Mevlevi – Mevlevilik Nedir? Mevlana Görüş ve Tasavvufî Düşünceleri

0
7273
Mevlevi Mevlevilik Nedir. Mevlana Görüş Tasavvufî Düşünceleri Tarikatı Celaleddin Rumi Görüş Ve Tasavvufî Düşünceleri üzerine Gelişen Tarikatı Turkey Konya
Mevlevi Mevlevilik Nedir. Mevlana Görüş Tasavvufî Düşünceleri Tarikatı Celaleddin Rumi Görüş Ve Tasavvufî Düşünceleri üzerine Gelişen Tarikatı Turkey Konya

Mevlevi – Mevlevilik Nedir. Mevlana C

Mevlevilik (Osmanlı Türkçesi: مولويه – Mevleviyye), 13. yüzyılda yaşamış Mevlana Celaleddin Rumi’nin görüşleri ve tasavvufi düşünceleri üzerine, kendisinin ölümünün ardından gelişen tarikat.

Mevlevilik (Osmanlı Türkçesi: مولويه – Mevleviyye), 13. yüzyılda yaşamış Mevlana Celaleddin Rumi’nin görüşleri ve tasavvufi düşünceleri üzerine, kendisinin ölümünün ardından gelişen tarikat.

Mevlevi – Mevlevilik Tarihi

Mevlana bir tarikat kurmamış olsa da bunun temellerini attı. Dostlarıyla birlikte sohbet toplantıları düzenler, bu toplantılarda dini konuşmalar yapılır, müzik dinlenir, sema yapılır ve zikredilirdi. Zamanla Mevlana’nın fikirleri yayıldı ve toplantılarına katılmak isteyenlerin sayısı arttı. Bu kişilerin bazıları İran ve Arabistan gibi yabancı ülkelerden geliyorlardı. Mevlana, toplantılara düzen vermek için bazı kurallar koydu. Bu düzen, Mevlevilik tarikatı ritüellerinin kökenini oluşturacaktı. Gönül dostu Şems’i kaybettikten sonra Mesnevi’yi yazdırır. Oğlu Sultan Veled, talebesi Hüsamettin Çelebi ve ardından gelenler bunu geliştirip önce Anadolu’ya daha sonra da diğer yörelere yaymışlardır. Mevlana’nın torunlarından biri de Kütahya’da Dönenler Camii’nde yatmaktadır.

Osmanlı Sultanı II. Mahmud Dönemi Mevlevilik Ve Mevlevihaneler Zikir Dervişler Sema Osmanlı Musikisi Mevlevi
Osmanlı Sultanı II. Mahmud Dönemi Mevlevilik Ve Mevlevihaneler Zikir Dervişler Sema Osmanlı Musikisi Mevlevi

Mevlana’nın oğlu Sultan Veled postnişin (şeyh) olduktan sonra bir tarikat merkezi (tekke) inşa edildi. Bu tekkede Kur’an ve Mesnevi okunuyordu. Böylece mevlevilik, sufi tarikatlardan biri haline geldi. Mevlana’nın, yakınları ve dostlarının defnedilmiş olduğu Konya’daki Yeşil Kubbe (Kubbe-i Hadra), tarikatın manevi merkezi halini aldı. Bugün de pek çok müslüman bu türbeyi ve yanındaki tekkeyi ziyaret etmektedir.

Mevleviliğinin başlangıcında sema ayini, dervişlerin vecde gelmesiyle başlıyordu. Ulu Arif Çelebi zamanında semadan önce Kur’an ve gazeller okunmaya başladı. Sema ayini Mukabele denilen günümüzdeki şeklini 15. yüzyılda Pir Adil Çelebi zamanında aldı.
Ayrıca bakınız: Necmüddin Kübra, Bahaeddin Veled, Celaleddin Rûmi, Şems-i Tebrizi ve Sultan Veled

Mevlevi – Mevlevilik Ritüelleri

Mevleviliğin gelişmiş bir adap ve kural sistemi vardır. Misal, ortak tabaktan yemek yeniyorsa kaşığın bir tarafı ile yemek alınır, diğer tarafı ile yemek yenir. Kaşığın ağıza değen kısmının yemeğe değmemesine özen gösterilir. Ayrıca alemdeki tüm varlıkların Allah’ın birer parçaları olduğu varsayılarak onlara değer verilirdi. Örneğin; kaşık öpülerek yemeğe başlanır, sırtlarına giydikleri yelekler öpülerek giyilirdi. Mevlevilikte de diğer tarikatlarda olduğu gibi yün giyilir, bu da maddi ve özellikle manevi fakirliğin bir gösteriliş şeklidir.

