Tasavvufi Sufi Tarikatları: Kadirilik Tarikatı ve Abdülkadir Geylani

0
4603
Kadirlik Tarikatı Kadiri Zikri İslami Tasavvufi Sufi Düşünce Akımları Tarikatlar Önemli Kişiler Kimlerdir Nedir Zikir
Kadirlik Tarikatı Kadiri Zikri İslami Tasavvufi Sufi Düşünce Akımları Tarikatlar Önemli Kişiler Kimlerdir Nedir Zikir

Önemli İslami Tasavvufi Sufi Düşünceleri: Kadirilik Tarikatı Nedir? Abdülkadir Geylani Kimdir?

Osmanlı İslami Tasavvufi-Sufi  Düşünce Tarikatları Nelerdir?

Tasavvuf nedir?

 İslam dininde yer alan ahlaki esasları hayata geçirmeyi amaçlayan, Peygamber Efendimizin sünnetine dayalı bir hayat tarzını yaşam biçimi haline getirmeyi ilke edinen ilim dalıdır.
Mutasavvıf Kime Denir?

Tasavvufi hayat tarzını benimsemiş ve yaşam tarzı haline getirmiş kişiye denir.

İslam’ın ilk dönemlerinde tasavvufi yorumlar yoktu. Çünkü o zamanlar Müslümanlar sade ve gösterişten uzak bir hayat yaşıyorlar, Peygamber Efendimizin sade yaşamını bizzat gördükleri için lüksten, gösterişten uzak duruyorlardı. Ayrıca sahabe efendilerimiz Kur’an ahlakını titizlikle uygulamaya çalışıyorlardı. Çünkü gözlerinin önünde en büyük örnek olan Peygamberimiz vardı.

Tasavvufi yorumlar Ne zaman nasıl ortaya çıktı:
1- Peygamberimizin vefatından sonra İslam topraklarının genişlemesi ve fetihlerin etkisiyle Müslümanlar zenginleşti.
2- Bu durumun sonucunda İslam dünyasında lüks ve gösteriş arttı.
3- Bunu farkeden bazı İslam alimleri, Hz. Peygamber’in ve sahabelerin dönemindeki hayat tarzına tekrar dönülmesi konusunda eğitici ve öğretici çalışmalar yaptılar, görüşler sundular.
4- Bu görüşler; dünya malının büyüsüne kapılmamak, mal zenginliği yerine gönül zenginliği, nefsi terbiye etmek gibi Kur’an ahlakında yer alan ilkelerdi.
5- Zamanla bu görüşler doğrultusunda tasavvufi yorumlar oluştu.

Osmanlı İslam Tasavvuf Sufi Düşünceleri Tarikatları Din Nedir Zikir Derviş Mevlevihane Sema Mevlevi Ney Neyzen Mevlana
Osmanlı İslam Tasavvuf Sufi Düşünceleri Tarikatları Din Nedir Zikir Derviş Mevlevihane Sema Mevlevi Ney Neyzen Mevlana

Önemli İslami Tasavvufi  Tarikatler (Yorumlar) nelerdir?

  1. Yasevilik
  2. Kadirilik
  3. Nakşibendilik,
  4. Mevlevilik

KADIRİLİK TARİKATI HAKKINDA BİLGİLER:

Abdülkadir Geylani’nin (öl. 1169) görüş ve düşüncelerine dayanan tasavvuf ekolüdür. Abdülkadir Geylani Peygamberimizin soyundan gelmekte olup İran’ın Geylan kasabasında doğdu. Küçük yaşlardan itibaren ilim tahsiline başladı. İlk eğitimini Geylan’da aldı. Ardından devrin önemli ilim  ve kültür merkezlerinden Bağdat’a giderek orada meşhur alimlerden ilim tahsil etti. Önce Kur’an’ı ezberledi. Sonra da tefsir, hadis, fıkıh, kelam, mantık, matematik ve tıp ilimlerinde eğitim aldı. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra öğrencilerine dersler vermeye, halka İslam’ın ilkelerini anlatmaya başladı. Sohbetleriyle ve verdiği derslerle insanlar üzerinde derin etkiler bıraktı. Eserleri yüzlerce yıl beğeniyle okundu.

Önemli eserleri: Fütûhu’l-Gayb, El-Fethu’r-Rabbani, Günyetü’t-Talibin

Kadiriliğin önemli bazı ilkeleri:
1- Şakayla bile olsa asla yalan söylememek
2- Verdiği sözünü yerine getirmeye çalışmak
3- İnsanlara ve diğer canlılara kötülük yapmamak
4- Hiçbir durumda beddua etmemek
5- Günah işlemekten özenle kaçınmak
6- İnsanlara yük olmamak
7- Başkalarının malını mülkünü kıskanmamak
8- Her zaman alçak gönüllü olmak
9- Mecbur kalmadıkça Allah adına yemin etmekten kaçınmak…

CEVAP VER