Mevlevihane, Mevlevi Tarikatı Tekkeleri Nedir ve Nerelerdedir

0
2888
Mevlevihane Mevlevi Tarikatı Tekkeleri Nedir Nerelerdedir Mevlevilik Tasavvufi Düşünceleri Kurulu Tarikatt
Mevlevihane Mevlevi Tarikatı Tekkeleri Nedir Nerelerdedir Mevlevilik Tasavvufi Düşünceleri Kurulu Tarikatt

Mevlevihane, Mevlevi tarikatına mahsus tekkelere verilen addır.

XIII. asırda Mevlânâ Celâleddin Rûmi’nin oğlu Sultan Veled tarafından kurulan, fikirlerinden etkilenen Mevlevî tarikatına mensup mevlevîlerin zikir ve devran âyinleri yaptıkları tekkedir. Mevlevihanelerin en büyüğü, tarikatın merkezi olan Konya’daki mevlevihane idi.

Mevlevihaneler genellikle külliye biçiminde planlanmış olup, merkezinde semahane, çevresinde türbe, mezarlık, Meydan-ı Şerif ve mescid yer almaktadır.

Osmanlı saltanatının tarihe karıştığı sıralardaki hududu içinde Konya’dan sonra İstanbul, Manisa ve Gelibolu’dakiler gelirdi.

İstanbul’da birçok mevlevihane vardı. Bunlar Galata, Yenikapı gibi bulundukları mevkilerin isimleriyle anılırdı.

Mevlevihaneler diğer tarikatlara ait tekkelerden az çok farklı idi.

Sultan Veled Mevlana’nın Oğlu Mevlevilik Tarikatı Kurucusu.Kimdir Musikişinas Şair Mevlevi BestekarHayatı Edebi Kişiliği Şiirleri Besteleri Eserleri
Sultan Veled Mevlana’nın Oğlu Mevlevilik Tarikatı Kurucusu.Kimdir Musikişinas Şair Mevlevi BestekarHayatı Edebi Kişiliği Şiirleri Besteleri Eserleri

MEVLEVİHANELER İSİMLERİ, YERLERİ LİSTESİ

Dünya genelelinde yer alan mevlevihanelerin listesi aşağıdaki gibidir:

Mevlevihaneler Tasavvuf Müzik Ve Musiki Eğitimi Mevlevihanelerde Tasavvufi Müzikleri Ve Musikiler Eğitim Terbiyesi Sema Dervis
Mevlevihaneler Tasavvuf Müzik Ve Musiki Eğitimi Mevlevihanelerde Tasavvufi Müzikleri Ve Musikiler Eğitim Terbiyesi Sema Dervis
 • Afyonkarahisar Mevlevihanesi
 • Ankara Mevlevihanesi
 • Antalya Mevlevîhânesi
 • Atina Mevlevihanesi (Yunanistan)
 • Bahariye Mevlevihanesi (Eyüp)
 • Çankırı Mevlevihanesi
 • Çorum Mevlevihanesi
 • Edirne Mevlevihanesi
 • Eskişehir Mevlevihanesi
 • Filibe Mevlevihanesi (Bulgaristan)
 • Galata Mevlevihanesi

  Mevlevîlik Ve Yeniçeri Ocağının Kapatılması. Galata Mevlevihane Sema Osmanlı Mevlevi Ney Neyzen
  Mevlevîlik Ve Yeniçeri Ocağının Kapatılması. Galata Mevlevihane Sema Osmanlı Mevlevi Ney Neyzen
 • Gaziantep Mevlevihanesi
 • Gelibolu Mevlevihanesi
 • Halep Mevlevihanesi
 • Hanya Mevlevihanesi (Girit)
 • Humus Mevlevihanesi (Suriye)
 • İzmir Tire Mevlevihanesi
 • Kahire Mevlevihanesi (Mısır)
 • Karaman Mevlevihanesi
 • Kasımpaşa Mevlevihanesi (Beyoğlu)
 • Kastamonu Mevlevihanesi
 • Kayseri Mevlevihanesi
 • Kırım Gözleve Mevlevihanesi (Ukrayna)
 • Kilis Mevlevihanesi
 • Konya Mevlevihanesi (Konya Mevlana Dergâhı)
 • Kudüs Mevlevihanesi (İsrail)
 • Kütahya Mevlevihanesi
 • Lefkoşa Mevlevihanesi
 • Manisa Mevlevihanesi
 • Muğla Mevlevihanesi
 • Niğde Mevlevihanesi
 • Peç (Peçoy) Yalovalı Hasan Paşa Mevlevihanesi (Macaristan)

  2. Mahmud Mevlana Dergahı Ve Mevlevihane Tamirleri. Mevlevi Dergahları. Derviş Dede Mekanı
  2. Mahmud Mevlana Dergahı Ve Mevlevihane Tamirleri. Mevlevi Dergahları. Derviş Dede Mekanı
 • Priştina Mevlevihanesi (Kosova)
 • Samsun Mevlevihanesi
 • Saraybosna İsa Bey Mevlevihanesi
 • Selanik Mevlevihanesi (Yunanistan)
 • Şam Mevlevîhânesi
 • Şanlıurfa Mevlevihanesi
 • Tokat Mevlevihanesi
 • Trablusşam Mevlevihanesi (Lübnan)
 • Trebbus Mevlevihanesi (Almanya)
 • Üsküdar Mevlevihanesi (Üsküdar)
 • Üsküp Mevlevihanesi (Makedonya)
 • Yenikapı Mevlevihanesi (Zeytinburnu)
 • Yenişehir Larissa Mevlevihanesi (Yunanistan)

  Osmanlı Sultanı II. Mahmud Dönemi Mevlevilik Ve Mevlevihaneler Zikir Dervişler Sema Osmanlı Musikisi Mevlevi
  Osmanlı Sultanı II. Mahmud Dönemi Mevlevilik Ve Mevlevihaneler Zikir Dervişler Sema Osmanlı Musikisi Mevlevi

 

CEVAP VER