşıyorlar, Peygamber Efendimizin sade yaşamını bizzat gördükleri için lüksten, gösterişten uzak duruyorlardı. Ayrıca sahabe efendilerimiz Kur’an ahlakını titizlikle uygulamaya çalışıyorlardı. Çünkü gözlerinin önünde en büyük örnek olan Peygamberimiz vardı.

Osmanlı İslam Tasavvuf Sufi Düşünceleri Tarikatları Din Nedir Zikir Derviş Mevlevihane Sema Mevlevi Ney Neyzen Mevlana
Osmanlı İslam Tasavvuf Sufi Düşünceleri Tarikatları Din Nedir Zikir Derviş Mevlevihane Sema Mevlevi Ney Neyzen Mevlana

Osmanlı İslami Tasavvufi – Sufi  Düşünce Tarikatları Nelerdir?

Tasavvufi yorumlar Ne zaman nasıl ortaya çıktı:
1- Peygamberimizin vefatından sonra İslam topraklarının genişlemesi ve fetihlerin etkisiyle Müslümanlar zenginleşti.
2- Bu durumun sonucunda İslam dünyasında lüks ve gösteriş arttı.
3- Bunu farkeden bazı İslam alimleri, Hz. Peygamber’in ve sahabelerin dönemindeki hayat tarzına tekrar dönülmesi konusunda eğitici ve öğretici çalışmalar yaptılar, görüşler sundular.
4- Bu görüşler; dünya malının büyüsüne kapılmamak, mal zenginliği yerine gönül zenginliği, nefsi terbiye etmek gibi Kur’an ahlakında yer alan ilkelerdi.
5- Zamanla bu görüşler doğrultusunda tasavvufi yorumlar oluştu.

Önemli İslami Tasavvufi  Tarikatler (Yorumlar) nelerdir?

  1. Yasevilik
  2. Kadirilik
  3. Nakşibendilik,
  4. Mevlevilik

NAKŞIBENDILIK TARİKATI HAKKINDA BİLGİLER

 Nakşibend kelimesi anlamı nedir?

Farsça’da (İran dili) nakış yapan anlamındadır. Muhammed Bahauddin hazretleri tasavvufu insanların kalbine nakış nakış işlediği için kendisine bu lakap verilmiştir.

Nakşibendilik, Muhammed Bahauddin Nakşibend‘in (öl.1389) görüş ve düşüncelerine dayanan tasavvuf ekolüdür.

Muhammed Bahauddin Nakşibend, Buhara yakınlarındaki Kasr-ı Arifan köyünde dünyaya geldi. Döneminin alimlerinden ve mutasavvıflarından ilim tahsil etti. İlmiyle, takvasıyla, sade yaşantısı ve güzel ahlakıyla herkes tarafından sevilip sayılan bir kişi oldu. Ayrıca o mütevazi bir insandı. Haramlardan son derece sakınırdı. Hediyeleşmeye önem verir, kendisine gelen hediyeleri karşılıksız bırakmazdı.

Nakşibendiliğin önemli bazı ilkeleri:
1- İnsan helal çerçevesinde dünya nimetlerinden yararlanmalı, günlük işlerini aksatmamalıdır. Ancak Allah’a karşı kulluk görevlerini asla ihmal etmemelidir.
2- Daima Allah’ı zikretmeli, O’nu hatırından çıkarmamalıdır.
3- Allah’ın emir ve yasaklarına uymakta titiz davranmalıdır.
4- Allah’ın tüm yarattığı canlılara iyilik etmelidir.
5- İbadete devam etmeli, her işte Allah’ın rızasını gözetmelidir.
6- İç ve dış dünyasını her türlü kusurdan arındırmalıdır.
7- Nakşibendiliğin en temel ilkelerinden biri “Halk içinde Hak ile beraber olmak”tır…

CEVAP VER