Sultan Veled Kimdir? Musikişinas, Şair, Mevlevi ve Bestekar

0
1940
Sultan Veled Mevlana’nın Oğlu Mevlevilik Tarikatı Kurucusu.Kimdir Musikişinas Şair Mevlevi BestekarHayatı Edebi Kişiliği Şiirleri Besteleri Eserleri
Sultan Veled Mevlana’nın Oğlu Mevlevilik Tarikatı Kurucusu.Kimdir Musikişinas Şair Mevlevi BestekarHayatı Edebi Kişiliği Şiirleri Besteleri Eserleri

Sultan Veled Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Şiirleri, Besteleri, Eserleri

Sultan Veled’in babası Mevlâna Celâleddin, annesi Şerafeddin Lalâ-yı Semerkandi’nin kızı Gevher Hatun’dur.

24 Nisan 1226 tarihinde Karaman’da o zamanki adı ile Lârende de doğdu. İlk öğrenimini babasından gördü. Eflâki’ye göre kardeşi ile birlikte yüksek öğrenim için Şam’a gönderildi. Ama o asıl öğrenimini babasının “Âlimler Meclisi”nde yapılan bilimsel toplantılarda tamamladı. Çok mükemmel Arapça, Farsça, dini ilimler ve tasavvuf öğrendi.
Babasının ölümünden sonra postnişinliği kabul etmeyerek, Mevlâna’nın sevdiği ve güvendiği kimselerin “Şeyh” olmasını istedi. 1298’de postnişin oluncaya kadar tarikatın teşkilatlanmasına çalıştı. Mevleviliğin usûl ve kurallarını düzene soktu. Bütün ömrü boyunca babasının sevdiği insanlara saygı göstermiş ve onlara bağlı kalmıştır. Tebrizli Şemseddin’i Şam’dan getirirken atının yanında yaya olarak yürüdüğü söylenir.

Selâhaddin Zerkûb’un kızı Fatma Hatun’la evlendi. Bu ve daha sonra evlendiği iki eşinden altı çocuğu oldu. 11 Kasım 1312 tarihinde 86 yaşında öldü ve Mevlâna Türbesi’ne defnedildi. Vasiyeti gereğince cenaze namazını Mecd al-Din al-Aksarayi kıldırdı.

Eserlerinde babasının başarısız taklitçisi olarak görülür. Şiirlerinin sanat değeri düşüktür. Bunların arasında dört yüz beyte yaklaşan Türkçe şiirler vardır ve babasından Türkçe’ye yer vermesiyle ayrılır. Bu durum belki de onun uzun ömrü içinde değişen Türk dünyasında, Türkçe’nin kendini kabul ettirmesinden ileri gelmiştir.

Mevlevihaneler Tasavvuf Müzik Ve Musiki Eğitimi Mevlevihanelerde Tasavvufi Müzikleri Ve Musikiler Eğitim Terbiyesi Sema Dervis
Mevlevihaneler Tasavvuf Müzik Ve Musiki Eğitimi Mevlevihanelerde Tasavvufi Müzikleri Ve Musikiler Eğitim Terbiyesi Sema Dervis

Şiirlerine karşılık düz yazısı daha sağlam, özentisiz ve sanatlıdır. Farsça olarak yazdığı divanı büyük çapta bir divan değildir. İptidanâme, İntibanâme, Rebabnâme adında üç uzun mesneviden ibaret Farsça eserinden başka maarif adında düz yazı ile yazılmış bir eseri daha var. Manzum eserlerinin arasında yirmi beyit Rumca şiire de rastlanmıştır.

Sultan Veled babasının mûsikiye verdiği önem sonucu, çağının mûsiki ustalarından ders alarak yetişmiş ve Rebab çalmayı bellemiş bir kimsedir.

Bestekârlık yaptığı da ileri sürülmüş “Sultan Veled Devri” adı verilen Acem makamındaki peşrev ile üç hâneli ve yürük semâi usûlü ile bestelenmiş ırak makamındaki saz semâisi ona izafe edilmiştir.

Mevlevi Mevlevilik Nedir. Mevlana Görüş Tasavvufî Düşünceleri Tarikatı Celaleddin Rumi Görüş Ve Tasavvufî Düşünceleri üzerine Gelişen Tarikatı Turkey Konya
Mevlevi Mevlevilik Nedir. Mevlana Görüş Tasavvufî Düşünceleri Tarikatı Celaleddin Rumi Görüş Ve Tasavvufî Düşünceleri üzerine Gelişen Tarikatı Turkey Konya

Eğer bu doğru ise, bu eserler saz mûsikimizin en eski örneklerindendir. “Şem’i rûhuna cismini pervane düşürdüm” güfteli segâh makamındaki ilâhi de Sultan Veled’e isnad edilir.

Sultan Veled 1226 1312 Sultan Veled Mevlana’nın Oğlu Ve Mevlevilik Tarikatı Kurucu Sultan Veled Kimdir Edebi Kişiliği Ve Eserleri
Sultan Veled 1226 1312 Sultan Veled Mevlana’nın Oğlu Ve Mevlevilik Tarikatı Kurucu Sultan Veled Kimdir Edebi Kişiliği Ve Eserleri

CEVAP VER