Mevlevîlik Ve Yeniçeri Ocağının Kapatılması. Galata Mevlevihane Sema Osmanlı Mevlevi Ney Neyzen
Mevlevîlik Ve Yeniçeri Ocağının Kapatılması. Galata Mevlevihane Sema Osmanlı Mevlevi Ney Neyzen

Felsefe

Mevlana’nın tasavvufu, sırf mistik ve idealist bir tasavvuf olmayıp mahdut varlıktan, ferdiyetten ve ferdi ihtiraslardan tamamiyle sıyrılmak ve halka, topluluğa yayılmak sûretiyle tecelli eden ve sosyal hayatta sınırsız bir sevgi, insani bir görüş ve mutlak bir birlik halinde, moral sahadaysa herkesin kendisini, bir kamile uymak suretiyle ıslahı ve umumi olarak hayra, güzele ve iyiye doğru bir gidiş, insani bir terbiye halinde tezahür eden ve böylece de realitede ameli karaktere sahip olan bir tasavvuftur.

İslam felsefesi olarak da bilinen tasavvufta mevlana ve mevleviliğin önemi büyüktür.

insan odaklı olup hoşgörüye, güzele ve ihlasa yöneliktir, pes etme yoktur pişman olma ve affetme vardır.

2. Mahmud Mevlana Dergahı Ve Mevlevihane Tamirleri. Mevlevi Dergahları. Derviş Dede Mekanı
2. Mahmud Mevlana Dergahı Ve Mevlevihane Tamirleri. Mevlevi Dergahları. Derviş Dede Mekanı

MEVLEVi TARIKAT SILSILESI

Mevlevilik Altın Zinciri (I. silsilesi)

• Ahmed Mahmud Muhammed Mustafa
• Ali bin Ebu Talib
• Hasan bin Ali
• Hüseyin bin Ali
• Ali Zeyn el-ab-ı Din
• Muhammed el-Bakır
• Caʿfer es-Sadık
• Musa el-Kazım
• Ali er-Rıza
• Maruf-u Kerhi
• Seri-i Sekati
• Cüneyd-i Bağdadi
• Ebû Osman Mağribi
• Ebû Ali Rubari
• Ebû Ali Katib
• Şeyh Ebû’l Kasım Gurgani
• Ebû’l Necip Abdul Kahar Sühreverdi
• Bitlisli Ammar-ı Yasir
• Şeyh Necm-ed-Din-i Kübra
• Sultan’ûl Ulema Muhammed Baha-ed-Din Veled
• Seyyid Burhan-ed-Din Muhakkık-ı Tirmizi
• Şems-i Tebrizi
• Celaleddin Rûmi
• Sultan Veled

Osmanlı Sultanı II. Mahmud Dönemi Mevlevilik Ve Mevlevihaneler Zikir Dervişler Sema Osmanlı Musikisi Mevlevi
Osmanlı Sultanı II. Mahmud Dönemi Mevlevilik Ve Mevlevihaneler Zikir Dervişler Sema Osmanlı Musikisi Mevlevi

Mevlevilik Altın Zinciri (II. silsilesi)

• Ahmed Mahmud Muhammed Mustafa
• Ali bin Ebu Talib
• Hasan-ı Basri
• Habib-i Acemi
• Davud-u Tai
• Maruf-u Kerhi
• Seri-i Sekati
• Cüneyd-i Bağdadi
• Ebu Bekr-i Şibli
• Muhammed Zeccac
• Ebû Bekir Nessac
• Ahmed Gazali
• Ahmed Hatibi
• Şems-ül Eimme Serahsi
• Sultan’ûl Ulema Muhammed Baha-ed-Din Veled
• Seyyid Burhan-ed-Din Muhakkık-ı Tirmizi
• Şems-i Tebrizi
• Celaleddin Rûmi
• Sultan Veled

Galata Kulekapı Mevlevihanesi Nerededir Ve Bilgileri Galata Kulekapı Mevlevihanesi Tarihçesi Mimarisi Şeyhleri Dervişleri Whirling Dervishes In Galata Mawlawi House
Galata Kulekapı Mevlevihanesi Nerededir Ve Bilgileri Galata Kulekapı Mevlevihanesi Tarihçesi Mimarisi Şeyhleri Dervişleri Whirling Dervishes In Galata Mawlawi House

CEVAP VER