Mevlana ve Mevlevilik Tarikatı Nedir? Mevlevihaneler

0
14074
Mevlana Kimdir Hayatı Edebi Kişiliği Eserleri Tasavvuf Müziği Nedir Zikir Derviş Sema Mevlevilik Tarikatı Nedir Mevlevihaneler
Mevlana Kimdir Hayatı Edebi Kişiliği Eserleri Tasavvuf Müziği Nedir Zikir Derviş Sema Mevlevilik Tarikatı Nedir Mevlevihaneler

İslami Tasavvufi Sufi Yorumları Nedir? Mevlevilik Tarikatı ve Mevlevihaneler

Tasavvuf nedir?

 İslam dininde yer alan ahlaki esasları hayata geçirmeyi amaçlayan, Peygamber Efendimizin sünnetine dayalı bir hayat tarzını yaşam biçimi haline getirmeyi ilke edinen ilim dalıdır.
Mutasavvıf nedir?

Tasavvufi hayat tarzını benimsemiş ve yaşam tarzı haline getirmiş kişi.

İslam’ın ilk dönemlerinde tasavvufi yorumlar yoktu. Çünkü o zamanlar Müslümanlar sade ve gösterişten uzak bir hayat yaşıyorlar, Peygamber Efendimizin sade yaşamını bizzat gördükleri için lüksten, gösterişten uzak duruyorlardı. Ayrıca sahabe efendilerimiz Kur’an ahlakını titizlikle uygulamaya çalışıyorlardı. Çünkü gözlerinin önünde en büyük örnek olan Peygamberimiz vardı.

Osmanlı İslam Tasavvuf Sufi Düşünceleri Tarikatları Din Nedir Zikir Derviş Mevlevihane Sema Mevlevi Ney Neyzen Mevlana

Osmanlı İslam Tasavvuf Sufi Düşünceleri Tarikatları Din Nedir Zikir Derviş Mevlevihane Sema Mevlevi Ney Neyzen Mevlana

1- Peygamberimizin vefatından sonra İslam topraklarının genişlemesi ve fetihlerin etkisiyle Müslümanlar zenginleşti.
2- Bu durumun sonucunda İslam dünyasında lüks ve gösteriş arttı.
3- Bunu farkeden bazı İslam alimleri, Hz. Peygamber’in ve sahabelerin dönemindeki hayat tarzına tekrar dönülmesi konusunda eğitici ve öğretici çalışmalar yaptılar, görüşler sundular.
4- Bu görüşler; dünya malının büyüsüne kapılmamak, mal zenginliği yerine gönül zenginliği, nefsi terbiye etmek gibi Kur’an ahlakında yer alan ilkelerdi.
5- Zamanla bu görüşler doğrultusunda tasavvufi yorumlar oluştu.

Önemli İslami Tasavvufi  Tarikatler (Yorumlar) nelerdir?

  1. Yasevilik
  2. Kadirilik
  3. Nakşibendilik,
  4. Mevlevilik

MEVLEVİLİK TARİKATI HAKKINDA BİLGİLER

Tasavvuf Nakşibendilik Nakşibendi Tarikatı Zikri İslami Tasavvufi Sufi Düşünce Akımları Tarikatlar Önemli Kişiler Kimdir Nedir Zikir
Tasavvuf Nakşibendilik Nakşibendi Tarikatı Zikri İslami Tasavvufi Sufi Düşünce Akımları Tarikatlar Önemli Kişiler Kimdir Nedir Zikir
 Büyük Türk mutasavvıfı Mevlana Celaleddin Rumi’nin (öl.1273) görüş ve düşüncelerine dayanan tasavvuf ekolüdür. Mevlana hazretleri 1207 yılında Belh şehrinde dünyaya geldi.
Babası sultanu’l-ulema (alimler sultanı) Sultan Veled, annesi Mü’mine Hatun’dur. Mevlana küçük yaşlarda iken ailesi ile birlikte Anadolu’ya göç etti ve Konya şehrinde yaşamaya başladı. İlk tahsilini babasından aldı. Daha sonra Halep, Şam, Konya gibi zamanın önemli ilim merkezlerinde eğitim gördü. Zamanının bütün ilim dallarında kendini çok iyi yetiştirdi. Büyük medreselerde dersler okuttu, çok talebeler yetiştirdi. Görüşleriyle, düşünceleriyle ve eserleriyle geniş halk kitleleri üzerinde derin etkiler bıraktı. 66 yaşında Konya’da vefat etti. Mezarı Konya’dadır.

Sultan Veled Mevlana’nın Oğlu Mevlevilik Tarikatı Kurucusu.Kimdir Musikişinas Şair Mevlevi BestekarHayatı Edebi Kişiliği Şiirleri Besteleri Eserleri
Sultan Veled Mevlana’nın Oğlu Mevlevilik Tarikatı Kurucusu.Kimdir Musikişinas Şair Mevlevi BestekarHayatı Edebi Kişiliği Şiirleri Besteleri Eserleri

Mevlana, insanların eğitimi üzerinde önemle dururdu. O, güzel ahlaklı insanlardan oluşmuş huzurlu bir toplumun eğitim sayesinde mümkün olacağını belirtmiştir. Mevlevilikte “sema” töreninin önemli bir yeri vardır.

Sema: Ney ve nısfiye gibi müzik aletleri eşliğinde elleri iki yana açıp dönerek yapılan zikir.

Önemli eserleri: Mesnevi, Divan-ı Kebir, Fihi ma fih.

Eyh Galip Kimdir Hayatı Edebi Kişiliği Eserleri Şiirleri Galata Mevlevihanesi Şeyh Galib Türbesi 2
Eyh Galip Kimdir Hayatı Edebi Kişiliği Eserleri Şiirleri Galata Mevlevihanesi Şeyh Galib Türbesi 2

Mevleviliğin önemli bazı ilkeleri:
1- İnsanları sevmek ve hoşgörülü olmak
2- Başkalarının ayıplarını yüzlerine vurmamak
3- Din, dil, ırk ayrımı yapmadan bütün insanları sevmek
4- İnsana değer vermek
5- Gönlümüzü kötü huylardan arındırmak
6- İbadetleri samimi bir şekilde yerine getirmek

Ney Tasavvuf Müziği Mevlevi İslam Dini Musiki Özel İlahi Nefesli Çalgısı Osmanlı Klasik Türk Müzik Üflemeli Neyzen Nefes Aletleri
Ney Tasavvuf Müziği Mevlevi İslam Dini Musiki Özel İlahi Nefesli Çalgısı Osmanlı Klasik Türk Müzik Üflemeli Neyzen Nefes Aletleri

CEVAP VER